De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen sterk in verandering Waarden Bram Timperman, Faciltair Bedrijf Maxime Loose, Adviseur P&O, AgO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen sterk in verandering Waarden Bram Timperman, Faciltair Bedrijf Maxime Loose, Adviseur P&O, AgO."— Transcript van de presentatie:

1 Samen sterk in verandering Waarden Bram Timperman, Faciltair Bedrijf Maxime Loose, Adviseur P&O, AgO

2 Deel het met de wereld 2 Of toch met twitter… @HRseminarie #hrsem14 @maximeloose Dank je wel!

3 Workshop 25/4 kennisdeling 3 A special effect is a tool, a means of telling a story. A special effect without a story is a pretty boring thing. - George Lucas

4 4 Hebben deze waarden overal binnen de VO dezelfde betekenis?

5 5 Organisatiestrategie

6 Inspiratie: Hoe waarden invullen? 6 Snelle implementatie Weinig betrokkenheid Organisatiegedra g ongewijzigd Oude waarden leven door Spontaan Concurrerende waarden Ongewijzigde officiële waarden Radicale of stapsgewijze aanpassing officiële waarden Betrokkenheid op nieuwe waarden Waardering van nieuwe waarden

7 Inspiratie: zijn alle waarden gelijk? 7 Zelfdeterminatietheorie: Extrinsieke Doelen: Status Macht Financieel succes Intrinsieke Doelen: Zelfontplooiing Bijdrage aan samenleving Uitbouwen sociale relaties

8 Inspiratie: zijn alle waarden gelijk? 8 Zelfdeterminatietheorie: Als > Gedaald welzijn meer burn-out, minder bevlogenheid Minder positieve attitudes minder betrokkenheid, meer verloopintentie, minder veranderingsbereidheid Negatiever gedrag minder performantie, minder sociaal gedrag, meer turn-over

9 Methodiek: Coverstory 9 Coverstory als hulpmiddel om de waarden te formuleren 2016: in de ‘13’ handelt het centrale artikel over het 10-jarig bestaan van uw organisatie. Wat zal er op de cover staan? 9 Ga er vanuit dat het tijdschrift verschijnt in november 2016 Maak een krachtige titel Bedenk een passend en krachtig beeld Welke randverhalen komen In het themanummer? (een drietal)

10 Methodiek: Merkendocument 10 Waarden visueel en tastbaar maken Welke merken zijn bron van inspiratie? Waarom? Als uw organisatie een persoon zou zijn, wie is het? Maak een moodboard …

11 Workshop 25/4 kennisdeling 11 It is not the voice that commands the story; it is the ear. - Italo Calvino

12 Zijn de waarden duidelijk voor iedereen? Heeft iedereen het verhaal goed begrepen? 12

13 Hoe? 13 Communicatie op maat van de medewerkers: Communiceer op een manier die de doelgroep aanspreekt

14 Hoe? 14 Medewerkers bewust laten stilstaan bij de waarden Wat betekenen die waarden voor hun?

15 Concreet? 15 Wie laat je communiceren? Leidinggevende, medewerkers, beide? Zijn er andere manieren dan een formele infosessie? Is een powerpoint echt nodig? Wat is het beste moment om hierrond acties te ondernemen? Wees niet de 50 e ongelezen mail Wanneer kunnen medewerkers aandacht hebben voor de boodschap? ! Organisatieveranderingen & fusies

16 Do’s - storytelling 16 1.Zorg voor een klimaat van vertrouwen vs. verbrande zender 2.Zorg voor dialoog vs. dictaat 3.Vertel een authentiek verhaal 4.Maak dat men begrijpt waarom waarden belangrijk zijn, ga dan pas in op de inhoud 5.Maak het visueel, gebruik symbolen, voorbeelden,… 6.Voorbeeldgedrag

17 Don’ts 17 Het tegenovergestelde

18 Case 18

19 812

20 Workshop 25/4 kennisdeling 20

21 Organisatiecultuur Workshop 25/4 kennisdeling 21 Relevante kenmerken agentschap schoonmaakpersoneel, cateringpersoneel, administratieve personeelsleden, ir’s, ict’ers, architecten, … => divers personeelsbestand geografisch verspreid

22 Organisatiecultuur : project Workshop 25/4 kennisdeling 22 1.Startpunt: Audit Vlaanderen Getrokken door AG

23 Organisatiecultuur : project Workshop 25/4 kennisdeling 23 In samenwerking met AgO 1.Bepalen van gewenste cultuur: Vóór meten huidige cultuur Sessie met directie + enkele stakeholders + AgO Quinn (zie verder) Resultaat = Gevalideerde visietekst Keuze voor de 4 waarden van de VO

24 Visietekst (1/3) We willen naar een groter marktaandeel voor AFM binnen de Vlaamse overheid, we willen er met andere woorden naar streven dat er zoveel mogelijk afnemers zijn binnen de Vlaamse Overheid van diensten die AFM aanbiedt. Organisatiecultuur AFM

25 Visietekst (2/3) Om deze doelstellingen te bereiken willen we een resultaatsgerichte, daadkrachtige cultuur. We willen een innovatief dienstenaanbod. Dit is echter geen doel op zich, maar afgestemd op de noden en verwachtingen van de klant. Onze organisatiecultuur willen we dus zien evolueren naar een meer open en klantgerichte cultuur. Organisatiecultuur AFM

26 Organisatiecultuur : project Workshop 25/4 kennisdeling 26 2.Concretisering van de waarden: workshop met directie + enkele stakeholders + AgO 4 hoeken, doorschuifsysteem => dynamisch Resultaat: Visie uitgebreid met 4 geconcretiseerde waarden

27

28 Daadkracht Duidelijke koers uitzetten, beslissingen durven nemen en er echt voor gaan Durven veranderen, durven dingen anders doen en hierbij verantwoorde risico’s durven en mogen nemen Als partner meedenken met onze klant: proactief voorstellen doen aan de klant, denken van uit het hele agentschap Organisatiecultuur AFM

29 Organisatiecultuur : project Workshop 25/4 kennisdeling 29 3.Meting huidige cultuur Vragenlijst Quinn Wie: 120 mensen uitgenodigd voor sessie rond klantgerichtheid (representatief?) + AgO Resultaat: Project en visie toegelicht AG onderschrijft project Huidige cultuur gemeten

30 Quinn Teamwerk, participatie, consensus, traditie, loyauteit, vriendelijke werkomgeving Geformaliseerde en gestructureerde werkomgeving, procedures, stabiliteit, betrouwbaarheid Dynamisch, ondernemend, creatief, innovatie, initiatief, toonaangevend, visionair Resultaatgericht, competitief, veeleisend, hoge doelstellingen stellen en bereiken

31 Organisatiecultuur : project Workshop 25/4 kennisdeling 31 4.Kloofanalyse + actieplan op organisatieniveau Workshop met directie uitgebreid met enkele stakeholders + AgO Huidig >< Gewenst + BUE, Personeelspeiling, klantenbarometer Kloofanalyse geslaagd, actieplan minder

32 Daadkracht + In mijn directe omgeving werken we klantgericht. + Niveau D en 50+’ers geven aan duidelijk te weten wat verwacht wordt. + De werking van het team steeds verbeteren. -Het management van het AFM geeft duidelijk aan waar het met mijn organisatie naartoe moet. -Informeren bij klanten of zij tevreden zijn over het geleverde werk/acties ondernemen om dienstverlening aan te passen aan specifieke doelgroepen. -Nieuwe werkwijzen uitproberen in de praktijk.

33 Organisatiecultuur AFM Teamwerk, participatie, consensus, traditie, loyauteit, vriendelijke werkomgeving Geformaliseerde en gestructureerde werkomgeving, procedures, stabiliteit, betrouwbaarheid Dynamisch, ondernemend, creatief, innovatie, initiatief, toonaangevend, visionair Resultaatgericht, competitief, veeleisend, hoge doelstellingen stellen en bereiken

34 Organisatiecultuur : project Workshop 25/4 kennisdeling 34 5.Teamsessies => Actieplan Soms op afdelingsniveau, soms per team Resultaat: communiceren visie en project Acties verzamelen Quinn => enkel waarden Terugkoppelen naar teams

35 Organisatiecultuur : project Workshop 25/4 kennisdeling 35 6.Actieplan (1/2) +250 acties Clustering: Imago (inter-extern) Vorming - competenties – kennisdeling Efficiëntie/Bevoegdheden/Delegaties/Procedure s Klanten/dienstverlening Samenwerken Radicaal digitaal

36 Organisatiecultuur : project Workshop 25/4 kennisdeling 36 6.Actieplan (2/2) +250 > afdelingshoofden > directie > 65 (2014: 58) Zeer concreet Chefs-catering krijgen maandelijks de omzetcijfers Bestekken aanpassen Bevoegdheden nakijken Opleiding overheidsopdrachten Meelopen in ≠ functies

37 Organisatiecultuur : project Workshop 25/4 kennisdeling 37 Doorlooptijd 1.Bepalen van gewenste cultuur (sept 2013) 2.Meting huidige cultuur (oktober 2013) 3.Concretisering van de waarden (oktober 2013) 4.Kloofanalyse + actieplan op organisatieniveau (november 2013) 5.Teamsessies => Actieplan (december 2013 – maart 2014) 6.Actieplan (april 2014)

38 Organisatiecultuur : project Workshop 25/4 kennisdeling 38 Rol AgO Deel van projectgroep => klankbord Communicatiekanalen Personeelsblad Sessies klantgerichtheid Presentatie ondernemingsplan Halfjaarlijkse terugkoppeling ondernemingsplan Infosessie fusie Planningsgesprekken : jaarthema: daadkracht beleidsdagen

39 Organisatiecultuur : project Workshop 25/4 kennisdeling 39 Toekomst -Opvolgen en rapporteren -Communiceren en levend houden -Meetset samenstellen voor organisatiecultuur -Personeelspeiling -BUE -Klantenbevragingen -Quinn? -Actieplan 2015 -Focus op catering en schoonmaak -Nieuwe medewerkers via fusie

40 Organisatiecultuur : project Workshop 25/4 kennisdeling 40 Wat kon beter? -Doorlooptijd -Betrekken van catering en schoonmaak Succesfactoren? -Steun van AG -Communicatie -Concrete acties

41 Workshop 25/4 kennisdeling 41 Everyone's dream can come true if you just stick to it and work hard. - Serena Williams

42 Implementeren & leiderschap Workshop 25/4 kennisdeling 42 Benoem de gewenste waarden Het managementteam moet de gewenste waarden diepgaand begrijpen Leiderschap moet de gewenste waarden uitleggen Modelleer de gewenste waarden Leiders dienen de waarden te tonen ook in moeilijke omstandigheden Reageer als medewerkers niet het gewenste gedrag vertonen Gaande van dialoog tot disciplinair Begin met het communiceren van de visie aan medewerkers die coöperatief zijn en die veel invloed hebben in de organisatie Een hoog niveau van participatie in de implementatie -> meer betrokkenheid

43 Verhaal implementeren 43 Blijvende communicatie en het verhaal onder de aandacht houden

44 Verhaal implementeren 44 De organisatie afstemmen op de waarden, belemmeringen wegnemen Structuur Mensen Systemen …

45 Verhaal implementeren 45 Doorvertaling naar afdelingen/teams De toepassing van de waarden op het dagelijks werk kan ook binnen de organisatie verschillend zijn Moet wel passen binnen het groter kader!!

46 Workshop 25/4 kennisdeling 46 A good teacher, like a good entertainer first must hold his audience's attention, then he can teach his lesson. - John Henrik Clarke

47 Verhaal opvolgen 47 Iemand verantwoordelijk maken in de directie “Terugkomdagen”: 100 dagen na afloop van het traject een ZICHTBARE actie rond waarden ondernemen Jaarlijkse ZICHTBARE actie rond waarden


Download ppt "Samen sterk in verandering Waarden Bram Timperman, Faciltair Bedrijf Maxime Loose, Adviseur P&O, AgO."

Verwante presentaties


Ads door Google