De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie-avond vakkenpakketkeuze klas 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie-avond vakkenpakketkeuze klas 3"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie-avond vakkenpakketkeuze klas 3
Februari 2015 Pascale Rombouts

2 Programma Examenjaar Overgangsnormen MBO of HAVO, vervolgopleidingen
Doorstroming/sectoren MBO Doorstroming/profielen HAVO De examenvakken Kiezen Dedecaan.net

3 Eindexamenjaar VMBO-TL Examen in 8 vakken en rekentoets
Les in 10 vakken Nederlands, Engels, Maatschappijleer en LO verplicht voor iedereen Rekenexamen 2F moet gehaald worden Sector Techniek, Economie, Landbouw of Zorg & Welzijn Vakkenpakketten MBO en HAVO

4 Overgangsnormen Van klas 3 naar klas 4
De leerling is naar het 4e leerjaar bevorderd in de volgende 3 gevallen, mits aan alle voorwaarden van het examenreglement is voldaan: 1. maximaal één 5 voor een gekozen examenvak èn voor de overige gekozen examenvakken een 6 of hoger èn maximaal 2 onvoldoendes in de niet- gekozen vakken; 2. maximaal één gekozen examenvak met het eindcijfer 4, waarvan één gekozen examenvak tenminste een 7 en voor de overige gekozen examenvakken een 6 èn maximaal één onvoldoende in de niet-gekozen vakken; 3. maximaal twee gekozen examenvakken met het eindcijfer 5, waarvan één gekozen examenvak ten minste een 7 en voor de overige gekozen examenvakken een 6 èn maximaal één onvoldoende in de niet-gekozen vakken. Voor alles geldt: De som van alle overgangsvakken dient een gemiddelde te hebben van 5,5 op basis van niet afgeronde cijfers.

5 Overgangsnormen Gebaseerd op zak/slaagregeling !
Bevorderd (vrije vertaling): geen onvoldoendes 1 onvoldoende examenvakken 2 onvoldoendes examenvakken, compensatie maximaal 3 onvoldoendes totaal CKV in orde Maatschappelijke stage afgerond Rekenen telt mee als examenvak Gemiddeld 5,5

6 Beiden doorstroming HBO mogelijk
MBO of HAVO 4 sectoren MBO profielen HAVO naar niveau naar 4-HAVO Beiden doorstroming HBO mogelijk

7 Naar het MBO MBO sectoren techniek, zorg&welzijn, economie en landbouw
BOL (=school) en BBL (=werken/leren) In principe niveau 4 Beroepsgericht, veel praktijk, zelfstandig aan ‘t werk Doorstroming naar HBO Keuze uit meer dan 1000 opleidingen

8 MBO 4 sectoren : techniek zorg&welzijn economie landbouw

9 Sector Techniek Nederlands Engels Maatschappijleer Wiskunde NaSk1
3 vakken vrije keuze

10 Sector Economie Nederlands Engels Maatschappijleer Economie
Duits of Frans of Wiskunde 3 vakken vrije keuze

11 Sector Zorg & Welzijn Nederlands Engels Maatschappijleer Biologie
1 vak kiezen uit wiskunde, aardrijkskunde of geschiedenis 3 vakken vrije keuze

12 Sector Landbouw Nederlands Engels Maatschappijleer Wiskunde
Biologie of Nask 1 3 vakken vrije keuze

13 Naar de HAVO Uitstel van opleidingskeuze Aansluiting met HBO
Tempo en zelfstandigheid duidelijk hoger Theoretisch, schools 6,8 gem., eindcijfers en CSE voldoende Doorstroom naar HAVO-4 Samenwerking met Emmaus, ook doorstroom naar andere HAVOs mogelijk

14 HAVO 4 pakketten die aansluiten op een HAVO-profiel
Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek

15 HAVO Gemeenschappelijk deel
Nederlands Engels Maatschappijleer Profielwerkstuk LO CKV OVO Rekenen 3F

16 HAVO Cultuur & Maatschappij
Gemeenschappelijk deel Geschiedenis Kiezen uit Frans of Duits 1 vak uit aardrijkskunde of economie 1 vak uit tekenen of nog een taal (Frans/Duits) 1 keuzevak vrije deel

17 HAVO Economie & Maatschappij
Gemeenschappelijk deel Geschiedenis Economie Wiskunde A 1 vak uit Frans/Duits/Aardrijkskunde/M & O 1 keuzevak vrije deel

18 HAVO Natuur & Gezondheid
Gemeenschappelijk deel Biologie Scheikunde (NaSk2) Wiskunde A/B Natuurkunde (NaSk1) of Aardrijkskunde 1 keuzevak vrije deel

19 HAVO Natuur & Techniek Gemeenschappelijk deel Scheikunde (NaSk2)
Natuurkunde (NaSk1) Wiskunde B 1 vak uit Wiskunde D/Informatica/Biologie 1 keuzevak vrije deel

20 Examenvakken Iedereen Nederlands, Engels, Maatschappijleer, L.O, rekenen en sectorwerkstuk Totaal 8 examenvakken, rekenen en L.O Vakkenpakket moet passen in een sector

21 Examenvakken Duits Frans Wiskunde NaSk1 (natuurkunde)
NaSk2 (scheikunde) Biologie Aardrijkskunde Geschiedenis Economie IT Tekenen LO2

22 Let op Alleen vakken die in de 3e klas gevolgd zijn
Niet meer dan 1 schoolexamenvak (IT of LO2) Tekenen en LO2 zijn geen pretvakken Neem advisering serieus

23 Kiezen Vervolgopleiding? MBO of HAVO? Voldoende halen?
Vraag vakdocent! Praat met mentor! Gesprek met decaan mw. B. Algurdag

24 Werken met webportal roncallimavo.dedecaan.net administratief systeem
alle actuele informatie links met alle mbo-opleidingen vakkenpakketkeuze kan niet fout contact met decaan keuzebegeleidingsprogramma

25 roncallimavo.dedecaan.net

26 roncallimavo.dedecaan.net

27 keuzeweb

28 Tijdspad 1 februari : leerling aangemeld
1 maart : eerste (voorlopige) keuze 31 maart : definitieve keuze Online ingevuld Uitgeprint Ondertekend door leerling en ouders Ingeleverd bij mentor

29 Informatie Mentor eerste aanspreekpunt
Veel informatie op roncallimavo.dedecaan.net Decaan : mw. B. Algurdag Deze presentatie op dedecaan.net Gebruiksaanwijzing op dedecaan.net

30 Vragen ?


Download ppt "Informatie-avond vakkenpakketkeuze klas 3"

Verwante presentaties


Ads door Google