De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Installaties. Drinkwaterinstallaties / leidingwater drinkwater is betrouwbaar en veilig, algemene voorschriften voor dwi: Drinkwaterbesluit, AVWI, NEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Installaties. Drinkwaterinstallaties / leidingwater drinkwater is betrouwbaar en veilig, algemene voorschriften voor dwi: Drinkwaterbesluit, AVWI, NEN."— Transcript van de presentatie:

1 Installaties

2 Drinkwaterinstallaties / leidingwater drinkwater is betrouwbaar en veilig, algemene voorschriften voor dwi: Drinkwaterbesluit, AVWI, NEN 1006 Wet verontreiniging oppervlaktewater Wet bodem bescherming Nationaal waterplan http://www.infodwi.nl/

3 Installaties

4 http://www.vewin.nl Productie van drinkwater: voorraad zoet grondwater (duinen) rivier- beek water (Rijn en Maas) oppervlaktewater (Biesbosch) distilleren uit zout water (Antillen) opvangen hemelwater condensatie (woestijn)

5 Installaties

6 water: H 2 O zuiver water drinkbaar? natuurlijk water bevat: opgeloste zouten: ijzer, chloride, calcium gassen: koolzuur en zuurstof organische stoffen: opgeloste humusstoffen bacteriën: besmettingen, Legionella

7 Installaties de waterketen: kringloop van watervoorziening aanvulling op grond oppervlaktewater gemengd rioolstelsel gescheiden rioolstelsel overheidsbeleid op duurzaam watergebruik infiltratie, besparing, gedrag de Waterprestatienorm

8 Installaties

9 Vloeistofklassen klasse 1: water met kwaliteit van drinkwater klasse 2: water dat behandeld is, bv gewoon warmtapwater (temperatuur) klasse 3: enigszins schadelijk water, toxisch klasse 4: gevaar voor gezondheid, toxisch, radioactief of kankerverwekkend klasse 5: zeer gevaarlijk voor gezondheid, consumptie op korte/middellange termijn dodelijk

10 Installaties Europees Handvest voor Water 12 regels die belang aangeven van drinkwatervoorziening drinkwatervoorzieningen zijn afhankelijk van zoetwatervoorraad water dient gezuiverd weer terug te vloeien drinkwater is eerste levensvoorziening

11 Installaties

12 Ontwerpen leidingwaterinstallatie 1 e programma van eisen, uitgangspunten 2 e functie van gebouw, ruimte 3 e bouwkundige constructie 4 e type gebruiker 5 e gelijktijdigheid van gebruik van dwi

13 Installaties Bouwkundige indeling randvoorwaarden door opstelplaats: keuken/pantry, sanitaire ruimten locatie warmtapwaterbereiding concentratie = besparing energiegebruik invloed op wachttijd + capaciteit

14 Installaties

15 voorkomen van opwarming van drinkwater aparte leidingschachten vloerstroken en wandstroken isoleren van leidingen flexibel installeren, inrichtingsvoorschriften maar geen “dode” einden van leidingen Installatie-infrastructuur levensloopbestendig

16 Installaties

17 Warmtapwaterbereiding Gebruikerscomfort Dimensionering koudtapwater


Download ppt "Installaties. Drinkwaterinstallaties / leidingwater drinkwater is betrouwbaar en veilig, algemene voorschriften voor dwi: Drinkwaterbesluit, AVWI, NEN."

Verwante presentaties


Ads door Google