De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eric Goyvaerts François Verspagen Eric Goyvaerts François Verspagen 15 Rivieren en watervervuiling 15.1 Water is van levensbelang 15.2 Watervervuiling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eric Goyvaerts François Verspagen Eric Goyvaerts François Verspagen 15 Rivieren en watervervuiling 15.1 Water is van levensbelang 15.2 Watervervuiling."— Transcript van de presentatie:

1 Eric Goyvaerts François Verspagen Eric Goyvaerts François Verspagen 15 Rivieren en watervervuiling 15.1 Water is van levensbelang 15.2 Watervervuiling 15.3 Vervuiling van rivieren 15.4 Oorzaken van watervervuiling 15.1 Water is van levensbelang 15.2 Watervervuiling 15.3 Vervuiling van rivieren 15.4 Oorzaken van watervervuiling

2 Reliëf Begroeiing Bevolkingsdichtheid Waar vinden we de hoogste bevolkingsdichtheid? (aantal mensen / km 2 ) Waar vinden we de hoogste bevolkingsdichtheid? (aantal mensen / km 2 ) EGYPTE rivier rijsttarwe * water aanwezig * landbouw mogelijk Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Water is van levensbelang

3 Drinkwater = basisbehoefte mensen Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 58 Zoetwatervoorraden Grondwater Oppervlaktewater 15.1 Water is van levensbelang

4 Zout water 97% Zoet water 2,5% Grondwater30% Gletsjers poolijs 70% zoetwatervoorraden Spreiding waterhoeveelheden over de wereld Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Water is van levensbelang

5 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Kringloop van het water Herkomst zoetwater: -Uit zeewater: alleen het water verdampt, zout blijft achter. -Uit zeewater: alleen het water verdampt, zout blijft achter Water is van levensbelang

6 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Kringloop van het water Oppervlaktewater: - waar grondwater aan de oppervlakte komt - door neerslag 15.1 Water is van levensbelang

7 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 58 Grondwater: Insijpelend water op een ondoorlaatbare laag Water is van levensbelang 15.1 Kringloop van het water Ondoorlaatbare gesteentelaag

8 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 58 Grootste gebruikers = grootste vervuilers Huishouden Landbouw Industrie Afvalwater met uitwerpselen, urine, etensresten, wasmiddelen, Watervervuiling

9 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 58 Grootste gebruikers = grootste vervuilers Huishouden Landbouw Industrie Afvalwater met minerale oliën, chemische producten, fosfaten, nitraten 15.2 Watervervuiling

10 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 58 Grootste gebruikers = grootste vervuilers Huishouden Landbouw Industrie Meststoffen en bestrijdingsmiddelen 15.2 Watervervuiling

11 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Vervuiling van rivieren Sterk vervuilde stroombekkens Scheldebekken IJzerbekken

12 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 59 Minder vervuiling in Wallonië 15.3 Vervuiling van rivieren Verklaring: BevolkingMetaalindustrie -minder industrie -minder zure regen -minder inwoners

13 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Vervuiling van rivieren 15.3 Watervervuiling Nete 15.4 Watervervuiling Dijle Vlaamse rivieren: i.v.m. waterkwaliteit en rivierbodems…: werk aan de winkel!

14 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 59 Waterverbruik per dag: 15.4 Oorzaken watervervuiling Water en huishoudens 110 liter Waterverbruik per jaar: liter per persoon!

15 S.V.W.: Samenwerking Vlaams Water, de koepelorganisatie van de waterbedrijven in Vlaanderen. S.V.W.: Samenwerking Vlaams Water, de koepelorganisatie van de waterbedrijven in Vlaanderen.

16 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 59 Huishoudelijk afvalwater 15.4 Oorzaken watervervuiling Water en huishoudens = voedingsstoffen voor planten = eiwitten, vetten, koolhydraten nutriënten zuurstofbindende stoffen Enorme ontwikkeling waterplanten en algen

17 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Oorzaken watervervuiling Enorme ontwikkeling waterplanten en algen Water kleurt groen, waterplanten krijgen onvoldoende licht Waterplanten sterven af Zuurstofconcentratie daalt Rivier is biologisch dood!

18 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Oorzaken watervervuiling Water en huishoudens Verontreiniging door huishoudens afgenomen door: Verontreiniging door huishoudens afgenomen door: Scheiden hemelwater en afvalwater Waterzuiveringsstation Zuivering afvalwater

19 Niet al het water dat we gebruiken moet drinkwater zijn!!! Ons dagelijks waterverbruik: *Toiletspoeling (36%) *Persoonlijke hygiëne (33%) *Wassen van kleding (13%) *Vaatwas (7%) *Tuin (4%) *Schoonmaak (4%) *Voeding (3%) Ons dagelijks waterverbruik: *Toiletspoeling (36%) *Persoonlijke hygiëne (33%) *Wassen van kleding (13%) *Vaatwas (7%) *Tuin (4%) *Schoonmaak (4%) *Voeding (3%) 47%47%  vervangen door regenwater Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Oorzaken watervervuiling Water en huishoudens Voor toiletspoeling, afwas, schoonmaak enz. moeten we geen drinkbaar water gebruiken.

20 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Oorzaken watervervuiling Water en huishoudens Scheiden hemelwater afvalwater gebruikt voor tuin, wc- spoeling, kuisen……. Geen scheiding: hemelwater gemengd met afvalwater = onbruikbaar! = drinkwaterbesparing 51 liter/dag liter/jaar per persoon

21 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Oorzaken watervervuiling Water en landbouw Watertekort in droge streken Irrigeren= = bevloeien van te droge gebieden

22 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Oorzaken watervervuiling Water en landbouw Wateroverlast in laaggelegen landbouwgronden klei zand zandleem leem verweringsbodem bijv. door slecht doorlaatbare kleibodem Draineren = te veel aan water afvoeren drainagebuizen

23 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Oorzaken watervervuiling Water en landbouw Irrigeren en watervervuiling Irrigatiewater brengt nitraten en fosfaten in het grondwater

24 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Oorzaken watervervuiling Water en landbouw Draineren en watervervuiling 15.8 Overbemesting brengt nitraten en fosfaten in grond- en oppervlaktewater vervuiling afwateringskanalen mest overbemesting

25 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Oorzaken watervervuiling Water en landbouw Overmatig gebruik van = vervuiling grond- en oppervlaktewater Pesticiden chemicaliën Meststoffen en chemicaliën bevuilen drinkwater. Gevolgen voor drinkwatervoorziening: meststoffen

26 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Oorzaken watervervuiling Water en industrie Industrie Energieproducent Handel- diensten Kunnen niet zonder water! 1 ton staal 290 ton water 1 ton papier 200 ton water

27 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Oorzaken watervervuiling Water en industrie Grondstof: frisdrank, bieren,…

28 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Oorzaken watervervuiling Water en industrie Spoelmiddel: bottelarij, schoonmaak,…

29 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Oorzaken watervervuiling Water en industrie Oplosmiddel: verven, chemie,… Chemische industrie

30 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Oorzaken watervervuiling Water en industrie Koelmiddel: Staalfabriek, elektriciteitscentrale Staalfabriek, elektriciteitscentrale

31 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Oorzaken watervervuiling Water en industrie Elektrische centrale: thermische verontreiniging Elektrische centrale: thermische verontreiniging Kerncentrale Doel Geloosd, opgewarmd koelwater laat de temperatuur van het rivierwater stijgen.

32 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Oorzaken watervervuiling Watervervuiling en gezondheid Chemicaliën herbiciden pesticiden herbiciden pesticiden Zware metalen kwik, lood, arseen, cadmium Nutriënten afval, ontlasting Zware belasting grond- en oppervlaktewater Ernstige gevolgen voor de voedselketen

33 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Oorzaken watervervuiling Watervervuiling en gezondheid 2-3. SS in lucht en afvalwater 1. Industrie produceert schadelijk stof (SS) SS opgenomen door vissen

34 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Oorzaken watervervuiling Watervervuiling en gezondheid SS via gras bij planteneters 5. SS via neerslag in bodem 7. SS via vis / vlees bij consument 7 7

35 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Oorzaken watervervuiling Watervervuiling en gezondheid Vervuild water Ziekten bij mens en dier diarree huidirritatie ademhalingsproblemen

36 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Oorzaken watervervuiling Watervervuiling en gezondheid ziekteverwekkers bacteriëenvirussenwormen biociden+herbicidenpesticiden Invloed op gezondheid mensen Vervuild water

37 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Oorzaken watervervuiling Watervervuiling en gezondheid VervuilersInvloedenBiociden zenuwstelsel, ademhaling, kankers, spijsvertering, erfelijkheid Nitratenspijsverteringskankers Zware metalen ArseenLoodKwik leveraandoeningen, zenuwstelsel, bloedsomloop, kanker vermoeidheid, eetlust, bloedsomloop, nierontstekingen spraak- en gezichtsvermogen, verlamming, erfelijkheid

38 Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz Oorzaken watervervuiling Waterzuivering Vijzels15.16 Waterzuiveringsstation Bezinkingstank15.18 Beluchting

39 Rivieren en watervervuiling Kringloop van het water 2. Zuiver water is van levensbelang: drinkwater. We hebben grond- en oppervlaktewater 3. De grootste waterverbruikers en verontreinigers: huishoudens, landbouw en industrie. 4. De kwaliteit van oppervlaktewater verbetert, maar is nog steeds een zorgenkind. 5. Oorzaken van vervuiling van rivieren aangeven. 6. In de landbouw irrigeert men droge gebieden. Streken met wateroverlast kan men draineren. Irrigeren en draineren dragen bij tot watervervuiling. 1. Kringloop van het water 2. Zuiver water is van levensbelang: drinkwater. We hebben grond- en oppervlaktewater 3. De grootste waterverbruikers en verontreinigers: huishoudens, landbouw en industrie. 4. De kwaliteit van oppervlaktewater verbetert, maar is nog steeds een zorgenkind. 5. Oorzaken van vervuiling van rivieren aangeven. 6. In de landbouw irrigeert men droge gebieden. Streken met wateroverlast kan men draineren. Irrigeren en draineren dragen bij tot watervervuiling.

40 15 Oorzaken van watervervuiling opnoemen. Vervuilingsgraad van Vlaamse rivieren van een kaart aflezen. Respect opbrengen voor de waarde van zuiver water. grondwater oppervlaktewater irrigeren draineren zware metalen thermische verontreiniging herbiciden insecticiden biociden Rivieren en watervervuiling 7. De industrie gebruikt water als koelmiddel, oplosmiddel, wasmiddel….. 8. Watervervuiling heeft invloed op de gezondheid. 7. De industrie gebruikt water als koelmiddel, oplosmiddel, wasmiddel….. 8. Watervervuiling heeft invloed op de gezondheid.


Download ppt "Eric Goyvaerts François Verspagen Eric Goyvaerts François Verspagen 15 Rivieren en watervervuiling 15.1 Water is van levensbelang 15.2 Watervervuiling."

Verwante presentaties


Ads door Google