De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De levensbeschouwelijke analyse

Verwante presentaties


Presentatie over: "De levensbeschouwelijke analyse"— Transcript van de presentatie:

1 De levensbeschouwelijke analyse
“De Rode Draad…”

2 Doel van de levensbeschouwelijke analyse
Groeien in levensbeschouwelijke en godsdienstige bedachtzaamheid Door: Het confronteren van eigen ideeën met de opvattingen van anderen Open te staan om te luisteren naar de mening of de theorie van anderen. Bereid zijn van mening te veranderen, wanneer meerdere argumenten worden aangereikt

3 Concreet Het rode blad of de analysetabel
De analysetabel is altijd opgebouwd rond drie vragen: Wat is het mensbeeld? Wat is het wereldbeeld? Wat is het godsbeeld Reflectieopdracht De reflectieopdracht gebeurt een paar keer per jaar. Deze opdracht volgt na het afronden van een groter thema. De opdracht wordt geëvalueerd aan de hand van een vooraf gekend evaluatiedocument.

4 De analysetabel Bron/auteur/… Mensbeeld Wereldbeeld Godsbeeld
Een mensbeeld is een opvatting over wie/wat mensen zijn. Het is een voorstelling van hoe mensen moeten/horen te zijn of wat ze in de praktijk echt zijn. Een wereldbeeld is de opvatting die een mens of een groep heeft over de (of hun) wereld, van de samenleving waarin hij of zij leven en van het universum. Opmerking: een mensbeeld hangt steeds samen met een bepaald wereldbeeld Met een godsbeeld drukken mensen of groepen uit hoe zij God zien of hoe ze hem (of haar of het) voorstellen, waarin ze al of niet geloven

5 Voorbeeld analysetabel
Bron/auteur/… Mensbeeld Wereldbeeld Godsbeeld Elke mens is de concurrent van de ander De samenleving moet door middel van wetten het “recht van de sterkste” aan banden leggen God wil dat de mens andere mensen gelukkig maakt Voorbeeld 1 De mens is fundamenteel goed De wereld functioneert het best als je de mensen zo vrij mogelijk laat. God wil dat de mens andere mensen gelukkig maakt Voorbeeld 2

6 Toepassing analysetabel (1)
Bron/auteur/… Mensbeeld Wereldbeeld Godsbeeld Miley Cyrus, award acceptatie. Succes in het leven hangt soms meer af van pech en geluk dan van individuele verdiensten. Er is een groot verschil tussen arme en rijke mensen. De rijken zijn dikwijls onverschillig voor de armen Meer opener gemeenschap, meer kansen, meer solidariteit in de gemeenschap.

7 Toepassing analysetabel (2)
Bron/auteur/… Mensbeeld Wereldbeeld Godsbeeld Mt 6, Verzamel geen schatten. De mens kan zich niet verzekeren van alles: mag zich dus niet in de eerste plaats focussen op bezit. De maatschappij is te gefocust op materialisme. Het Rijk Gods is het belangrijkste: vertrouwen in een goede toekomst.

8 Toepassing analysetabel (3)
Bron/auteur/… Mensbeeld Wereldbeeld Godsbeeld Ankerpunten Mariagaard (verschillende mensbeelden komen aan bod) Christelijk wereldbeeld, gebaseerd op zeven duidelijke waarden. De maatschappij moet gastvrij, solidair, kwalitatief, … GO SEKSI zijn. Het godsbeeld dat hieruit spreekt is een God van liefde, een Vader/Moeder-God. Een zorgende God, die ons allen een warm hart toedraagt.


Download ppt "De levensbeschouwelijke analyse"

Verwante presentaties


Ads door Google