De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veilig werken met lasers. Lasers: achtergronden (1) LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (lichtversterking door gestimuleerde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veilig werken met lasers. Lasers: achtergronden (1) LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (lichtversterking door gestimuleerde."— Transcript van de presentatie:

1 Veilig werken met lasers

2 Lasers: achtergronden (1) LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (lichtversterking door gestimuleerde emissie van straling)

3 Lasers: achtergronden (2) Tekening: Universiteit Utrecht

4 Laserlicht is Smalle bundel elektromagnetische straling Smalle bundel elektromagnetische straling Monochromatisch: één golflengte, meestal in of nabij het optische, zichtbare gebied Monochromatisch: één golflengte, meestal in of nabij het optische, zichtbare gebied Coherent (golven van laserlicht lopen in fase) Coherent (golven van laserlicht lopen in fase)

5 Laserlicht Divergeert nauwelijks Divergeert nauwelijks Heeft hoog vermogen Heeft hoog vermogen Kan in korte pulsen worden gebruikt Kan in korte pulsen worden gebruikt

6 Lasers: toepassingen Consumenten Consumenten Techniek Techniek Geneeskunde Geneeskunde Wetenschap Wetenschap Krijgsmacht Krijgsmacht

7 Lasersystemen Gesloten systemen Laserlicht blijft binnen behuizing Gesloten systemen Laserlicht blijft binnen behuizing Open systemen Laserlicht komt buiten behuizing Open systemen Laserlicht komt buiten behuizing

8 Lasers: risico’s (1) Risico’s kunnen groot zijn door: hoog vermogen hoog vermogen monochromatisch (van één golflengte) monochromatisch (van één golflengte) coherent coherent weinig divergentie weinig divergentie interferentie (kan leiden tot versterkend effect) interferentie (kan leiden tot versterkend effect)

9 Lasers: risico’s (2) Gevolgen kunnen ernstig zijn Gevolgen zijn afhankelijk van: sterkte (vermogen) laser sterkte (vermogen) laser golflengte van laserlicht golflengte van laserlicht getroffen orgaan getroffen orgaan duur blootstelling duur blootstelling

10 Lasers: risico’s (3) Risico bij lasers met hoog vermogen als: straal laser buiten de behuizing komt straal laser buiten de behuizing komt behuizing kan worden geopend bij werkende laser behuizing kan worden geopend bij werkende laser behuizing beschadigd is behuizing beschadigd is optische instrumenten worden gebruikt optische instrumenten worden gebruikt

11 Lasers: risico’s (4) Er zijn ook conventionele risico’s als: hoogspanning hoogspanning brandgevaar brandgevaar gevaarlijke stoffen gevaarlijke stoffen rook en dampen rook en dampen

12 Lasers: wetten en regels (1) Arbobesluit art. 6.12: Gemaakt van deugdelijk materiaal Gemaakt van deugdelijk materiaal Deugdelijk zijn geconstrueerd Deugdelijk zijn geconstrueerd In goede staat zijn In goede staat zijn Staan in geschikte ruimten Staan in geschikte ruimten Eventueel aanvullende maatregelen Eventueel aanvullende maatregelen Persoonlijke beschermingsmiddelen Persoonlijke beschermingsmiddelen Grenswaarden vastgesteld door overheid Grenswaarden vastgesteld door overheid

13 Lasers: wetten en regels (2) Art. 6.27 Arbobesluit: Jongeren onder 18 jaar mogen niet met lasers met een hoog vermogen werken Jongeren onder 18 jaar mogen niet met lasers met een hoog vermogen werken

14 Lasers: wetten en regels (3) Verder zijn van toepassing: Machinerichtlijn Machinerichtlijn Richtlijn Arbeidsmiddelen Richtlijn Arbeidsmiddelen NEN-EN-60825 norm voor indeling NEN-EN-60825 norm voor indeling EU-richtlijn 92/58/EEG voor signalering EU-richtlijn 92/58/EEG voor signalering EU-richtlijn optische straling EU-richtlijn optische straling (Inter)nationale adviezen (Inter)nationale adviezen

15 Lasers: wetten en regels (4) Veiligheidssignalering volgens 92/58/EEG:

16 Lasers: klassenindeling (1) Nieuwe indeling volgens NEN-EN 60825 Nieuwe indeling volgens NEN-EN 60825 Sinds 2002 Sinds 2002 Indeling in 4 klassen met onderverdeling Indeling in 4 klassen met onderverdeling Totaal 7 klassen met oplopend risico Totaal 7 klassen met oplopend risico

17 Lasers: klassenindeling (2) Klasse 1 – Veilig golflengte: zichtbaar – niet-zichtbaar AEL: 40 microWatt. Klasse 1 – Veilig golflengte: zichtbaar – niet-zichtbaar AEL: 40 microWatt. Klasse 1M – Opletten Als klasse 1, maar gevaarlijk bij gebruik optische instrumenten binnen 10 cm van laseropening Klasse 1M – Opletten Als klasse 1, maar gevaarlijk bij gebruik optische instrumenten binnen 10 cm van laseropening

18 Lasers: klassenindeling (3) Klasse 2 – Veilig golflengte: 400 – 700 nm vermogen: laag (tot 1 mW) AEL: 1 milliWatt Klasse 2 – Veilig golflengte: 400 – 700 nm vermogen: laag (tot 1 mW) AEL: 1 milliWatt Klasse 2M – Opletten Als klasse 2, maar gevaarlijk bij gebruik optische instrumenten binnen 10 cm van laseropening Klasse 2M – Opletten Als klasse 2, maar gevaarlijk bij gebruik optische instrumenten binnen 10 cm van laseropening

19 Lasers: klassenindeling (4) Klasse 3R – Potentieel gevaar bij kijken in laserbundel golflengte: 106 – 302,5 nm AEL zichtbaar: 5 mW AEL overig: 200 microWatt Klasse 3R – Potentieel gevaar bij kijken in laserbundel golflengte: 106 – 302,5 nm AEL zichtbaar: 5 mW AEL overig: 200 microWatt Klasse 3B – Direct gevaar alle golflengten verstrooide bundels veilig op 13 cm verstrooiend oppervlak AEL: 500 mW Klasse 3B – Direct gevaar alle golflengten verstrooide bundels veilig op 13 cm verstrooiend oppervlak AEL: 500 mW

20 Lasers: klassenindeling (5) Klasse 4 – Zeer gevaarlijk - onder alle omstandigheden gevaarlijk - ook verstrooide bundel is gevaarlijk - veroorzaken letsel aan oog en huid - kunnen brand veroorzaken AEL is niet gelimiteerd Klasse 4 – Zeer gevaarlijk - onder alle omstandigheden gevaarlijk - ook verstrooide bundel is gevaarlijk - veroorzaken letsel aan oog en huid - kunnen brand veroorzaken AEL is niet gelimiteerd

21 Grenswaarden MTB: Maximaal Toelaatbare Blootstelling Hangt af van soort bundel, energie en blootstellingstijd Hangt af van soort bundel, energie en blootstellingstijd Voor oog en huid verschillend Voor oog en huid verschillend Berekenen of aflezen uit tabellen Berekenen of aflezen uit tabellen Uitgedrukt in W/m 2 of J/m 2 Uitgedrukt in W/m 2 of J/m 2

22 Laserdeskundige Gewenst in organisatie met meerdere lasers uit hogere klassen Gewenst in organisatie met meerdere lasers uit hogere klassen Bij grote organisaties meerdere lokale en één centrale deskundige Bij grote organisaties meerdere lokale en één centrale deskundige Lokale deskundige (met kennis van één specifieke opstelling) genoemd in EU-richtlijn optische straling Lokale deskundige (met kennis van één specifieke opstelling) genoemd in EU-richtlijn optische straling

23 Beheersing risico’s RI&E uitvoeren RI&E uitvoeren Inrichten laserlaboratoria Inrichten laserlaboratoria Maatregelen bij open lasersystemen Maatregelen bij open lasersystemen Maatregelen bij gesloten lasersystemen Maatregelen bij gesloten lasersystemen

24 Reduceren van risico’s Met de arbeidshygiënische strategie: maatregelen aan de bron maatregelen aan de bron technische maatregelen technische maatregelen organisatorische maatregelen organisatorische maatregelen persoonlijke beschermingsmiddelen persoonlijke beschermingsmiddelen opstellen veiligheidsvoorschriften opstellen veiligheidsvoorschriften

25 Voorbeelden maatregelen Laser labelen Laser labelen Signalering op de deur Signalering op de deur Bundelstopper Bundelstopper Afschermen bundel (gordijnen) Afschermen bundel (gordijnen) Medisch dossier gebruiken Medisch dossier gebruiken Sleutelgebruik laserruimte Sleutelgebruik laserruimte

26 Persoonlijke beschermingsmiddelen Pas gebruiken als andere maatregelen niet meer mogelijk zijn Pas gebruiken als andere maatregelen niet meer mogelijk zijn Goed gebruiken, goed onderhouden Goed gebruiken, goed onderhouden Voorzien zijn van CE-keur Voorzien zijn van CE-keur Vooral laserbrillen Vooral laserbrillen Geschikt voor de gebruikte golflengte Geschikt voor de gebruikte golflengte Verzwakking staat in OD-waarde Verzwakking staat in OD-waarde Soms: handschoenen, kleding, maskers Soms: handschoenen, kleding, maskers

27 Bescherming tegen conventionele risico’s Elektrische veiligheid microschakelaars, signalering Elektrische veiligheid microschakelaars, signalering Chemische veiligheid zuurkasten, handschoenen, kleding, opslagfaciliteiten, afvalinzameling Chemische veiligheid zuurkasten, handschoenen, kleding, opslagfaciliteiten, afvalinzameling Stralingsveiligheid dosimeter om röntgenstraling te detecteren Stralingsveiligheid dosimeter om röntgenstraling te detecteren

28 Voorlichting - onderricht Voor laserklassen 3 en 4 Voor laserklassen 3 en 4 Aangepast aan kennis en opleiding Aangepast aan kennis en opleiding Geregeld herhalen Geregeld herhalen Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Ook aandacht voor conventionele risico’s Ook aandacht voor conventionele risico’s


Download ppt "Veilig werken met lasers. Lasers: achtergronden (1) LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (lichtversterking door gestimuleerde."

Verwante presentaties


Ads door Google