De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15 Belangrijkste Volleybalregels Met korte uitleg

Verwante presentaties


Presentatie over: "15 Belangrijkste Volleybalregels Met korte uitleg"— Transcript van de presentatie:

1 15 Belangrijkste Volleybalregels Met korte uitleg
Naam: Marc Arkes Klas: 1R

2 Afmetingen: veld en net
De afmetingen van het speelveld: het is veld is 9 bij 18 meter. Het net hangt voor heren op 243 cm hoogte en voor dames op 224 cm hoogte. Dit is van essentieel belang, omdat een wedstrijd begint met het veld en deze moet in orde zijn.

3 Kort Balcontact Het balcontact moet kort zijn (te beoordelen door de scheidsrechter) en de bal mag met ieder deel van het lichaam worden gespeeld. Het eerste contact mag echter iets minder zuiver zijn. Het is belangrijk dat men de bal speelt en niet vasthoudt. Dit is anders oneerlijk en is het spelen van de bal gemakkelijker

4 Speler mag geen 2x de bal raken
Een speler mag de bal niet twee keer na elkaar aanraken, behalve bij het blokkeren. Uitzondering op deze regel is bij ontvangst van de eerste bal, waarbij het is toegestaan de bal twee keer achtereen te raken, mits dit gebeurt binnen één en dezelfde handeling. Dit telt als één keer spelen Als dit wel zou mogen zou een speler de bal makkelijker onder controle kunnen krijgen. Nu verwacht men samenspel.

5 3x balcontact in team Elk team mag maximaal drie keer balcontact achter elkaar hebben, waarbij de blokkering niet als een balcontact telt. Er wordt een lijn getrokken hoe vaak je mag overspelen, in volleybal is dat dus 3x. Zo wordt er van je verwacht dat je door samenspel en nadenken de bal met 3x balcontact een bal naar de overkant speelt. Verder geen mening het is zo als het is.

6 De bal mag de antennes of andere voorwerpen buiten het veld niet aanraken.
Het net mag wel geraakt worden (met uitzondering van het deel buiten de antennes), het spel gaat dan gewoon door. Deze regel vind ik belangrijk omdat anders deze voorwerpen misschien gebruikt kunnen worden om het de tegenstander moeilijker te maken, en door deze voorwerpen/antennes punten gemaakt kunnen worden.

7 Onder net doordringen tegenstander
Het is fout als een speler onder het net dringt in de ruimte van de tegenstander en de speler de tegenstander hindert. Het is ook fout als de voet(en) van een speler volledig binnen het kamp van de tegenstander dringt. De middenlijn hoort bij beide speelvelden. Ieder team heeft zijn eigen speelveld men dient zich hier aan te houden, en niet onnodige hinder veroorzaken of valsspelen.

8 Scoren Een team scoort een punt door de bal het veld van de tegenstander te doen raken (binnen de lijnen of op de lijn) of doordat een tegenstander een fout maakt. Deze regel vind ik belangrijk omdat er grenzen aangegeven dienen te worden om een punt te kunnen pakken.

9 Recht van opslaan Zodra een team een punt scoort krijgt dat team in de volgende rally het recht van opslaan (ook wel serveren genoemd) Je moet weten wanneer iemand moet serveren, door middel van deze regel is dit makkelijk aan te geven.

10 Team roteren Het team dat de opslag naar zich toe haalt, roteert voor de opslag met de klok mee één plaats. Zo komt iedere speler op een andere plek en komt iedereen aan bod met de service.

11 Spelers wisselen Voor aanvang van een nieuwe rally mag een speler worden gewisseld. Ieder team heeft per set recht op maximaal zes wissels. Een speler die is uitgewisseld mag voor diezelfde speler weer worden ingewisseld maar mag daarna in dezelfde set niet nogmaals worden gewisseld. In totaal zijn dit dan dus twee wissels van de maximaal toegestane zes. Een uitzondering is dat de libero vrij gewisseld mag worden voor een willekeurige speler in het achterveld, zij het dat de libero niet mag serveren Zo kun je aan de hand van deze regel een speler inbrengen op het juiste moment. Ook is het maximum aantal spelers belangrijk, zodat men niet continue blijft wisselen om o.a. de tijd te doden.

12 Time-outs Ieder team heeft in elke set recht op twee time-outs van dertig seconden. Een coach kan voordat het escaleert ( achterstand of fouten ), hiervan gebruik maken om advies en/- of aanwijzingen te geven

13 Pauze Tussen twee sets is een pauze toegestaan van maximaal 3 minuten. In deze pauze is het belangrijk om bij te komen van een set. Ook heeft de coach even tijd om advies en/- of aanwijzingen te geven.

14 Achterspeler Een achterspeler mag een bal die zich op het moment van de aanraking boven de bovenste netrand bevindt niet overspelen (d.i. aanvallen); als hij hierbij afzet achter de driemeterlijn=aanvalslijn mag hij de bal vrij aanvallen, dat wil zeggen dat de plaats van de bal t.o.v. de netrand onbelangrijk is (hij mag daarbij wel voor de aanvalslijn landen). Iedere speler heeft zo zijn eigen ruimte waar hij mag spelen. Als hier geen regels aan verbonden waren zou het misschien wel chaotischer zijn in het veld en onoverzichtelijk.

15 De Libero De libero slaat nooit op en is altijd achterspeler. Hij mag nooit deelnemen aan een blokkerende actie. Op een bovenhandse pass van de libero, die zich op het moment van de pass binnen de aanvalszone bevindt (op of voor de driemeterlijn) mag alleen aangevallen worden wanneer op het moment van de aanval de bal zich niet volledig boven de bovenste netrand bevindt; als deze bovenhandse pass vanachter de driemeterlijn wordt gegeven mag er vrij aangevallen worden. Dit zal een regel zijn omdat libero’s altijd gewisseld mogen worden t.a.v. andere veldspelers, en een libero altijd achterspeler is.

16 Algemene regels In volleybal kunnen op vele manieren punten worden gescoord. Naast de voor de hand liggende wijze van de bal in of uit slaan, moet ook de techniek van de spelers en de tactiek van de aanval volgens de regels gaan. Opvallend is dat je formeel als team geen punten kan maken, maar alleen dankzij een “fout” van de tegenstander. De meest voorkomende “fouten” waarmee een team punten kan maken staan hieronder: In: de bal komt op de grond in de speelhelft van de tegenstander. Uit: de bal komt na een aanval door de tegenstander op de grond buiten het speelveld; hieronder vallen ook de bal tegen de muur, het plafond of andere objecten spelen, of de bal tegen, naast of over de antennes spelen. Touché: de bal is na een eigen aanval weliswaar uit, maar als laatste nog aangeraakt door één van de tegenstanders. Voetfouten: Met een voet over de middellijn staan. Bij een aanval mag de middenlijn niet volledig overschreden worden; bij een aanval van een achterspeler boven de netrand niet de driemeterlijn betreden worden; bij een service mag door de serveerder niet de achterlijn of (de verlengden van) de zijlijnen betreden worden; de overige spelers moeten op dat moment met beide voeten volledig binnen het speelveld staan. Netfout: een tegenstander raakt (op een hinderlijke of opzettelijke wijze) het net aan de bovenzijde aan. Dubbel: men mag de bal geen 2 keer achter elkaar aanraken. Men mag hem wel twee keer aanraken, mits tussen de 1ste en de 2de aanraking een andere speler de bal heeft aangeraakt. Viermaal spelen: de bal wordt meer dan drie keer aangeraakt. Lang contact (dragen,tillen,liften”,”kleven”): een tegenstander raakt de bal een te lange tijd. Opstellingsfout: op het moment van de service staat het team niet in de juiste volgorde in het veld. Servicefout: de service wordt niet in het veld van de tegenpartij gespeeld of de bal raakt eerst een object anders dan de netrand en komt dan in het veld van de tegenstander of degene die opslaat wacht langer dan 8 seconden. Gestolen bal: de bal wordt op jouw speelhelft gespeeld (meestal geprikt) door een speler uit het andere team voor of tijdens de set-up terwijl de bal nog niet over het net is geweest

17 Mijn mening over de algemene regels
Deze regels leggen de basis voor de sport volleybal. De algemene regels vertellen over de: volleybaltermen, puntentelling en fouten die je kunt begaan tijdens een wedstrijd.

18 Bronnen Volleybalworld.nl Sov-tilbria.nl Wikipedia.nl


Download ppt "15 Belangrijkste Volleybalregels Met korte uitleg"

Verwante presentaties


Ads door Google