De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P. 53 a W. Geerts 2011 © presents... exclusively for 3 GL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P. 53 a W. Geerts 2011 © presents... exclusively for 3 GL."— Transcript van de presentatie:

1 p. 53 a W. Geerts 2011 © presents... exclusively for 3 GL

2 1. DhmavratoV toi:V SpartiavtaiV ajggevllei oJvti XevrxhV duvnamin paraskeuavzei. 1. D. meldt de Spartanen dat X. een legermacht voorbereidt. paraskeuavzei : wijs en tijd verklaren! 1) ind. in IR na v. decl. ajggevllei 2) pres.: GT t.o.v. heden hww ajggevllei

3 Het werkwoord in de bijzin heeft hier relatieve tijdswaarde (I.R.)

4 2. Aujtoi:V ejvgrayen oJvti megivsthn duvnamin paraskeuavzei. 2. Hij schreef hen dat hij een enorme legermacht voorbereidde. paraskeuavzei : wijs en tijd! 1) ind. in IR na v. decl. ejvgrayen 2) pres.: GT t.o.v. verl. hww ejvgrayen

5 Het werkwoord in de bijzin heeft ook hier relatieve tijdswaarde (I.R.). Is het hoofdwwd verleden, dan moet ik ook de bijzin vertalen in het verleden!

6 3. DhmavratoV ajggevllei oJvti XevrxhV uJpotavxei th;n JEllavda. 3. D. meldt dat X. Griekenland zal onderwerpen. uJpotavxei : wijs en tijd! 1) ind. in IR na v. decl. ajggevllei 2) fut.: NT t.o.v. heden hww ajggevllei

7 4. XevrxhV aujtw:/ eij:pen oJvti uJpotavxei th;n JEllavda. 4. X. zei hem dat hij Griekenland zou onderwerpen. uJpotavxei : wijs en tijd! 1) ind. in IR na v. decl. eij:pen 2) fut.: NT t.o.v. verl. hww eij:pen

8 Het werkwoord in de bijzin heeft relatieve tijdswaarde (I.R.). Is het hoofdwwd verleden en het werkwoord in de bijzin futurum (natijdigheid), dan moet ik vertalen met “zou”

9 5. JO uJphrevthV ajgnoei: oJvti DhmavratoV dovlw/ ejcrhvsato. 5. De dienaar weet niet dat D. een list gebruikt heeft. ejcrhvsato : wijs en tijd! 1) ind. in IR na v. sent. ajgnoei 2) aor.: VT t.o.v. heden hww ajgnoei

10 6. Gorgw; ejnenovhsen oJvti DhmavratoV dovlw/ ejcrhvsato. 6. Gorgo zag in dat D. een list gebruikt had. ejcrhvsato : wijs en tijd! 1) ind. in IR na v. sent. ejnenovhsen 2) aor.: VT t.o.v. verl. hww ejnenovhsen

11 Oefening g = subjectief en objectief 1. JO DhmavratoV tw/: uJphrevth/ oujk eij:pen oJvti XevrxhV mevllei strateuvsein. 1. D. zei niet aan de dienaar dat X. van plan was ten strijde te trekken. mevllei : wijs en tijd! 1) ind. in IR na v. decl. eij:pen 2) pres.: GT t.o.v. verl. hww eij:pen OBJECTIEF !!!

12 2.Gorgw; uJpwvpteuse Dhmavraton ajggelivan pou gravyai. 2. Gorgo vermoedde dat D. ergens een boodschap geschreven had. gravyai : wijs en tijd! 1) inf. in (IR) inf.zin na v. sent. uJpwvpteuse 2) aor.: VT t.o.v. verl. hww uJpwvpteuse SUBJECTIEF !!!

13 p. 54 Oef. e objectief / subjectief? oJvti + ind.inf. zin 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x 6.x 7.x 8.x 9.x 10.x


Download ppt "P. 53 a W. Geerts 2011 © presents... exclusively for 3 GL."

Verwante presentaties


Ads door Google