De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 1 21 november 2013 Waar zit de pijn? Kennisavond 21 november 2013 - Piershil.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 1 21 november 2013 Waar zit de pijn? Kennisavond 21 november 2013 - Piershil."— Transcript van de presentatie:

1 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 1 21 november 2013 Waar zit de pijn? Kennisavond 21 november 2013 - Piershil Rob Rietveld – NLVOW

2 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 2 21 november 2013 Windmolens? Dit is een windmolenDit is een windturbine

3 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 3 21 november 2013 6,20m 21,20 m 90m 135m tip van de wiek 3,5 MW 7 MW Windmolens?

4 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 4 21 november 2013 80% van de mensen in Nederland is voor windenergie (ook op land) Ook de NLVOW is niet tegen windenergie! Als: De kaders (normen) goed zouden zijn Omwonenden overtuigd worden van nut en noodzaak Het proces klopt De lusten en lasten goed verdeeld worden

5 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 5 21 november 2013 80% van de mensen in Nederland is voor windenergie (ook op land) 80% van de mensen die wonen in de buurt van (geplande) windturbines zijn tegen deze windenergie op die locatie

6 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 6 21 november 2013 Beeldvorming! Met dit plaatje voor ogen zijn de mensen voor windenergie

7 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 7 21 november 2013 De mensen in dit huis zijn tegen deze windenergie (als zij niet de eigenaar zijn van de turbine!)

8 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 8 21 november 2013 Kaders en afweging? 1) Geluid 2) Gezondheid 3) Economisch 5) Landschap 4) Slagschaduw

9 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 9 21 november 2013 maximale rendement De Markt! grenzen van wettelijk kader maximale ruimte realisatie -> minimalisatie bescherming belangenafweging hoort niet bij de markt te liggen Kaders en proces: waarom de argwaan? Gedragscode - Convenant?

10 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 10 21 november 2013 1 Geluid 47Lden handhaving LFG Kaders en afweging?

11 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 11 21 november 2013 Zijn het de regels of is het de handhaving? Is er ruimte voor de menselijke maat in de afwegingen? Kaders en afweging?

12 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 12 21 november 2013 1 Geluid 47Lden Is boven advies RIVM Houdt geen rekening met heersend achtergrond geluid Maatwerk wordt ontraden ondanks gerechtelijke uitspraak! Vb. gebied ‘s nacht 27-30 dB(a) -> 41 dB(a) Niet handhaafbaar Enz. Kaders en afweging?

13 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 13 21 november 2013 2 Gezondheid LFG Slaapstoornis Beweging Kaders en afweging?

14 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 14 21 november 2013 Aanbeveling (8 stuks) Gezondheidsraad België (02-09-2013) 1.Analyse -> weerslag op de volksgezondheid zowel financiële termen als gezondheid 2.Geluidsnormering conform WHO 45dB(A) dag en 40 dB(A) nacht. Cumulatief met achtergrondgeluid 3.Slagschaduw vermijden. Als dit niet kan: Max. 30 uur per jaar en 30 min. per dag 4.Gepaste maatregelen op veiligheidsaspecten (falen constructie, wegslingerend ijs,…) 5.Ontwerp en uitvoering park onderdeel van participatie proces met werkelijke inspraak op het proces 6.Plaatselijke huisartsen moeten up-to-date informatie krijgen over de weerslag draaiende windturbines op de gezondheid en het welzijn 7.Monitoring van de gezondheid van omwonenden 8.België zou moeten deelnemen aan of het initiatief nemen tot een internationaal onderzoek naar de mogelijke specifieke invloed van het bedrijf van windturbines op gezondheid en welzijn van de bevolking in de nabije omgeving!

15 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 15 21 november 2013 Aanbeveling (8 stuks) Gezondheidsraad België (02-09-2013) 1.Analyse -> weerslag op de volksgezondheid zowel financiële termen als gezondheid 2.Geluidsnormering conform WHO 45dB(A) dag en 40 dB(A) nacht. Cumulatief met achtergrondgeluid 3.Slagschaduw vermijden. Als dit niet kan: Max. 30 uur per jaar en 30 min. per dag 4.Gepaste maatregelen op veiligheidsaspecten (falen constructie, wegslingerend ijs,…) 5.Ontwerp en uitvoering park onderdeel van participatie proces met werkelijke inspraak op het proces 6.Plaatselijke huisartsen moeten up-to-date informatie krijgen over de weerslag draaiende windturbines op de gezondheid en het welzijn 7.Monitoring van de gezondheid van omwonenden 8.België zou moeten deelnemen aan of het initiatief nemen tot een internationaal onderzoek naar de mogelijke specifieke invloed van het bedrijf van windturbines op gezondheid en welzijn van de bevolking in de nabije omgeving!

16 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 16 21 november 2013 3 Economisch WOZ Waar zit de pijn? Planschade?

17 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 17 21 november 2013 4 Slagschaduw Handhaving! Waar zit de pijn?

18 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 18 21 november 2013 5 landschap Waarom hier? Aantasting Te veel Waar zit de pijn?

19 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 19 21 november 2013 Is de omwonende een sluitpost of een partner? Moet het wel echt? Nut en noodzaak discussie! - Waarom hier? Waarom hier windenergie en geen …….? Acceptatie

20 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 20 21 november 2013 Waarom in woongebieden zo dicht op bebouwing? Is op zee echt duurder als we alle maatschappelijke kosten mee zou nemen? We hebben ruimte gemaakt in de normen voor 35GW terwijl we er nu 6GW moeten realiseren! Waar is de maatschappelijke KBA? Waarom niet eerst gekeken naar gebieden met voldoende afstand tot bewoning? Waarom niet op mil. oefenterreinen, natuurgebieden? Is de natuur belangrijker dan de woon- en leefomgeving van de mensen? …….. Nut en noodzaak

21 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 21 21 november 2013 Alternatieven voor windenergie Inzet op alternatieve duurzame energie  Bio-vergisting  Bio-massa  Zonne-energie  Warmte Kracht Koppeling  Geo-warmte  Aardwarmte (warmtewisselaars)  Moleculaire energie Nut en noodzaak

22 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 22 21 november 2013 Zonne-energie: Alle daken zuidzijde -> 80% energiebehoefte nederland Wind-energie: Max turbines op land -> 20% energiebehoefte nederland Bron: Presentatie van Greenpace over kernafval Nut en noodzaak

23 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 23 21 november 2013 Bron: Presentatie van Greenpace over kernafval Kostprijs per kw/h voor zonne- en wind-energie komen heel dicht bij elkaar Nut en noodzaak

24 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 24 21 november 2013 GEA: 50% CO 2 reductie door energiebesparingen

25 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 25 21 november 2013 Is de omwonende een sluitpost of een partner? Rechtvaardigheidsgevoel! zijn mijn belangen maximaal behartigd? -Compensatie in planvorming meenemen -Openheid voor het vertrouwen -Objectieve en openlijke afweging belangen -Passende normering voor gebied (maatwerk) Het proces moet kloppen

26 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 26 21 november 2013 Is de omwonende een sluitpost of een partner? Rechtvaardigheidsgevoel! Is er gekozen voor de best mogelijke locatie? -Kan het niet met minder gevolgen voor mijn woon en leefomgeving? -Staat de mens voorop of het rendement? Het proces moet kloppen

27 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 27 21 november 2013 Is de omwonende een sluitpost of een partner? Rechtvaardigheidsgevoel! Heb ik het gevoel voldoende gehoord te zijn? -Heb ik mee kunnen beslissen? -Zie ik mijn inbreng terug? -Zijn mijn problemen onderkend/opgelost? Het proces moet kloppen

28 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 28 21 november 2013 Is de omwonende een sluitpost of een partner? Rechtvaardigheidsgevoel! zijn mijn belangen maximaal behartigd? Heb ik het gevoel voldoende gehoord te zijn? Is er gekozen voor de best mogelijke locatie? last ! Het proces moet kloppen

29 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 29 21 november 2013

30 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 30 21 november 2013 Waar zit de pijn? De impact van een windpark is enorm op het gebied en zijn bewoners! Er is geen nut- en noodzaak discussie gevoerd over windenergie (maatschappelijke discussie) terwijl de aantasting van woon- en leefomgeving gigantisch is. Er is geen integraal beleid op het gebied van duurzame energie. Windenergie wordt gebruikt als schaamlap hiervoor. De regelgeving is geënt op maximale realisatie en niet op wat noodzakelijk en verantwoordelijk is. Er is gebouwd aan het gevoel van urgentie en noodzakelijkheid. Er is geen kennis verstrekt die dit onderbouwd. Men wil participatie maar dat vereist eerst compensatie voor de mensen die kwaliteit van woon- en leefomgeving moeten inleveren. Compensatie kan pas over gepraat worden als er acceptatie is. Dit vereist kennis overdracht om te overtuigen. Gezondheidsaspecten (signalen) worden ondergeschikt gemaakt aan de doelstelling ………. Wanneer wordt de burger erin betrokken?

31 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 31 21 november 2013

32 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 32 21 november 2013

33 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 33 21 november 2013 "We hebben in Europa een monster gecreëerd", briest de Franse econoom Albert Bressand. Voor het Haagse Clingendael-instituut schreef hij dat Europa duizenden miljarden subsidie geeft aan zonne-energie en windmolens, terwijl dat vrijwel niets doet voor het klimaat. Europa ziet zichzelf als moreel leider, maar haar energiesector draagt slechts 4 procent bij aan de uitstoot van broeikasgas in de wereld. De opwarming van de aarde wordt er in 2050 drie maanden mee vertraagd – of drie weken, als je een scherpe analyse maakt."

34 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 34 21 november 2013 Opgesteld opgesteld/inw OppervlakeInwonersbevolking Wind vermogenper km2per inwoner x dichtheid bevolking Land[Km2][aantal mlj][inw/km2][MW][KW/km2][KW/inw][KW/km2] EU4.324.78233076,3105.69624,40,3201,86 Nederland37.35416,74472.39164,00,14328,62 NL + SWOL37.35416,74475.8921580,35370,52 Duitsland 357.121 80,222531.33287,70,39119,7 België30.52811,13632979,700,02683,53 Frankrijk643.80165,61027.19611,20,1101,14 Spanje505.99246,291,422.79645,10,4934,12

35 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 35 21 november 2013

36 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 36 21 november 2013 Conclusie vanuit de omwonenden: 1: Te veel -> overdaad schaadt 2: Geen dialoog -> overvallen worden 3: Geen democratisch proces -> gevoel van onrecht 4: Er is een gevoel ontwikkeld en geen kennis opgebouwd 5: De kaders zijn niet acceptabel gesteld 6: We doen het niet samen (energieakkoord -> geen omwonenden) 7: We laten excessen doorlopen -> geen handhaving, waarom?

37 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 37 21 november 2013 Gedragscode - Convenant? Van draagvlak naar gebied Alle stakeholders aan tafel Sociaal-economische aspecten Compensatie voor schade Mogelijkheden tot participatie Steun aan alle partijen Geen valse of onjuiste informatie Onafhankelijke toetsing Regelgeving en handhaving Uitkoop en calamiteitenfonds Van draagvlak naar gebied Alle stakeholders aan tafel Sociaal-economische aspecten Compensatie voor schade Mogelijkheden tot participatie Steun aan alle partijen Geen valse of onjuiste informatie Onafhankelijke toetsing Regelgeving en handhaving Uitkoop en calamiteitenfonds Concept NLVOW 13-11-2013

38 NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 38 21 november 2013 Bedankt voor de aandacht! Voor vragen, opmerkingen, enz. -> altijd te benaderen Mail: Rob.Rietveld@NLVOW.nlRob.Rietveld@NLVOW.nl Twitter: @RLRietveld Website: www.nlvow.nlwww.nlvow.nl


Download ppt "NLVOW presentatie “stichting Tegen windturbines aan het Spui” – Rob Rietveld 1 21 november 2013 Waar zit de pijn? Kennisavond 21 november 2013 - Piershil."

Verwante presentaties


Ads door Google