De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leven met autisme Wat betekent autisme voor iemand zelf. Delfos, M

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leven met autisme Wat betekent autisme voor iemand zelf. Delfos, M"— Transcript van de presentatie:

1 Leven met autisme Wat betekent autisme voor iemand zelf. Delfos, M
Leven met autisme Wat betekent autisme voor iemand zelf? Delfos, M. en Gottmer, M. (2006) “Ze zeggen dat ik rationeel ben, dat ik mijn gevoelens moet uiten. Maar ze willen dat ik daar kijk waar ik blind ben”.

2 Inleiding Niet-autistische mensen gooien alle autistische gedragingen op één hoop Niet alle gedragingen komen bij iedereen voor; Doel van het hoofdstuk: Zichzelf beter begrijpen; Respect van de niet-autistische mens voor het anders zijn van autistische mensen => respect.

3 Onbegrepen Ontwikkeling eigen identiteit op basis van ik-anderdifferentiatie Moeizaam bij een gebrekkig socio-schema. Bewustzijn en verwoorden van gevoelens zijn noodzakelijk Ontwikkeling identiteit; Onontbeerlijk in sociale interactie; Moeite met verwoorden van gevoelens ≠ taalprobleem.

4

5 Anders zijn: Kinderen met autisme voelen dit zelf al voordat de omgeving dit voelt; Maatschappij reageert negatief op ‘anders zijn’; => ze proberen het te verbergen => besef is pijnlijk. Kwaliteiten liggen niet op sociaal vlak, maar andere kwaliteiten raken daardoor ondergesneeuwd; syndroom asperger: hoge intelligentie -> komen, door hun eerlijkheid, arrogant over, ze kunnen zich niet verplaatsen in andere mensen. niet-autistische mensen begrijpen ‘het niet kunnen aanvoelen’ niet -> verwijt van narcistische persoonlijkheid.

6 Elkaar begrijpen en respecteren
Mensen nemen elkaar letterlijk als ze iets niet begrijpen Druk uitoefenen => maakt ongelukkig. Contact maken = kunst van het communiceren Brengt rust; Moeilijk voor iedereen; Kan enkel door: Open te staan; Te respecteren; Gelijkwaardig te zijn.

7 Nood aan onthaasting; Hoog tempo waarin iedereen iets van hen wil:
Put hen uit; Maakt hen angstig => boosheid; Wanhopig en moedeloos. Mensen met autisme vertonen niet willens en wetens ongewenst gedrag, ze zitten zelf gevangen in gedrag en angst.

8 Gericht op anderen Ik-anderdifferentiatie
Gebrek aan focus, aan gerichtheid op anderen en een niet-geautomatiseerde gerichtheid op mensen; Verloopt gebrekkig of vertraagd; Wereld vanuit fundamenteel egocentrisch perspectief ervaren Bij kinderen moeite met gebruik ‘ik’ en ‘jij’; Moeite om mee te leven met een ander; Moeite om hoofd- en bijzaken te onderscheiden.

9 Socio-schema Weinig ontwikkeld;
Ervaart zich meer ‘los van anderen’ dan ‘in relatie tot de ander’; Sociale interactie loopt achter Aanvoelen lukt niet, dus kennis proberen vormen via intelligentie; uitzondering: scherp aanvoelen van negatieve gevoelens. Voorbeeld: autistische kinderen voelen stress aan bij de moeder, maar kunnen er niet mee omgaan omdat ze het niet begrijpen.

10 Gevoelloos of gevangen?
Angst voor sociale-interactie Plotselinge hoeveelheden geluid en bewegingen zintuigelijk niet kunnen verwerken; Mikpunt van pesterijen.

11 Weerstand tegen verandering
Veranderingen die van buitenaf komen Voeden de weerstand: Als activiteiten door een ander worden opgelegd Eigen activiteit moet onderbroken worden Allergie voor ‘moeten’ Gebrek aan tijdsbesef Onmogelijk om activiteit in normaal tempo afwerken Oplossing: ontwikkelen van rituelen. Weerstand is innerlijke behoefte om alles bij het oude te houden.

12 Bronnen weerstand: Overgevoelige zintuigen => pijn of jeuk
Liever een stevige knuffel, dan een zachte streling; Kakofonie van geluiden; Door opvoeding bestaat de behoefte om zich terug te trekken om tot rust te komen; Blijven aanbieden, zonder druk en niet onophoudelijke, zodat het uitrijpen benut kan worden. Veranderingsstress Verhuis of ander werk => nieuwe situatie wordt onbekend en dus onvoorspelbaar; Patronen worden gewoontes en ontwikkeling staat stil.

13 Besef van tijd en ruimte
Vooral bij kinderen; Nog niet ontwikkeld; Tijd en ruimte staat in relatie tot anderen; Verantwoordelijkheid doet je de tijd beseffen; Kinderen met autisme leven in tijdloze wereld; Bewustzijn ervan ontstaat pas als de wereld om hen heen een structureel onderdeel vormt van hun leven.

14 Lopen soms dingen omver omdat ze niet op de wereld om zich heen letten;
Theory-of-mind geleidelijk aan toegenomen; Blijft een inspanning, gerichtheid op anderen is niet geautomatiseerd.

15 Het geheugen Autistische mensen slaan gegevens losstaand op;
Kunnen ontzagwekkende databestanden in hun hoofd hebben; Direct benaderbaar op feiten; Minder vertakkingen; Bevragen ‘archief’ is minder voorspelbaar; Sterk langetermijngeheugen en zwakker kortetermijngeheugen; Kinderen ontwikkelen eigen leerstrategieën.

16 Angst als raadgever Gewoontestrategieën om angst de baas te kunnen.
Mensen met autisme gevoelig voor gewoonten; Veel gewoonten ontstaan door associaties: mensen met autisme leggen soms te snel verbanden; Kan obsessief gedrag worden.

17 Autisme en het virtuele milieu
Oppassen met verkeerde info over autisme op het internet; Ontspanningsmogelijkheden in het virtuele milieu zijn enorm; Groot risico op verslaving.

18 Een zuiver bestaan Nadelen t.o.v. voordelen:
Ene kant: moeilijk verplaatsen in een ander => nadeel in communicatie; Ander kant: mensen met autisme zijn zuiver in hun contact en hun communicatie: ze zeggen wat ze bedoelen. Ene kant: weerstand tegen verandering, niet goed in staat om meerdere dingen tegelijk te doen; Andere kant: enorme concentratie en langdurig volhouden van een taak.


Download ppt "Leven met autisme Wat betekent autisme voor iemand zelf. Delfos, M"

Verwante presentaties


Ads door Google