De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De vrije & doffe klinker

Verwante presentaties


Presentatie over: "De vrije & doffe klinker"— Transcript van de presentatie:

1 De vrije & doffe klinker
Woordpakket 5.01 De vrije & doffe klinker

2 de hagedis de medewerker enzovoort evolueren jeugdige aartslelijke de magie negeerde de geluksvogel de musea menselijk opdagen de wetenschap overkomt de weduwe namelijk zalige persoonlijk koddig

3 Rubriceeroefening jeugdige volledig koddig zalige
woorden net als rustig(e) jeugdige volledig koddig zalige Tip: Je hoort een doffe e maar je schrijft ig(e): rustig, bezig, machtige. de hagedis de medewerker enzovoort evolueren jeugdige aartslelijke de magie negeerde de geluksvogel de musea menselijk opdagen de wetenschap overkomt de weduwe namelijk zalige persoonlijk koddig

4 Rubriceeroefening aartslelijke namelijk menselijk persoonlijk
woorden net als heerlijk(e) aartslelijke namelijk menselijk persoonlijk Tip: Je hoort een doffe e maar je schrijft (e)lijk(e): heerlijke, moeilijke, … de hagedis de medewerker enzovoort evolueren jeugdige aartslelijke de magie negeerde de geluksvogel de musea menselijk opdagen de wetenschap overkomt de weduwe namelijk zalige persoonlijk koddig

5 Rubriceeroefening magie de geluksvogel de medewerker de musea
Apen zweven over muren magie de geluksvogel de medewerker de musea enzovoort opdagen evolueren de wetenschap de hagedis overkomt negeerde de weduwe de hagedis de medewerker enzovoort evolueren jeugdige aartslelijke de magie negeerde de geluksvogel de musea menselijk opdagen de wetenschap overkomt de weduwe namelijk zalige persoonlijk koddig

6 jeugdige persoonlijk menselijk zalige volledig namelijk aartslelijk
Zoek de woorden uit het woordpakket. De letter staan door elkaar. De beginletter staat in het blauw. g j u d e g i e = s o n o p r e ij k = s l e m ij n k e = l e z a i g = l v i g o l e d = n k a ij m e l = r s a l a ij e k e t l = g i d k o d = jeugdige persoonlijk menselijk zalige volledig namelijk aartslelijk koddig

7 Pas de regel toe en vul de letters aan. Schrijf de woorden voluit.
geluksvogel geluksv …… gel (o of oo) ma …… ie (g of gg) m …… dewerker (e of ee) evo …… ueren (l of ll) mu …… ea (s of ss) h …… gedis (a of aa) magie medewerker evolueren musea hagedis Goed bezig!

8 Onder de  zit ig of lijk verborgen. Schrijf de woorden.
aartsle  grill  regelmat  noorde  jeugd  aanwez  landel  gemeente  aartslelijk grillig regelmatig noordelijk jeugdig aanwezig landelijk een landelijke omgeving gemeentelijk

9 Schrijf uit elke groep de twee woorden over waarbij je verenkelt.
weduwe betonnen braken weduwe braken aanpassing evolueren merendeel evolueren merendeel medemens namens klassiek medemens namens

10 Geef telkens twee pakketwoorden met:
verenkeling: verdubbeling: -elijk: -ig: magie, de medewerker, enzovoort, evolueren, de hagedis, negeerde, de geluksvogel, de musea, opdagen, de wetenschap, overkomt, de weduwe zatte, vette, kippen aartslelijk, menselijk, namelijk, persoonlijk jeugdig, volledig, koddig, zalig

11 Kies een woord dat in de zin past.
medewerker opdagen De kwam niet . De was nog in rouw. Zij is in de ban van boeken over . hij die man? De blijft voortdurend . Die voetballer weet niet wat hem nu hij bij KRC Genk mag spelen. weduwe magie Negeerde wetenschap evolueren jeugdige overkomt

12 Vul in. Schrijf het woord op.
arresteren e of ee arrest……ren l of ll gori……a a of aa illustr……ties o of oo d……rl……pen d of dd gemi……elde a of aa p……gin…… u of uu k……b……ssen f of ff ko……iiedik gorilla illustraties doorlopen gemiddelde pagina kubussen koffiedik

13 Goed gewerkt! Tot de volgende sessie!


Download ppt "De vrije & doffe klinker"

Verwante presentaties


Ads door Google