De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Partnergeweld in Blankenberge Groep 7

Verwante presentaties


Presentatie over: "Partnergeweld in Blankenberge Groep 7"— Transcript van de presentatie:

1 Partnergeweld in Blankenberge Groep 7
1BaMV

2 Inleiding CIJFERMATERIAAL PARTNERGEWELD Wereldwijd Europa België
Blankenberge INTERVIEWS Dienst jeugdzorg politie Instituut voor Gelijkheid Vrouwen en Mannen Preventiedienst Blankenberge CAW CGG

3 Inhoud Partnergeweld wereldwijd Toelichting cijfergegevens
Positie België Partnergeweld Europa Toelichting 2 onderzoeken Vergelijking maatregelen in verschillende landen Verdrag van Istanbul Partnergeweld België Toestand in België Nationaal Actieplan Partnergeweld Cijfergegevens Organisaties op nationaal niveau

4 Inhoud Partnergeweld in Blankenberge
Overlopen geïnterviewde organisaties Resultaten van interview Probleemstelling Slot Besluit Vooruitblik

5 Partnergeweld wereldwijd
WAT? Toelichting cijfergegevens Positie België

6 Partnergeweld wereldwijd
(Safe Horizon, 2014) 7 op 10 vrouwen slachtoffer geweld Geweld tegen vrouwen beschouwd als pandemie 35% zelf getuige als kind ¼ vrouwen slachtoffer partnergeweld Vaak tussen 18u en 6u Vaak thuisomgeving (60% van de gevallen) (UN, 2014)

7 Partnergeweld wereldwijd
(National Coalition Against Domestic Violence , n.d.) 85% vrouwen, 15% mannen Partnergeweld vooraf bij 70% à 80% partnermoorden Slechts 1/5 doet aangifte 18,5 miljoen doktersbezoeken

8 Partnergeweld wereldwijd
(National Coalition Against Domestic Violence , n.d.) Japan  15% Belgie  26% Koploper Ethiopië  71% Ooit ernstige verwondingen  42%

9 Partnergeweld in Europa
WAT? Toelichting 2 onderzoeken Vergelijking maatregelen in verschillende landen Verdrag van Istanbul

10 Partnergeweld in Europa
(Belgische Senaat, 2010) CIJFERMATERIAAL NA WETSVOORSTEL Vrouwen 16 – 44 jaar: grootste doodsoorzaak = partnergeweld Partnergeweld: 2% slachtoffers mannelijk Meer in lagere klasse?  NEEN! 50% houder universitair diploma

11 Partnergeweld in Europa
(EU Agency Fundamental Rights, 2012) Enquête European Union Agency for Fundamental Rights [FRA] 2012 Gegevens mannen ontbreken vrouwen, alle lidstaten Europa

12

13

14 Partnergeweld in Europa
(EU Agency Fundamental Rights, 2012) Geweldpercentages bij vrouwen Laatste 12 maanden last van geweld Heeft ooit last gehad van geweld Seksueel 2% 25% Fysiek 6% Stalking 5% 18% Verkrachting /

15 Vergelijking maatregelen in andere landen
(Lünnemann & Overgaag, 2009; Buggenhoudt, 2012) Nederland Vroeger straatverbod Vanaf 2009: wet tijdelijk huisverbod Vanaf 2012 in België Risicotaxatie

16 Vergelijking maatregelen in andere landen
(Buggenhoudt, 2012; Lühnemann & Piechocki, 2002) Oostenrijk De Gewaltschutzgesetz Sleutels afgeven Verblijfadres opgeven Politie kan ingrijpen zonder dat slachtoffer wil Onderzoek  preventief effect (Wikipedia, 2014)

17 Vergelijking maatregelen in andere landen
(Buggenhoudt, 2012; Berteloot, Sivri & Defout, 2012) Engeland en Wales Strafrechtelijk Politie mag zelf ingrijpen Burgerrechtelijke mogelijkheden Non – molestation order Occupation order (View, 2009)

18 Verdrag van Istanbul (De Meyer, 2014) Raad van Europa
Voorkomen en bestrijden partnergeweld Verplichtingen Verzamelen gegevens Rechtsbijstand 14 landen ratificeerden, 22 landen ondertekenden

19 Partnergeweld in België
WAT? Toestand in België Nationaal Actieplan Partnergeweld? Cijfergegevens Organisaties op nationaal niveau: IGVM Politie

20 Partnergeweld binnen België
(Pieters, Italiano, Offermans & Hellemans, 2009) Onderzoek Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) 14,9% vrouwen en 10,5% mannen slachtoffer 12,5% inwoners getroffen Toegepast 11,2 miljoen Belgen  1,4 miljoen slachtoffers

21 Partnergeweld binnen België
(IGVM, 2010; IGVM, 2008; IGVM, 2009) Nationaal Actieplan Partnergeweld (NAP) Cijfers bewijzen  groot probleem Opstelling NAP 2001: vooral vrouwengeweld 2004: focus op partnergeweld 2008: focus op partnergeweld 2010: ook gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld,…

22 Partnergeweld binnen België
(IGVM, 2009) Nationaal Actieplan Partnergeweld (NAP) Hoofdpunten: Onderzoek Sensibilisatie Betere coördinatie Partnergeweld.be (Partnergeweld, 2014)

23 Partnergeweld binnen België
(Pieters, Italiano, Offermans & Hellemans, 2009) Geslagen vrouw?  Cliché 90% van de gevallen: minder dan een jaar

24 Partnergeweld binnen België
(Pieters, Italiano, Offermans & Hellemans, 2009) Onderzoeksresultaten Praten met derden over partnergeweld Vrouwen: 67,4% Mannen: 44,9% 18j. – 24j.: 82,9% Gemiddelde: 57% Aangifte politie: 3,3% deden het zelf

25 Instituut Gelijkheid voor Vrouwen en Mannen
(IGVM, 2010) Overheidsinstantie, ontstaan in 2002 Contactpersoon: Onderzoeker N. D’hoker Discriminatie en ongelijkheid op basis geslacht bestrijden Onderzoek Kleinere instanties steunen Campagnes

26 Instituut Gelijkheid voor Vrouwen en Mannen
(IGVM, 2010) Campagnes ‘Schelden of slaan, het komt even hard aan’ T – shirts Bierviltjes Gesteund door bv’s Folders ‘stilte doorbreken’ (IGVM, 2014)

27 Politie Community Policing Klok rond beschikbaar 7 basistaken
(Lokale politie Blankenberge – Zuienkerke, 2013) Community Policing Klok rond beschikbaar 7 basistaken

28 Politie en partnergeweld
(Lokale politie Blankenberge – Zuienkerke, 2013) Partnergeweld opgenomen in ZVP Bij vaststelling: kopie pv naar dienst jeugd en gezin Organiseert geen campagnes, ondersteunt wel Kan enkel optreden bij: Noodoproep Harde bewijzen

29 Partnergeweld in Blankenberge
WAT? Overlopen geïnterviewde organisaties Resultaten van interview Probleemstelling

30 Partnergeweld in Blankenberge
Organisaties Centrum Algemeen Welzijnswerk (E. Vandecasteele) Centrum Geestelijke Gezondheidzorg Preventiedienst Blankenberge (S. Demeulenaere) Jeugdzorg lokale politie Blankenberge – Zuienkerke (M. Marysael)

31 Grote problematiek? (CAW, 2013)

32 Samenwerkingsprotocol
(E. Vandecastele, persoonlijke communicatie, 27 september 2014; M. Marysael, persoonlijke communicatie, 4 december 2014; S. Demeulenaere, persoonlijke communicatie, 4 december 2014) Partijen: Lokale politiezones CAW Parket van Procureur des Konings Provincie West- Vlaanderen Wederzijds vertrouwen Jaarlijks overleg

33 Aanpak Aparte registratie Niet meer als slagen en verwondingen
(N. D’hoker, persoonlijke communicatie, 2 december 2014; M. Marysael, persoonlijke communicatie, 4 december 2014; S. Demeulenaere, persoonlijke communicatie, 4 december 2014) Aparte registratie Niet meer als slagen en verwondingen IGVM ondersteunt de organisaties met tips Vroeger: team gezinsgeweld  Team bestaat niet meer

34 Probleemstelling Demeulenare  beroepsgeheim CAW en politie
(M. Marysael, persoonlijke communicatie, 4 december 2014; S. Demeulenaere, persoonlijke communicatie, 4 december 2014) Demeulenare  beroepsgeheim CAW en politie Onmogelijk informatie slachtoffer verspreiden organisaties Jeugdzorgteam politie  deontologische code Team gezinsgeweld gestopt IGVM  aanbevelingen Politie  geen specifiek meldingspunt

35 Specifieke kenmerken daders en slachtoffers in Blankenberge
(E. Vandecastele, persoonlijke communicatie, 27 september 2014; M. Marysael, persoonlijke communicatie, 4 december 2014) Gebruik van alcohol Economische problemen Marginalisering door ‘eindhalte’ Geloof speelt geen rol in Blankenberge

36 Slot WAT? Besluit Vooruitblik

37 Besluit Wereldwijd 1/4 vrouwen slachtoffer partnergewed
Europa 1/5 vrouwen slachtoffer fysiek / seksueel geweld Belgë 12,5% slachtoffer partnergeweld Blankenberge 86% klachten = partnergeweld

38 Besluit Problematiek moeilijk te bestrijden Slechte samenwerking
Beroepsgeheim Oplossing: Gedeeltelijke zwijgplicht Welzijnsthema Brugge

39 Vooruitblik Eventueel nog extra actoren interviewen
Oplossingen meer bekijken Eigen oplossingen zoeken


Download ppt "Partnergeweld in Blankenberge Groep 7"

Verwante presentaties


Ads door Google