De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Jentina Ardesch Teamleider vwo 2 en 3 Mentoren 3 vwo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Jentina Ardesch Teamleider vwo 2 en 3 Mentoren 3 vwo."— Transcript van de presentatie:

1 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Jentina Ardesch Teamleider vwo 2 en 3 Mentoren 3 vwo

2 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Leerlingbegeleiding klas 3 vwo Jentina Ardeschteamleider Rien ter Ellenmentor 3AA Henry Wanrooijmentor 3GA Peter van der Heijdenmentor 3MA Simon van der Molenmentor 3MG Chris de Ruyterondersteuningscoördinator Samantha de la Parradyslexiecoach Roy Huiskes en Tineke de Boercounselor Nancy LussingCoördinator masterclass Docententeam 3 vwo

3 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Zorgen dat uw kinderen hun diploma halen! Ons (en uw) doel

4 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Schakel tussen onderbouw en Tweede Fase Profielkeuze Maatschappelijke stage 3 vwo, een overgangsjaar

5 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Lessentabel Nederlands (3/3/2)Economie (2/2/1) Engels (3/2/2)Projectuur (0/0/10) Frans (3/2/2)Muziek (1/0/0) Duits (3/3/2)Tekenen (1/1/0) Geschiedenis (2/2/1)Kunst (0/0/2) Aardrijkskunde (2/2/2)LO (2/2/2) Wiskunde (4/3/2)Latijn (0/3/2) Natuurkunde (3/3/2)Grieks (0/3/2) Scheikunde (2/2/1)Mentorles (1/1/1)

6 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Profielkeuze  4 Profielen Tweede Fase  CM, EM, NG, NT  VWO: uitgestelde profielkeuze:  kiezen voor Natuur of Maatschappij  Voorlichtingsavond: 26 januari 2015  Februari: advies vakdocenten  2 e helft maart: keuze vakkenpakket Profielkeuzetest AOB Compaz ( eigen kosten )

7 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Bevorderingsregels ( 1 ) Onvoldoendescompensatiepunten geen0 of meer 1 x 5 (4,5 – 5,4)0 of meer 1 x 4 ( 3,5 – 4,4) 2 of meer 2 x 5 ( 4,5 – 5,4 )2 of meer Bevorderbaar: Ne, En, Wi: Geen onvoldoendes * Te, Mu, LO, Ha, Str, Tn : maximaal 1 compensatiepunt

8 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Bevorderingsregels ( 2 ) Onvoldoendescompensatiepunten 1 x 4 (3,5 – 4,4)0 of 1 2 x 5 (4,5 – 5,4) 0 of 1 1 x 3 (2,5 – 3,4)2 of meer 1 x 4 (3,5 – 4,4) en 1x 5 (4,5 – 5,4) 2 of meer 3 x 5 (4,5 – 5,4)2 of meer Bespreking: Voor één van de kernvakken een onvoldoende is behaald Ne, En, Wi * Ha, Tn, Str Te, Mu, LO: maximaal 1 compensatiepunt

9 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Niet over?  Doubleren in 3 VWO  NB: niet opnieuw doubleren in 4 VWO!  Overstap naar 4 HAVO  Doorstroomadvies

10 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Maatschappelijke stage  Vanaf 2011 verplicht  In 3 e klas 15 uur  Voorbeelden: Assisteren bij lessen gehandicapten bij manege Helpen bij zorginstelling Meedoen met acties Unicef Helpen bij wijkactiviteiten Eigen ideeën  Informatie volgt!

11 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Vinger aan de pols  Startgesprekken  Spijbelen  Te laat komen  Magister: cijfers en absentiegegevens  Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)  Inventarisatie werkhouding in week 42. Indien nodig contact.

12 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Mentor  Mentor: vragen over studiehouding, gedrag, problemen thuis  Vakdocent: vragen over vak  Decaan: vragen over studiekeuze  Teamleider: vragen over organisatie

13 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Ziekte  1e dag ziekte: ouder belt naar school  Na het weekend: opnieuw bellen  Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen  Kind weer beter: briefje mee van ouder

14 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Bijzonder verlof  Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen  Tot 3 dagen: Teamleider  Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: Mevr. J. Duijvestijn

15 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Toets(en) gemist  Afwezigheid zonder reden: 1,0!  Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden bij docent.  Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets  Schriftelijk bevestigen van ouders voor docent(en):  Naam en klas leerling  Reden afwezigheid  Welke toets(en) gemist

16 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Informatie  Mail  Schoolgids  It’s Learning: infoplein 3 V  Schoolsite: Ouders 2 / 3 V  Overzicht belangrijke data

17 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Kosten  Ouderbijdrage ( schoolgids )  Kosten schoolactiviteiten

18 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Met de mentor mee 3AA Rien ter Ellenlokaal 1.07 3GA Henry Wanrooijlokaal 1.05 3MA Peter van der Heijdenlokaal 0.25 3MG Simon van der Molenlokaal 0.23


Download ppt "“ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen” Jentina Ardesch Teamleider vwo 2 en 3 Mentoren 3 vwo."

Verwante presentaties


Ads door Google