De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project ‘Sociale Gidsen’ Emancipatorische werking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project ‘Sociale Gidsen’ Emancipatorische werking."— Transcript van de presentatie:

1 Project ‘Sociale Gidsen’ Emancipatorische werking

2 EW sociale gidsen225/08/2014 1. AANLEIDING Vaststelling:  veel OCMW-cliënten ondervinden moeilijkheden in de zelfstandige uitvoering van (praktische) zaken binnen hun hulpverleningstraject  Caseload van maatschappelijk werkers laat vaak niet toe om hen hierin zelf intensief te begeleiden

3 EW sociale gidsen329/3/15 Gevolg:  dit vertraagt het hulpverleningstraject  kan ervoor zorgen dat rechten onvoldoende worden uitgeput Oplossing: inzetten van sociale gidsen bij de minder zelfredzame clïënten voor actiegerichte ondersteuning in het hulpverleningstraject

4 EW sociale gidsen429/3/15 2. De PARTNER Centrum voor Basiseducatie - Leerpunt  werkt opleidingsaanbod mee uit  opvolging en evaluatie project  evaluatie gidsen

5 EW sociale gidsen529/3/15 3. PROFIEL SOCIALE GIDS  Groepssamenstelling:  gesloten groep,10 à 12 deelnemers, waarvan minstens 6 geschikte gidsen aan de slag kunnen  mannen of vrouwen met ocmw dossier  verschillende leeftijdsgroepen  verschillende nationaliteiten, en of/origine

6 EW sociale gidsen629/3/15  Profiel:  nog niet klaar voor de arbeidsmarkt of arbeidszorg is hoogst haalbare niveau  taalniveau 1.2 (art.60 niveau)  in groep willen en kunnen leren  interesse en engagement in de aard van de « job »

7 EW sociale gidsen729/3/15  geen verslavingsproblematiek  zelf in een stabiele situatie zitten  inzage geven in het AGGZ  mobiel zijn  voldoende lees- en schrijfvaardigheden

8 EW sociale gidsen829/3/15  binnen de grenzen van het project kunnen werken  loyaliteit  kunnen samenwerken  kunnen omgaan met diversiteit  deontologische code respecteren  over een aantal basiscompetenties beschikken en/of deze kunnen/willen verwerven tijdens het project

9 EW sociale gidsen929/3/15 3. Opleidingstraject van de sociaal gidsen  in samenwerking met Leerpunt  basisschakelmethodiek  gefaseerd en opbouwend  competentieversterkend  Ivm rol als gids  Ivm communicatie met cliënt  Ivm communicatie met maatschappelijk werkers  Ivm communicatie met externe diensten  Ivm deontologie en beroepsgeheim

10 EW sociale gidsen1029/3/15  externe leerbezoeken (bv. welzijnsbureau, administratieve dienst,…)  plaats voor het eigen verhaal en afstand / nabijheid  ervaringsgericht leren  intervisiemomenten

11 EW sociale gidsen1129/3/15 FASE 1:  2x/week groepswerking/vorming  individuele coaching

12 EW sociale gidsen1229/3/15 FASE 2:  1x/week groepswerking  individuele coaching  stage

13 EW sociale gidsen1329/3/15 FASE 3:  uitvoeringsfase (opdrachten wijkwerk ),  groepswerking (1x/week) en  individuele coaching

14 EW sociale gidsen1429/3/15 4. EVALUATIE SOCIALE GIDSEN  Individuele evaluatiemomenten:  opmaken van competentiebalans  na 1 maand, na 3 maand, voor de stage, na iedere opdracht  Groepsevaluatie  evaluatie van groepsontwikkeling en – dynamiek  na elke bijeenkomst

15 EW sociale gidsen1529/3/15 5. TAKENLIJST  Eerste fase  fungeren als reminder  vergezellen van cliënt naar diensten voor het in orde brengen van administratieve taken (inschrijving VDAB, mutualiteit, vakbond,…)  vergezellen van cliënt naar diensten bij een eerste afspraak of contact (andere OCMW-diensten, school of crèche, wijkgezondheidscentrum,…)

16 EW sociale gidsen1629/3/15  Tweede fase  ondersteuning bij administratieve en dagdagelijkse taken (hulp bij post, bijhouden administratie, zoeken woning,…)

17 EW sociale gidsen1729/3/15  Zaken waar de gids niét voor kan ingezet worden :  samen activiteiten doen gericht op doorbreken sociaal isolement  financiële transacties  hoorzitting  bijwonen hulpverleningsgesprek

18 EW sociale gidsen1829/3/15 6. WERKWIJZE  maatschappelijk werker stuurt digitaal aanvraagformulier door naar EW  projectmedewerker en ervaringsdeskundige behandelen de aanvraag en wijzen de opdracht toe aan een gids (maatwerk)  bevestiging naar wijkwerker  gids bereidt de opdracht voor adhv opdrachtenfiche, indien nodig/wenselijk met ondersteuning van projectmedewerker,ervaringsdeskundige

19 EW sociale gidsen1929/3/15  gids voert de opdracht uit  projectmedewerker bevraagt maatschappelijk werker naar resultaat en tevredenheid  evaluatie opdracht door gids, projectmedewerker en ervaringsdeskundige

20 EW sociale gidsen2029/3/15 7. WINST  maatschappelijk werker wordt ondersteund/ontlast in de opvolging van het cliëntdossier  gids heeft gelijklopend referentiekader als cliënt  dit werkt drempelverlagend  verhoogt kans op aanvaarden en slagen van de interventie  cliënt én gids doorlopen beiden hun eigen leerproces, wat versterkend werkt

21 EW sociale gidsen2129/3/15 8. VALKUILEN  uitdaging van het omgaan met afstand - nabijheid  niet respecteren van deontologische code  confrontatie met eigen kwetsuren  gids stelt acties buiten de grenzen en structuur van het project  gids is geen hulpverlener, mag geen taken overnemen van cliënt of maatschappelijk werker, enkel ondersteunen

22 EW sociale gidsen2229/3/15 Doorheen alle fasen van het project (intake en screening, vorming, stage, intervisie, evaluatiemomenten en individuele coaching) wordt getracht om betreffende valkuilen tijdig te detecteren, bespreekbaar te stellen en aan te pakken.

23 EW sociale gidsen2329/3/15 Info OCMW Gent Emancipatorische Werking Antwerpsesteenweg 778 9040 Sint-Amandsberg Tel. 09 266 92 45 Fax 09 266 92 54 Claudine.Sergeant@ocmwgent.be


Download ppt "Project ‘Sociale Gidsen’ Emancipatorische werking."

Verwante presentaties


Ads door Google