De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Er was eens... klik hier om het leuke stuk over te slaan, droge info.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Er was eens... klik hier om het leuke stuk over te slaan, droge info."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Er was eens... klik hier om het leuke stuk over te slaan, droge info

4 lang, lang geleden...

5 In het grote bos van de grammatica...

6 Ik zei: "in het BOS van de grammatica" oeps. sorry.

7 in het bos van de grammatica...

8 leefde een heel vies monster...

9 Het werd "de conjunctief" genoemd...

10 De mensen van het dorp wisten niet precies hoe het er uitzag...

11 Na het vergelijken van getuigenissen, kwam men tot deze robotfoto...

12

13 conjunctief = persoonlijke wijs 1. vorming: tijdstam kenletters uitgang

14 tijdstam: presensstam  conj. pres. aoriststam  conj. aor. duh...

15 kenletters: de verlengde bindklinkers van de ind. pres. van luvein: vb. luvw kenletters

16 uitgangen: uitgangen presens luvein (ook voor aorist) uitgang

17 luvein : conjunctief indicatief: luvwluvw luvh/VluveiV luvh/luvei luvwmenluvomen luvhteluvete luvwsi(n)luvousi

18 luvein : medium conjunctief indicatief: luvwmailuvomai luvh/luvh/ luvhtailuvetai luwvmeqaluovmeqa luvhsqeluvesqe luvwntailuvontai

19 2. vorming geldt voor alle werkwoorden, ook athematische 3. gewone contractieregels 4. basisvertaling: conj. pres. + conj. aor.: ~presens meestal geen tijdswaarde 5. ontkenning: mhv

20 Kan je eijnai ook ? woehaha

21 eij:nai : conjunctief indicatief: wj:eijmi vh/j:Veij vh/j:ejsti wj:menejsmen vhj:teejste wj:si(n)eijsi(n)

22 conjunctief aorist: lu:sailuvsasqai luvswluvswmai luvsh/Vluvsh/ luvshtai luvswmenluswvmeqa luvshteluvshsqe luvswsiluvswntai conjunctief: “verlengde bindklinker” + sigma van de aorist !

23 conjunctief asigmatische aorist: labei:npuqevsqai lavbwpuvqwmai lavbh/Vpuvqh/ lavbh/puvqhtai lavbwmenpuqwvmeq a lavbhtepuvqhsqe lavbwsipuvqwntai

24 Dat was het, nu naar de oefeningen... Pak je boek erbij, je krijgt de oplossingen. 5.2 g

25 1. lu-h-te conj. pres. jullie maken los 2. lu-s-w-men conj. aor. we maken los hier heden vertalen, geen verleden tijdswaarde

26 3. dakru-w-si conj. pres. ze wenen 4. iJsth-si ind. pres. hij stelt op dit is een h van de stam

27 5. duna-w-meqa conj. pres. we kunnen 6. deik-s-o-men ind. fut. we zullen aantonen ind. pres. zou dunameqa zijn, zonder bindklinker

28 7. dec-s-h-tai conj. aor. hij ontvangt 8. gen-w-ntai conj. aor. ze worden

29 9. poie-h/-V conj. pres. je maakt/doet 10. duna-h-tai conj. pres. hij kan

30 11. ajpo-i-w-men conj. pres. we gaan weg 12. ajpo-ei-mi ind. pres. ik ben afwezig

31 13. eijp-o-men ind. aor. we hebben gezegd 14. ijd-h/ conj. aor. hij ziet

32 15. eijs-ag-h-te conj. pres. jullie brengen binnen 16. lab-h-te conj. aor. jullie nemen/krijgen jullie krijgen een prentje, voor de moeite...

33 voor wie wil: opl. van oef. e

34 1. ajnti-leg-h/-V conj. pres.je werpt op 2. ajrc-s-w-ntai conj. aor.ze beginnen 3. ejn-noh-s-h/ conj. aor.hij ziet in 4. e-ejrgad-s-a-nto ind. aor.ze hebben gewerkt/gedaan 5. eijs-agag-h/ conj. aor.hij brengt naar binnen 6. ajna-sth-s-w ind. fut./ conj. aor. ik zal doen opstaan / ik doe opstaan

35 7. dikaz-w-si conj. pres.ze oordelen 8. aijscun-h/ ind. pres. / conj. pres. je schaamt je 9. ajna-ista-w-ntai conj. pres.ze staan op 10. ajkolouqe-w ind. pres. / conj. pres. ik volg 11. ajpo-i-h/ conj. pres.hij gaat weg 12. fain-h-tai conj. pres.hij schijnt / blijkt


Download ppt "Er was eens... klik hier om het leuke stuk over te slaan, droge info."

Verwante presentaties


Ads door Google