De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM op de INFOSESSIE voor softwareleveranciers 11 juni 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM op de INFOSESSIE voor softwareleveranciers 11 juni 2010."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM op de INFOSESSIE voor softwareleveranciers 11 juni 2010

2 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 2 agenda 10u inleiding instellingen & lerenden externe communicatie 11u15pauze 11u30personeel 12u30lunch

3 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 3 inleiding inleiding Lieve Van Leuven, afdelingshoofd ICT AgODi

4 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 4 instellingen en lerenden instellingen en lerenden Maureen Mestdag, Michaël Van der Eycken, Ann Van Causenbroeck, Gilberte Toebaert, Piet De Smet

5 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 5 instellingen en lerenden OVERZICHT : nieuwigheden –basis –secundair –volwassenenonderwijs

6 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 6 Wie? Alle scholen met kleuterniveau (2259 = 169 kleuter- en 2090 basisscholen) Doel?  Opvolging van kleuterparticipatie en beleidsinformatie  Toekenning schooltoelage  Toelatingsvoorwaarde inschrijving lager onderwijs instellingen en lerenden BASIS : Aanwezigheden kleuters laatste schooldag juni

7 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 7 Inhoud van de elektronische zending? - Identificatiegegevens - Aantal halve dagen aanwezigheid; Aanwezigheid i.p.v. afwezigheid Effectieve aanwezigheid (geen ziekte, revalidatie…), Aanwezigheid in type 5-school telt ook mee. - Enkel niet-leerplichtige kleuters; Leerplichtige kleuters worden opgevolgd d.m.v. de zending problematische afwezigheid - Ook gegevens doorsturen van tijdens het schooljaar uitgeschreven kleuters Wanneer? Vanaf 30/6 en uiterlijk 7 de werkdag (i.p.v. 10 de) na laatste schooldag juni instellingen en lerenden BASIS : Aanwezigheden kleuters laatste schooldag juni

8 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 8 instellingen en lerenden Knelpunten en fatale fouten Foutmeldingen m.b.t. identiteit: - Naamswijzigingen, stamboeknummer, geboortedatum, … - Rijksregisternummer belangrijk vanaf 1 ste registratie van identificatiegegevens!!! - Terugzending van rijksregisternummers * na opzoekingen in rijksregister * verwerking in databank school!!!

9 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 9 instellingen en lerenden Kwaliteit van de gegevens (1) -Doorsturen van aanwezigheden na uitschrijving; ook bv. na schoolverandering stuurt de school de gegevens van de uitgeschreven leerlingen door op 30/6. -Bovengrens van 340 halve schooldagen.

10 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 10 instellingen en lerenden Kwaliteit van de gegevens (2) -Timing: scholen zijn moeilijk bereikbaar om fouten te laten corrigeren. -Omzetting van aanwezigheid naar het al dan niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarde voor lager onderwijs en schooltoelagen. -Evt. formule herberekening aanwezigheid voorzien voor scholen met afwijkende uurregeling.

11 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 11 instellingen en lerenden Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs -Minimale aanwezigheid in het kleuteronderwijs gedurende het vorige schooljaar: 220 halve dagen of 185 halve dagen -Taalproef -Bewijs van deelname aan kleuteronderwijs in Nederland

12 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 12 instellingen en lerenden Melding van aantal halve dagen aanwezigheid Lagere school controleert toelatingsvoorwaarden lager onderwijs Kleuterscholen melden het aantal halve dagen aanwezigheid aan de lagere scholen via het modelformulier “Aantal halve dagen aanwezigheid in de kleuterschool” (www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/professional/faq/form_aanwezigheden.doc)www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/professional/faq/form_aanwezigheden.doc

13 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 13 instellingen en lerenden Zendingen leerlingengegevens geïntegreerd onderwijs (GON) Wie? De scholen voor buitengewoon onderwijs die GON- leerlingen begeleiden Wat? Gegevens GON-leerlingen Wanneer? Uiterlijk 7 de werkdag na de teldag van 1 oktober

14 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 14 instellingen en lerenden Zending GON : toevoeging veld ASS ASS-leerling met officiële diagnose  Code D ASS-leerling zonder diagnose of met andere diagnosesteller  Code A Geen ASS  Blanco

15 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 15 nieuwigheden instellingen en lerenden SECUNDAIR : de wijzigingen in de tb so voor 10-11 Structuur zending inschrijving wordt aangepast: –gegevens in verband met het behaalde studiebewijzen worden uit het recordtype inschrijvingsgegevens 0251 geschrapt. –er komt een nieuw recordtype studiebewijs-gegevens, meerdere zendingen studiebewijzen voor 1 leerling worden mogelijk. De Technische brochure studiebewijzen wordt later gepubliceerd. Sense en modulair onderwijs kunnen reeds vanaf 1 februari studiebewijs-zendingen doorsturen.

16 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 16 nieuwigheden instellingen en lerenden SECUNDAIR : de wijzigingen in de tb so voor 10-11 inschrijvingsrecord Nieuwe velden: –een nieuw veld ION (J/N) -> enkel voor 311 en 312, indien van toepassing –een nieuw veld OKAN DBSO (J/N) -> enkel voor 312, verplicht –een nieuw veld spreiding lesprogramma (J/N) -> enkel 311 en OV4

17 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 17 nieuwigheden instellingen en lerenden SECUNDAIR : de wijzigingen in de tb so voor 10-11 inschrijvingsrecord Geschrapte velden: –soort contract DBSO –instellingsnummer vorige inschrijving –ag vorige inschrijving –type bo vorige inschrijving –Alle velden die betrekking hebben op behaalde studiebewijzen en oriënteringsattest 0251-30 Attest vorige inschrijving 0251-31 Behaald studiebewijs 0251-32 Diploma verpleegkunde 0251-33 Behaald certificaat 0251-34 Behaald attest 0251-36 Studiebewijs Alternerende beroepsopleiding 0251-37 Getuigschrift basisonderwijs in het Ned. Ond. 0251-38 Blanco 0251-39 Blanco 0251-40 Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer

18 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 18 nieuwigheden instellingen en lerenden SECUNDAIR : de wijzigingen in de tb so voor 10-11 inschrijvingsrecord Gewijzigde velden: –veld aantal afwezigheidcodes: enkel verplicht als afwezigheidcode B (F of K) is

19 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 19 nieuwigheden instellingen en lerenden SECUNDAIR : de wijzigingen in de tb so voor 10-11 Late inschrijvingen / vroege uitschrijvingen –zendingen in verband met late in of vroege uit worden pas verwerkt als de zending van 1/10 verwerkt is. Tot zolang worden de zendingen opzij gezet, dit om loopbaanfouten te vermijden.

20 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 20 nieuwigheden instellingen en lerenden SECUNDAIR : afwezigheden CODE B (F + K = B in het DBSO) Doel -spijbelpreventie -terugvordering schooltoelage onder bepaalde voorwaarden -in kaart brengen “problematisch schoolverlet” Wie -Leerlingen met 30 B-codes Wanneer -Onmiddellijk van zodra de 30 B-codes bereikt zijn rekening houdend met de eventuele B-codes van vorige inschrijving in het zelfde schooljaar -omzendbrief SO/2005/04 en SO/2002/05/busoSO/2005/04SO/2002/05/buso

21 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 21 nieuwigheden instellingen en lerenden SECUNDAIR : afwezigheden CODE T Doel -maatregelen te kunnen treffen voor individuele gevallen -in kaart brengen problematiek Wie -Leerlingen met definitieve uitsluiting Wanneer -Van zodra de procedure van definitieve uitsluiting afgehandeld is, dit kan zijn gedurende het schooljaar of op het einde van het schooljaar -Dienstbrief SO SO 64 - Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs Dienstbrief SO/2008/08 - Stelsel van leren en werkenSO SO 64 - Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijsSO/2008/08 - Stelsel van leren en werken

22 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 22 nieuwigheden instellingen en lerenden SECUNDAIR : afwezigheden

23 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 23 nieuwigheden instellingen en lerenden Volwassenenonderwijs 1.Zending cursus- en cursistgegevens –Zending 10034 bevat voor elke cursist ook het inschrijvingsrecord 0142 Is oplossing voor: –Cursisten enkel ingeschreven voor evaluatie –Cursist schrijft zich in na het 1/3 de moment Zending studiebewijzen uit vroegere referteperiodes opnieuw zenden met record 0142 Cursisten blijven gelinkt aan initiële modulecode: voor intern gebruik kan eventueel een klascode gecreëerd worden –0142-13: nieuwe waarden voor financierbaarheid

24 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 24 nieuwigheden instellingen en lerenden Volwassenenonderwijs 2. Zending stages via webEDISON 3. Zending overdrachten voor Basiseducatie 4. Diverse –Terugzending rijksregisternummers –CVO 2-5 rapport in csv voor de instellingen (op aanvraag) Herkenbaar via referentienummer : " CVO25 CSV " +

25 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 25 gebruik en belang van identificatienummers van lerenden gebruik en belang van identificatienummers van lerenden Annick Claes instellingen en lerenden

26 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 26 instellingen en lerenden Identificatienummer webEDISON zendingen I&L Het is belangrijk om zoveel als mogelijk alle gegevens van lerenden in webEDISON-zendingen door te sturen met hun identificatienummer (rijksregisternummer of bisnummer). Het is zeer belangrijk om de identificatienummers die we in een webEDISON-terugzending sturen naar de instellingen, te verwerken in de databank van school of centrum. In uitzonderlijke situaties, waar geen identificatienummer bekend is, is het zeer belangrijk om andere identificatiegegevens zo correct als mogelijk door te sturen met de zending.

27 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 27 Verwerking inschrijving

28 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 28 Nieuw stamnummer

29 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 29 Bestaand stamnummer

30 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 30 instellingen en lerenden Opzoeking identificatienummer Voor de personen waarvoor geen identificatienummer werd meegestuurd of gevonden in de databank O&V, wordt het ontbrekende rijksregisternummer of bisnummer als volgt opgezocht: –Er wordt eerst getracht de persoon op te zoeken in het Rijksregister –Wanneer er geen rijksregisternummer gevonden werd, zal er in het Bisregister van de KSZ een bisnummer opgezocht worden. –De nummers worden fonetisch opgezocht op basis van naam, voornaam, geslacht en een geboortedatum (op basis van dag, maand en jaar, waarbij dag en maand 00 mogen zijn)

31 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 31 instellingen en lerenden Creatie bisnummer Voor lerenden die niet werden teruggevonden in het Rijksregister of Bisregister zal aan de KSZ de opdacht gegeven worden om een bisnummer aan te maken. Data die meegegeven worden aan de KSZ: –naam –eerste voornaam –geslacht –geboortedatum –adres hoofdverblijfplaats

32 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 32 instellingen en lerenden Bisregister De kruispuntbank voor sociale zekerheid (KSZ) staat in voor het beheer van het Bisregister. Het Bisregister bevat identificatiegegevens van alle natuurlijke personen die niet in het Rijksregister zijn ingeschreven.

33 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 33 instellingen en lerenden Mutaties op INSZ nummer De KSZ stuurt volgende mutaties indien een INSZ nummer wijzigt: wijziging van bisnummer door een ander bisnummer wijziging van bisnummer door een rijksregisternummer

34 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 34 instellingen en lerenden Timing basis en secundair Batch opzoeking identificatienummers (rrnr – bisnr) –Eind oktober –Eind februari Manuele opzoeking gebeurt ook Opladen van officiële gegevens voor lerende mensen waarvan het rijksregisternummer bekend is –September en februari –Naam, voornamen, geslacht, geboortedatum Terugzending identificatienummers –Januari en juni

35 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 35 externe communicatie externe communicatie Jan Dejonghe

36 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 36 externe communicatie OVERZICHT : uitrol webEDISON project webIDM 2 project downloadpagina's

37 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 37 externe communicatie uitrol webEDISON gestart in mei 2008 1 juni 2009 : 3100 alle instellingen overgestapt sedert april 2010 met dank voor uw medewerking

38 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 38 externe communicatie webIDM 2 webIDM 2 = nieuwe versie gebruikersbeheer –nu : specifieke versie voor webEDISON –overstap naar standaardmodule (gemeentebesturen, zorginstellingen, ambtenaren, …) –uitbreidbaar voor andere toepassingen Onderwijs&Vorming ("gebruikersbeheer Onderwijsinstellingen") nieuwigheden : –niveau "werkrelatie" wordt toegevoegd –gebruikersrecht wordt toegekend binnen werkrelatie

39 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 39 externe communicatie webIDM 2 –toekomstige uitbreidingen ook direct bruikbaar voor webEDISON en gebruikersbeheer, bvb aanmelden via GSM

40 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 40 externe communicatie webIDM2 voorbeelden werkrelaties : Directielid Administratief Medewerker Onderwijzend Personeel Externe Medewerker voorbeelden gebruikersrechten : PersoneelsBeheer LerendenAdministratie EdisonBeheerder

41 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 41 externe communicatie webIDM2 wijzigingen voor de gebruiker –zo klein mogelijk : geen nieuw soort gebruikersrecht bij invoering webIDM2 bestaande rechten worden overgenomen geen invloed op schoolsoftwarepakket –toekennen en opzoeken rechten : "werkrelatie" van belang  extra of gewijzigde schermen –andere URL (niet meer https://webedison-gebruikersbeheer.vlaanderen.be)https://webedison-gebruikersbeheer.vlaanderen.be –geen "uitrol" : iedereen stapt in één keer over

42 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 42 externe communicatie webIDM2 projectplan –tot juni 2010 : analyse samen met eIB (entiteit e-government en ICT- Beheer, beheer van ICT-bouwstenen, bevordering van eenvormige dienstverlening) –juli-aug 2010 : offerte informaticaleverancier –sep-okt 2010 : integratie van "gebruikersbeheer webEDISON" in webIDM2 aanpassing van de koppeling met webEDISON voorbereiding van de migratie testen communicatie naar gebruikers –herfstvakantie of kerstvakantie : overstap naar webIDM2

43 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 43 externe communicatie downloadpagina's vorig jaar aangekondigd project : –informatieverstrekking zoveel mogelijk stroomlijnen, standaardiseren en uniformiseren –in nauwe samenwerking met softwareleveranciers –oplossing bruikbaar voor alle softwarepakketten –voorbeelden van te onderzoeken pistes : alle nodige informatie uit databanken Onderwijs rechtstreeks en automatisch inleesbaar/inplugbaar/integreerbaar in softwarepakketten softwarepakket haalt zelf informatie uit DB onderwijs …

44 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 44 externe communicatie downloadpagina's doorgeven van technische informatie : –niet op uniforme of gestructureerde wijze –verschillende formaten (excel, word, access, tekst,…) –via verschillende wegen (mail, website, bijvoegsel aan omzendbrief, …) –verschillende aanpak personeel - I&L nood aan –voortdurend actueel gehouden informatie –zoveel mogelijk automatisch verwerkbaar in softwarepakket –snellere aanpassing en verspreiding mogelijk maken –vraag van verschillende softwareleveranciers

45 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 45 externe communicatie downloadpagina's projectplan : –”huiswerk maken” (jun-sep) wat kunnen we aanbieden en in welke vorm oplijsten alle gepubliceerde bestanden + verantwoordelijken alle mogelijkheden onderzoeken om te standaardiseren en te uniformiseren –afstemmen met softwareleveranciers (okt-nov) welke van de mogelijke dataformaten is bruikbaar/gewenst/… overeenstemming bereiken met alle softwareleveranciers –bouw procedures (nov-dec) voor : automatisch aanmaken van bestanden zoveel mogelijk automatisch publiceren van de bestanden attendering (tijdig, volledig)

46 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 46 pauze lokaal H21023-21-21.27A  neem lift naar 21 ste verdieping, lokaal 27

47 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 47 personeel personeel Jeroen Depoortere

48 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 48 personeel OVERZICHT : nieuwigheden –stopzetten VKA in secundair op 31.08.2010 –beleidsondersteuning & klasvrij maken directie –wijziging ambtcodes ondersteunend personeel secundair –DO 063 niet meer vanaf 01.04.2010 –RL-1 versie 6 21.07.2010 –RL-9 versie 5 vanaf 01.09.2010 aandachtspunt –onjuiste rekeningnummers projecten 2009 stand van zaken piloot VWO

49 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 49 nieuwigheden personeel stopzetten VKA in secundair op 31.08.2010 OOM-code 08 “vervanging korte afwezigheid” Gewijzigde reglementering (zie omzendbrief Pers/2005/23)Pers/2005/23 VKA blijft wel bestaan in het basisonderwijs

50 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 50 nieuwigheden personeel Beleidsondersteuning & klasvrij maken directie Wijziging vanaf 01/09/2010 (onder voorbehoud): Terugvordering loonkost gebeurt op basis van het personeelslid dat de beleidsondersteuning of klasvrij maken directie effectief uitoefent. Bestaande vakcodes blijven behouden (enkel in combinatie met ATO 1 en ATO 2): –597 beleidsondersteuning –616 klasvrij maken directie Combinatie vakcode 597 of 616 met aanduiding TAO blijft ook behouden. Code oorsprong omkadering 01 (tivoli) krijgt einddatum 31/08/2010  tivoli-code mag niet meer meegestuurd worden.

51 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 51 nieuwigheden personeel Wijziging ambtcodes ondersteunend personeel secundair Nieuwe ambtcodes voor opdrachten met SSC 106 Doel : –O&V : betere verwerking –Scholen : geen formulier VB meer nodig Restricties : –Kunnen enkel in combinatie met ATO4 ATO 1 met TAO-aanduiding –In HFS 311, 312 en 321

52 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 52 nieuwigheden personeel DO 063 niet meer vanaf 01.04.2010 DO 063 "Deeltijdse TBS-PA voorafgaand aan het rustpensioen" opdrachtgebonden : RL-1 en RL-12 Geen nieuwe dossiers meer opsturen met geldigheidsdatum op of na 01.04.2010

53 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 53 nieuwigheden personeel RL-1 versie 6 vanaf 21.07.2010 RL-1 –opdrachten –opdrachtgebonden dienstonderbrekingen nu toegelaten : –versie 4 sedert 01.09.2000 –versie 5 sedert 01.09.2006 (met richtgraad) vanaf 21.07.2010 : enkel nog versie 6 met 3 extra velden : module, opleiding, studiegebied –enkel van toepassing in HS 317 en 417 –andere onderwijsniveaus : altijd opvullen met nullen

54 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 54 nieuwigheden personeel RL-1 versie 6 vanaf 21.07.2010 –technische handleiding :

55 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 55 nieuwigheden personeel RL-9 versie 5 vanaf 01.09.2010 (IBAN-BIC) ter herinnering (zie ook mail 08.01.2010) –de RL-9 "aanvraag immatriculatie" versie 4 is nog geldig tot en met 31.08.2010 –vanaf 01.09.2010 kan enkel RL-9 versie 5 doorgestuurd worden, altijd in combinatie met RL-14 "rekeningnummer (IBAN-BIC)"

56 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 56 aandachtspunt personeel onjuiste rekeningnummers probleem : –Personeelslid komt terug in dienst (is bvb een tijd uit dienst geweest of neemt een dienstonderbreking) –rekeningnummer kan gewijzigd zijn –gevolg : betaling op verkeerd rekeningnummer voorstel oplossing : –waarschuwing inbouwen in softwarepakket ?

57 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 57 personeel projecten 2009 VEPD (scanning) : in productie Loopbaanoverzicht als terugzending : gaat voorlopig niet door Rekeninguittreksel online

58 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 58 personeel stand van zaken piloot VWO EPD-project nieuwe regelgeving volwassenenonderwijs vanaf 01.09.2010 : stand van zaken –testzendingen –planning

59 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 59 verwerking dienstonderbrekingen verwerking dienstonderbrekingen Coen Bruyneel

60 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 60 personeel Verwerking dienstonderbrekingen –De dienstonderbrekingen kunnen onderverdeeld worden in 3 groepen : Bevallingsverlof, ziekteverlof en andere dienstonderbrekingen. –De andere dienstonderbrekingen werden op hun beurt in clusters onderverdeeld : Cluster verlof / afwezigheid voor verminderde prestaties Cluster tijdelijk waarnemen van een andere opdracht Cluster loopbaanonderbreking Cluster Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden Medische cluster

61 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 61 personeel Automatisering dienstonderbrekingen -Sinds de start van het elektronisch personeelsdossier in 1995 worden bevallingsverlof en ziekteverlof automatisch verwerkt. -In 2008 werd het project automatisering dienstonderbrekingen gestart. -In juni 2009 werd de cluster verlof / afwezigheid voor verminderde prestaties in productie geplaatst. -In december 2009 werd de cluster TAO in productie geplaatst. -Op 28 juni 2010 zullen de clusters loopbaanonderbreking en TBSPA in productie worden geplaatst. -Op 30 september 2010 zal de Medische cluster in productie worden geplaatst.

62 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 62 personeel Verwerking bevallingsverlof -Er gebeurt eerst een verwerking op het bevallingsverlof met de vermoedelijke bevallingsdatum. -Nadien gebeurt er een herverwerking op het bevallingsverlof met de effectieve bevallingsdatum. -Bij overschrijden postnatale periode wordt de school verwittigd. -Bevallingsverlof voor tijdelijke personeelsleden is niet bezoldigd. -Bevallingsverlof voor vastbenoemde personeelsleden is bezoldigd.

63 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 63 personeel Voorbeeld scherm bevallingsverlof

64 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 64 personeel Verwerking ziekteverlof situatie vóór 1-9-2007 -Er waren 13 soorten ziekteverlofberekening -Onderscheid tussen ziekteverlof volledig leerplan en beperkt leerplan. -Onderscheid tussen ziekteverlof hoofdambt en bijbetrekking. -Aparte berekening vastbenoemd administratief personeel en MVDP-personeel -Ziekteverlof tijdelijk administratief personeel en technisch personeel CLB’s volgens privéwetgeving (Wet 3-7-1978)

65 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 65 personeel Voorbeeld scherm ziekteverlof vóór 1-9-2007

66 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 66 personeel Verwerking ziekteverlof na 1-9-2007 -Er zijn nu nog 5 verschillende soorten ziekteverlofberekening. -Geen onderscheid meer tussen berekening ZV volledig leerplan en beperkt leerplan. -Geen onderscheid meer tussen berekening ZV hoofdambt en bijbetrekking. -Ziekteverlof vastbenoemd AP en MVDP-personeel zoals onderwijzend personeel. -Ziekteverlof tijdelijk AP en tijdelijk technisch personeel CLB’s zoals onderwijzend personeel. -Alleen ziekteverlof van geco-personeelsleden en tijdelijk MVDP- personeel is nog manueel. -Nieuwe startwaarden ziekteverlof op 1-9-2007

67 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 67 personeel Voorbeeld scherm ziekteverlof ná 1-9-2007

68 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 68 personeel Verwerking ziekteverlof tijdelijk personeelslid -1 dag bezoldigd ZV per 10 bezoldigde dagen genoten als tijdelijk personeelslid. -Tijdelijk personeelslid aangesteld voor een volledig schooljaar recht op 30 dagen bezoldigd ziekteverlof. -Nieuwe startwaarden ziekteverlof op 1-9-2007

69 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 69 personeel Voorbeeld scherm ziekteverlof tijdelijk personeelslid

70 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 70 personeel Verwerking ziekteverlof vastbenoemd personeelslid -30 dagen bezoldigd ziekteverlof per 12 maanden sociale anciënniteit -Vastbenoemd personeelslid <36 maanden SA heeft toch recht op 90 dagen bezoldigd ZV -Nieuwe startwaarden ziekteverlof op 1-9-2007

71 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 71 personeel Voorbeeld scherm ziekteverlof vastbenoemd personeelslid

72 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 72 personeel Verwerking verlof / afwezigheid voor verminderde prestaties -De controle verloopt volledig automatisch en er gebeurt een automatische goedkeuring. -Per soort dienstonderbreking worden er voorwaarden gecontroleerd. -Mogelijke waarden deelstappen J/N/blanco. -Agendapunt van openstaand naar uitgevoerd.

73 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 73 personeel Voorbeeld scherm VVP-AVP

74 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 74 personeel Verwerking DO tijdelijk waarnemen andere opdracht -De controle van de dienstonderbreking TAO verloopt volledig automatisch. -Er gebeurt echter nog geen automatische goedkeuring. -De controle op de vergelijking tussen DO’n TAO en TAO- opdrachten (volume en duur) verloopt volledig automatisch en is te consulteren op een scherm.

75 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 75 personeel Verwerking loopbaanonderbreking –De controle van de loopbaanonderbrekingen verloopt volledig automatisch behalve voor het formulier C62 met de beslissing van de RVA. –Elektronische gegevensuitwisseling met RVA wordt verder onderzocht. –Er gebeurt nog geen automatische goedkeuring.

76 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 76 personeel Verwerking TBSPA -De controle verloopt volledig automatisch en er gebeurt een automatische goedkeuring. -Per soort dienstonderbreking worden er voorwaarden nagekeken. -Mogelijke waarden deelstappen J/N/blanco. -Agendapunt van openstaand naar uitgevoerd.

77 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 77 vragen, opmerkingen, suggesties …

78 11 juni 2010 infosessie softwareleveranciers 78 de LUNCH wordt u aangeboden in Hotel President W.T.C. Koning Albert II laan 44 de LUNCH wordt u aangeboden in Hotel President W.T.C. Koning Albert II laan 44


Download ppt "WELKOM op de INFOSESSIE voor softwareleveranciers 11 juni 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google