De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Politiek en draagvlak windenergie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Politiek en draagvlak windenergie"— Transcript van de presentatie:

1 Politiek en draagvlak windenergie

2 Politiek Forum – Rixt de Boer & Henno Dasselaar
Onderwerpen Gedragscode van de NLVOW – Henno Dasselaar Omgevingsraad Windplan Wieringermeer – Han Lammers / Edwin van Stam Windplannen in Medemblik – Maria Weeber Presentatie Stemadvies.com – Windmolenklachten Politiek Forum – Rixt de Boer & Henno Dasselaar Remkes / Nijpels / Samsom / Wilders / Kamp CDA / VVD / PVV / D66 / Ouderen partij / Vrouwen partij

3 Gedragscode NLVOW Twee gedragscodes: Windsector (NWEA)
NL Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW)

4 Omwonende tijdig informeren

5 Compensatieregeling

6 Raad van toezicht Arbitrage afspraken Scheidsgerecht
Toezicht en klachtenregeling Particuliere rechtspraak, buiten de gewone rechter om Waarom?! Snelheid.

7 Keurmerk

8 Omgevingsraad Windplan Wieringermeer
Initiatiefnemers orgaan en geen juridische status Geen verslagen werk en stuurgroepen Notulen en verzoeken niet publiceren website Vaststellen agenda niet iom omwonenden Eerlijke compensatieregeling genegeerd Negeren St. Omwonenden (1100!!) & buiten w’meer Geen oog & oor overlast, woningwaarde Geen Draagvlak onderzoek (negeren) Klein comite en achterkamers Geen transparantie, adviezen genegeerd

9 Omgevingsraad Windplan Wieringermeer = Farce?!

10 Omgevingsraad 2.0 ! Windplan Wieringermeer
Omwonenden orgaan met juridische status Verslagen werk en stuurgroepen transparant Notulen en verzoeken gepubliceerd op website Vaststellen agenda door de omwonenden Eerlijke compensatieregeling St. Omwonenden trekker (1100!!) Oog & oor voor overlast, woningwaarde Draagvlak onderzoek Alternatief op de Afsluitdijk & Houtribdijk Transparantie & toepassen gedragscode

11 Windplannen Medemblik

12 Presentatie Stemadvies.com

13 Presentatie Stemadvies.com
Standpunten Windenergie verkiezingsprogramma Specifieke vragen over windenergie

14 Politiek forum CDA – Heleen Keur VVD – Erik Annaert
PVV – Dannij v.d. Sluijs Ouderen Partij – Jeff Leever Hart van Holland – Marinus Hovius SP – Marnix Bruggeman Vrouwen Partij – Monique Sparla & – Jolanda Wilshaus D66 / GL / PvdA – afwezig

15 Stelling 1 Overlast gevende windturbines moeten actief gesaneerd worden.

16 Stelling 2 Planschade moet vooraf worden geïnventariseerd en worden gecompenseerd.

17 Stelling 3 Subsidie voor illegale windparken en –turbines moeten worden teruggevorderd.

18 Stelling 4 Geen windplan Wieringermeer als solitaire turbines blijven staan.

19 Stelling 5a

20 Stelling 5b

21 Hoe klinkt een windturbine?!
Stelling 5c Hoe klinkt een windturbine?! SOURCE: GE Global Research; National Institute of DEAFNESS and Other Communication Disorders (NIDCO part of NIH)

22 Stelling 5d Landelijke norm voor geluid windturbines moet strenger worden.

23 Stelling 6 Omwonenden moeten dezelfde vergoeding krijgen als grondeigenaar.

24 Stelling 7 Dubbeldraaien verbieden.

25 Stelling 8 Draagvlak onderzoek noodzakelijk en bindend.

26 Stelling 9 Burgers en omwonenden hebben een veel te zwakke onderhandelingspositie mbt windenergie. Dit moet beter.

27 Stelling 10 Doelstelling windenergie NH 685,5 MW verplaatsen naar de afsluitdijk.


Download ppt "Politiek en draagvlak windenergie"

Verwante presentaties


Ads door Google