De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reglementswijzigingen: Quid?. Er is alleszins meer gewijzigd dan dat de gemiddelde kenner denkt. Nogal wat van deze « onbekende » wijzigingen zijn van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reglementswijzigingen: Quid?. Er is alleszins meer gewijzigd dan dat de gemiddelde kenner denkt. Nogal wat van deze « onbekende » wijzigingen zijn van."— Transcript van de presentatie:

1 Reglementswijzigingen: Quid?

2 Er is alleszins meer gewijzigd dan dat de gemiddelde kenner denkt. Nogal wat van deze « onbekende » wijzigingen zijn van belang voor coach en kapitein.

3 Toepassing Waar worden ze toegepast? LIGA en Ere D Europese competities/tornooien Vanaf wanneer? Europees: vanaf 01.01.09 België: vanaf weekend 31.01-01.02.09 Wat wordt NIET toegepast? 2 libero’s (zowel BEL als EUR)

4 Indringen onder het net. Het is toegelaten om onder het net in de ruimte van de tegenstander in te dringen, op voorwaarde dat het spel van de tegenstander niet wordt gehinderd. Let wel: de ruimte is NIET het speelveld. Het is toegelaten het kamp (speelveld) van de tegenstander met de voet(en) aan te raken, op voorwaarde dat minstens een gedeelte van de voet(en) in contact blijft met de middenlijn of zich boven de middenlijn bevindt.

5 Indringen onder het net. Het is toegelaten het kamp van de tegenstander aan te raken met gelijk welk deel van het lichaam hoger dan de voeten, op voorwaarde dat dit het spel van de tegenstander niet hindert. Hier steekt dus het probleem van de interpretatie en de inschatting van de scheidsrechter duidelijk de kop op.

6 Contact met het net. De aanraking van het net door een speler is GEEN fout, tenzij dit het spel hindert. De spelers mogen de paal, de koorden of gelijk welk voorwerp aan de buitenkant van de antenne – met inbegrip van het net zelf – aanraken, op voorwaarde dat dit het spel niet hindert.

7 Een speler hindert het spel van de tegenstander door (onder andere): •de bovenste band van het net of de bovenste 80 cm van de antenne aan te raken tijdens zijn actie om de bal te spelen, of •te steunen op het net gelijktijdig als de bal gespeeld wordt, of •wanneer een voordeel ten opzichte van de tegenstander wordt gemaakt, of

8 Een speler hindert het spel van de tegenstander door (onder andere): •acties te ondernemen die de legitieme poging om de bal te spelen door de tegenstander te hinderen •deze lijst is NIET limitatief !!

9 Procedure voor spelerswissels. De eigenlijke aanvraag voor een spelerswissel is het betreden van de wisselzone door de wisselspeler(s), klaar om te spelen en dit tijdens een reglementaire spelonderbreking. Is dit niet het geval, dan wordt de spelerswissel niet toegestaan en wordt de ploeg bestraft met spelvertraging. De aanvraag voor spelerswissel wordt bevestigd en aangekondigd door de markeerder door de zoemer te gebruiken.

10 Procedure voor spelerswissels. Indien een ploeg meer dan één spelerswissel wil doorvoeren, dan: •moeten alle spelers die gaan wisselen zich allemaal op hetzelfde moment melden in de wisselzone om te kunnen beschouwd worden binnen eenzelfde aanvraag. •de spelerswissels moeten één na één en per duo spelers uitgevoerd worden.

11 Uitvoering van de snelle wissels. De vraag voor een spelerswissel met een handgebaar door de trainer (coach) wordt toegestaan maar is niet verplicht. Dit signaal dient in feite tot niets meer en is niet officieel maar kan de aandacht van de 2de SR en de markeerder trekken. De vervangingsprocedure begint bij de speler die in correcte spelerskledij en voorzien van het wisselplaatje, de wisselzone betreedt.

12 Uitvoering van de snelle wissels. Door de zoemer te gebruiken kondigt de markeerder aan dat een wisselprocedure wordt opgestart. De speler steek zijn plaatje omhoog en begeeft zich naar de kant van het terrein en stelt op aan de zijlijn (zoals nu). De 2de SR blijft op zijn plaats en blijft in visueel contact met de markeerder. Door 1 hand op te steken, geeft de markeerder aan dat de wissel regelmatig en aanvaard is.

13 Uitvoering van de snelle wissels. De 2de SR staat de spelers toe om in het veld te gaan en weg te gaan door het huidige gebaar te doen. Wanneer de markeerder zijn inschrijvingen op het wedstrijdblad heeft beëindigd, steekt hij 2 handen op om aan te geven dat hij klaar is. De 2de SR doet hetzelfde richting 1ste SR zodat deze de toelating kan geven voor de volgende opslag.

14 Uitvoering van de snelle wissels. Enkele bedenkingen: 1.De markeerder moet veel attenter zijn en moet de werkwijze rond één of twee handen opsteken zeker respecteren. 2.De 1ste SR moet zeer goed opletten om niet te vlug te fluiten voor de volgende opslag.

15 Uitvoering van de snelle wissels. Enkele bedenkingen: 3.De 2de SR moet meer dan ooit naar de reservebanken kijken om te zien of een wisselprocedure wordt voorbereid. 4.We zullen moeten ervaren hoe één en ander verloopt om te zien of er problemen zijn en dan te kijken hoe we ze kunnen oplossen.

16 Goed om weten voor coach en kapitein. De 2de SR fluit voltooid blok van de achterspeler(s), de blokpoging van libero en de foutieve aanvalsactie door een achterspeler. De kapitein mag enkel nog TO en spelerswissels aanvragen in afwezigheid van de coach.

17 Goed om weten voor coach en kapitein. De AC mag de functies van de C overnemen om gelijk welke reden, met inbegrip van een sanctie, op verzoek van de spelkapitein en mits toelating van de 1ste SR en dit voor de duur van de afwezigheid. De ploegkapitein mag de gekwetste of zieke libero vervangen. Hij verliest dan wel al zijn privileges en deze worden overgenomen door de spelkapitein.

18


Download ppt "Reglementswijzigingen: Quid?. Er is alleszins meer gewijzigd dan dat de gemiddelde kenner denkt. Nogal wat van deze « onbekende » wijzigingen zijn van."

Verwante presentaties


Ads door Google