De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5DE LEERJAAR 2014 - 2015 Praktische info.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5DE LEERJAAR 2014 - 2015 Praktische info."— Transcript van de presentatie:

1 5DE LEERJAAR Praktische info

2 Sfeerbeelden eerste schoolweek:

3

4 Doelstellingen/ kenmerken 5de leerjaar
Grotere hoeveelheid leerstof te studeren Zelfstandig werken Plan kunnen trekken Zelf ‘creatieve’ oplossingen kunnen zoeken voor problemen Kritisch naar eigen werk kijken Leren leren

5 Dagindeling VM: hoofdvakken (taal, wiskunde, Frans)
NM: meer ontspannende vakken (W.O., M.V.) Zwemmen: niet voor 3de graad Bewegingsopvoeding: maandag + extra vrijdag → juf Nadine Woensdag: Bibliobus (1X/ 3 weken) → agenda

6 Taal (Tijd voor taal) Luisteren en spreken Lezen Schrijven
Studerend lezen Taalsystematiek → werkboek/ lesboek → pc → zeer veel groepswerk → na elk thema: toets

7 Taal (tijd voor taal ACCENT)
Spelling → wekelijks → dinsdag: aanbreng → vrijdag: dictee → vrijdag: remediëring/differentiatie

8 Taal (tijd voor taal) Voortgezet technisch lezen
→ peer-tutoring: voorlezen aan kleuters Boekbespreking: → 5 schriftelijke → 1 mondelinge !!! Data reeds vastgelegd + afspraken!!! zie blad kinderen

9 WISKUNDE (REKENSPRONG)
Getallenkennis Bewerkingen Meetkunde Metend rekenen → werkboek: oefeningen = verwerking leerstof → neuze-neuzeboek: theorie (opzoeken) = leren leren !Na elk thema: toets!

10 FRANS (Eventail junior- en action)
Nieuw: hoofdvak Mondeling (spreken/ luisteren/ lezen): 2 groepen Franstaligen: extra Nederlands (juf Jessy) Nederlandstaligen: klein groepje= meer leerkansen (juf Nele) !Klemtoon ligt op mondelinge vaardigheden! Schriftelijk (schrijven: kopiëren, dictee)

11 FRANS (Eventail junior- en action)
Leerboek: opbouw: → dialoog → woordenschat → spraakkunst → cultuur → lied → Mon prof dit… Werkboek Na elke ‘unité’: toets Na 4 unités: révision

12 WERELDORIËNTATIE Spreekbeurt → 1 naar keuze
→ datum (thema W.O.): zie blad kdrn. Actua → regelmatig huiswerk → achteraf bespreken + verwerken Plan-kind → financiële adoptie (rechten van het kind) → integratie van verschillende vakken

13 WERELDORIËNTATIE (mundo)
1 bronnenboek Werkkaternen (focusthema’s) → studiewijzer (= leren leren) → open- en/of gesloten boek- toets → aangepast aan thema’s taal

14 ICT Smartboard: wereld in de klas In alle vakken Spreekbeurt: ev. PPT
Klasblog: → wekelijkse update door de kdrn. Huiswerk: Bingel/ ambrasoft Les: Mundo: Agenda: af en toe nuttige sites (vrijblijvend)

15 Agenda (= belangrijkste schrift) = leren leren
Elke dag ingeschreven (vrijdag kijkt lkr na: lln zelf verantwoordelijk voor nota’s) Elke dag huiswerk/ les 5de lj = plannen (zie datum) Agenda: handtekenen op vrijdag a.u.b. Afwezig? → afwezigheidsbriefje (strookjes agenda) → doktersbriefje !! Altijd school verwittigen a.u.b.!!

16 Rapportering 5 rapporten per schooljaar
3 oudercontacten (november/ februari/ juni)

17 Afspraken Niet in orde met taak/ materiaal = melding op fiche
→ +3 meldingen/ maand = extra werk Extra oefeningen: potlood Soms extra oef= geen straf! 3de graad = zelfstandig werken → correctiesleutels Schrijven = vulpen/ correctie = zwart of rood/ lkr = groen Alle materiaal blijft op school! Schade aan materiaal = schoolfactuur Rekeningen kleine bedragen: mag cash Lessen starten om 8.35: Wees op tijd! Lkr bereikbaar na schooltijd of via mail.

18

19

20

21

22

23


Download ppt "5DE LEERJAAR 2014 - 2015 Praktische info."

Verwante presentaties


Ads door Google