De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 6."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 6

2 Programma van de avond Welkom en voorstellen Telefoon/email
Wat doen we in groep 6? Huishoudelijke mededelingen Klassenouder

3 Hoe werken we in de klas? Verantwoordelijk voor eigen leerproces:
Afschilmodel/differentiatie Eigen werk nakijken Fouten verbeteren Coöperatief leren Kanjertraining

4 Vakuren Gym Maarten Boersma Handvaardigheid Irene van der Born
(maandag en woensdag) Handvaardigheid Irene van der Born (dinsdag) Muziek Marjolein Gijzel (1 x per twee weken op donderdag)

5 De overige vakken Taal Spelling Rekenen Wereldoriëntatie
Begrijpend lezen Studievaardigheden Catechese Schrijven

6 Taal Taal actief Thema van 3 weken met een controlerende toets
Loopt parallel met spelling Dit jaar: zelfstandig naamwoord, werkwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, onderwerp en persoonsvorm

7 Spelling Taal actief Elk thema duurt 3 weken
In deze 3 weken maken de kinderen een signaal- en een controledictee Van de basis – goede kennis regels noodzakelijk Bloon Website

8 Rekenen Wereld in getallen Projecttaken Dit jaar:
- van kolomsgewijs rekenen naar cijferen - breuken - verhoudingstabel

9 Wereldoriëntatie Methodes voor:
Geschiedenis (Een zee van tijd) Natuuronderwijs (In vogelvlucht) Aardrijkskunde (Land in Zicht) Elk thema wordt afgesloten met een toets. Dit jaar: topografie website

10 Catechese Bijbelverhalen Trefwoord Bidden Vieringen

11 Begrijpend lezen Goed gelezen Nieuwsbegrip
Begrijpend lezen n.a.v. de actualiteit Leren samenvatten en voorspellen

12 Studievaardigheden Blits Onderdelen: Hanteren van studieteksten
Hanteren van informatiebronnen Kaartlezen Lezen van schema’s, tabellen en grafieken

13 Spreekbeurt en boekbespreking
Thuis voorbereiden Informatieblad mee naar huis Website

14 Rapporten Drie rapporten Ouderavond

15 Website Groep 6 Marieke 2014-2015 Foto’s van activiteiten Huiswerk
Mogelijkheid tot mailen Yurls

16 De huishoudelijke mededelingen
Ingang Brengen en halen Taken klassenbeurt Telefoonlijst invullen

17 Klassenouder De betrokkenheid tussen ouders en de groep van hun kind te vergroten en te coördineren bij evenementen van de klas Twee ouders per klas Interesse? Geef u op voor 30 september!

18 Tot slot Bedankt voor uw aandacht. Heeft u vragen?


Download ppt "Welkom in groep 6."

Verwante presentaties


Ads door Google