De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WOORDPAKKET 5.01 DE VRIJE & DOFFE KLINKER. de hagedis de medewerkerenzovoort evolueren jeugdigeaartslelijke de magienegeerde de geluksvogel de museamenselijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WOORDPAKKET 5.01 DE VRIJE & DOFFE KLINKER. de hagedis de medewerkerenzovoort evolueren jeugdigeaartslelijke de magienegeerde de geluksvogel de museamenselijk."— Transcript van de presentatie:

1 WOORDPAKKET 5.01 DE VRIJE & DOFFE KLINKER

2 de hagedis de medewerkerenzovoort evolueren jeugdigeaartslelijke de magienegeerde de geluksvogel de museamenselijk opdagen de wetenschap overkomt de weduwenamelijk zalige persoonlijkkoddig

3 RUBRICEEROEFENING de hagedisde medewerker enzovoort evolueren jeugdigeaartslelijke de magie negeerde de geluksvogelde musea menselijk opdagen de wetenschapoverkomt de weduwe namelijk zaligepersoonlijk koddig woorden net als rustig(e) jeugdige volledig koddig zalige Tip: Je hoort een doffe e maar je schrijft ig(e): rustig, bezig, machtige.

4 RUBRICEEROEFENING de hagedisde medewerker enzovoort evolueren jeugdigeaartslelijke de magie negeerde de geluksvogelde musea menselijk opdagen de wetenschapoverkomt de weduwe namelijk zaligepersoonlijk koddig woorden net als heerlijk(e) aartslelijke namelijk menselijk persoonlijk Tip: Je hoort een doffe e maar je schrijft (e)lijk(e): heerlijke, moeilijke, …

5 RUBRICEEROEFENING de hagedisde medewerker enzovoort evolueren jeugdigeaartslelijke de magie negeerde de geluksvogelde musea menselijk opdagen de wetenschapoverkomt de weduwe namelijk zaligepersoonlijk koddig Apen zweven over muren magiede geluksvogel de medewerkerde musea enzovoortopdagen evoluerende wetenschap de hagedisoverkomt negeerdede weduwe

6 ZOEK DE WOORDEN UIT HET WOORDPAKKET. DE LETTER STAAN DOOR ELKAAR. DE BEGINLETTER STAAT IN HET BLAUW. g j u d e g i e = s o n o p r e ij k= s l e m ij n k e = l e z a i g= l v i g o l e d = n k a ij m e l = r s a l a ij e k e t l = g i d k o d = jeugdige persoonlijk menselijk zalige volledig namelijk aartslelijk koddig

7 PAS DE REGEL TOE EN VUL DE LETTERS AAN. SCHRIJF DE WOORDEN VOLUIT. geluksv …… gel (o of oo) ma …… ie (g of gg) m …… dewerker (e of ee) evo …… ueren (l of ll) mu …… ea (s of ss) h …… gedis (a of aa) geluksvogel magie medewerker evolueren musea hagedis

8 ONDER DE  ZIT IG OF LIJK VERBORGEN. SCHRIJF DE WOORDEN. aartsle  grill  regelmat  noorde  jeugd  aanwez  landel  gemeente  aartslelijk grillig regelmatig noordelijk jeugdig aanwezig landelijk gemeentelijk een landelijke omgeving

9 SCHRIJF UIT ELKE GROEP DE TWEE WOORDEN OVER WAARBIJ JE VERENKELT. weduwe betonnen braken aanpassing evolueren merendeel medemens namens klassiek weduwe braken evoluerenmerendeel namensmedemens

10 plusoefening en GEEF TELKENS TWEE PAKKETWOORDEN MET: verenkeling: verdubbeling: -elijk: -ig: magie, de medewerker, enzovoort, evolueren, de hagedis, negeerde, de geluksvogel, de musea, opdagen, de wetenschap, overkomt, de weduwe aartslelijk, menselijk, namelijk, persoonlijk jeugdig, volledig, koddig, zalig zatte, vette, kippen

11 plusoefening en KIES EEN WOORD DAT IN DE ZIN PAST. De kwam niet. De was nog in rouw. Zij is in de ban van boeken over. hij die man? De blijft voortdurend. Die voetballer weet niet wat hem nu hij bij KRC Genk mag spelen. magie weduwe Negeerde wetenschap evolueren jeugdige overkomt medewerker opdagen

12 plusoefening en VUL IN. SCHRIJF HET WOORD OP. e of eearrest……ren l of llgori……a a of aa illustr……ties o of oo d……rl……pen d of ddgemi……elde a of aap……gin…… u of uuk……b……ssen f of ffko……iiedik arresteren gorilla illustraties doorlopen gemiddelde pagina kubussen koffiedik

13 GOED GEWERKT! TOT DE VOLGENDE SESSIE!


Download ppt "WOORDPAKKET 5.01 DE VRIJE & DOFFE KLINKER. de hagedis de medewerkerenzovoort evolueren jeugdigeaartslelijke de magienegeerde de geluksvogel de museamenselijk."

Verwante presentaties


Ads door Google