De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WOORDPAKKET 5.17 GEDEKTE KLINKER I S EN K ALS C GESCHREVEN LIGGEND STREEPJE VERDUBBELEN/VERENKELEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WOORDPAKKET 5.17 GEDEKTE KLINKER I S EN K ALS C GESCHREVEN LIGGEND STREEPJE VERDUBBELEN/VERENKELEN."— Transcript van de presentatie:

1 WOORDPAKKET 5.17 GEDEKTE KLINKER I S EN K ALS C GESCHREVEN LIGGEND STREEPJE VERDUBBELEN/VERENKELEN

2 de basisde directricebriljantde O.-L.-Vrouwekerk de toeristenhet circuitmiddelbarehet miljoen het concerthet dicteede wetenschappercirca het O.-L.-Vrouwebeeldde ministerhet programmade discussie gratishet circusde commissarisde apparaten

3 RUBRICEEROEFENING de basisde directricebriljant de O.-L.-Vrouwekerkde toeristenhet circuit middelbarehet miljoenhet concert het dicteede wetenschappercirca het O.-L.-Vrouwebeeldde ministerhet programma de discussiegratishet circus de commissarisde apparaten Woorden net als vis de basis het miljoen gratis briljant de commissaris de toeristen de minister de discussie het dictee

4 RUBRICEEROEFENING de basisde directricebriljant de O.-L.-Vrouwekerkde toeristenhet circuit middelbarehet miljoenhet concert het dicteede wetenschappercirca het O.-L.-Vrouwebeeldde ministerhet programma de discussiegratishet circus de commissarisde apparaten Woorden net als circus de directrice circa het circuit het circus het concert Tip:In circus horen we eerst een s en dan een k. Toch schrijf je die telkens met c.

5 RUBRICEEROEFENING de basisde directricebriljant de O.-L.-Vrouwekerkde toeristenhet circuit middelbarehet miljoenhet concert het dicteede wetenschappercirca het O.-L.-Vrouwebeeldde ministerhet programma de discussiegratishet circus de commissarisde apparaten Woorden net als O.-L.-Vrouwekerk de O.-L.-Vrouwekerk het O.-L.-Vrouwebeeld Regel:We schrijven een koppelteken bij samengestelde aardrijkskundige namen en hun afleiding. Je schrijft ook een koppelteken bij samenstellingen met Sint.

6 RUBRICEEROEFENING de basisde directricebriljant de O.-L.-Vrouwekerkde toeristenhet circuit middelbarehet miljoenhet concert het dicteede wetenschappercirca het O.-L.-Vrouwebeeldde ministerhet programma de discussiegratishet circus de commissarisde apparaten Apen zweven over muren Zatte vette kippen stoppen bussen middelbare het programma de wetenschapper de apparaten

7 WERKWOORDEN. VUL DE JUISTE VORM IN. verdelenBas (t.t.) de aanstekers van zijn vader. wijzenWout (t.t.) iedereen zijn plaats, ver van elkaar. kruipenToen het avond werd, (v.t.) ze in hun slaapzak. rollenWout (v.t.) zich in een komvormige vork. beginnenNu (t.t.) het lange wachten. verdeelt wijst kropen rolde begint

8 NEEM VAN ELK WOORD DE EERSTE LETTER, EN VORM DAARMEE HET WOORD. Charlie India Romeo Charlie Alfa = Charlie India Romeo Charlie Uniform Sierra = Charlie Oscar November Charlie Echo Romeo Tango = Charlie India Romeo Charlie Uniform India Tango = Delta India Romeo Echo Charlie Tango Romeo India Charlie Echo = circa circus concert circuit directrice

9 ZOEK DE WOORDEN NET ALS VIS: JE KRIJGT DE BEGIN- EN EINDLETTER. d  e = b  s = m  r= t  n = g  s= d  e= c  s = b  t = dictee minister gratis commissaris basis toeristen discussie briljant

10 KORT DE WOORDEN AF. Onze-Lieve-Vrouwekerk= Onze-Lieve-Vrouwestraat= Onze-Lieve-Vrouwebeeld= O,-L,-Vrouwekerk O,-L,-Vrouwestraat O,-L,-Vrouwebeeld

11 VUL DE LETTER(S) CORRECT IN: ENKEL OF DUBBEL. SCHRIJF HET WOORD ERNAAST. apparatent programma mm appartementpp middelbare middelvinger ontbossing r dd ss tppwetenschapper oaoverslapen werelddelenel gggtegenligger

12 plusoefening en KIES EEN WOORD DAT IN DE ZIN PAST. WETENSCHAPPER DISCUSSIE TOERISTEN CONCERT CIRCA COMMISSARIS MINISTER MIDDELBARE DIRECTRICE O.-L.-VROUWEBEELD Die is van leeftijd. Het duurde twee uur. De ging in met de van de school. In de kathedraal van Antwerpen bezochten al veel het. De sprak de agenten toe. wetenschappermiddelbare concertcirca commissaris toeristenO.-L.-Vrouwebeeld minister discussie

13 plusoefening en MAAK EEN GOEDE ZIN. woont in de O.-L.-Vrouwestraat mijn vriend al jaren wordt druk de bioscoop in de winter bezocht wekelijks een dictee maken in de basisschool we Mijn vriend woont al jaren in de O,-L,-Vrouwestraat. In de winter wordt de bioscoop druk bezocht. In de basisschool maken we wekelijks een dictee.

14 GENOEG GEWERKT VOOR VANDAAG! TOT DE VOLGENDE KEER!


Download ppt "WOORDPAKKET 5.17 GEDEKTE KLINKER I S EN K ALS C GESCHREVEN LIGGEND STREEPJE VERDUBBELEN/VERENKELEN."

Verwante presentaties


Ads door Google