De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rekenen en gedrag Als cijfers meer dan enkel verwarrend zijn...

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rekenen en gedrag Als cijfers meer dan enkel verwarrend zijn..."— Transcript van de presentatie:

1 Rekenen en gedrag Als cijfers meer dan enkel verwarrend zijn...

2 Relatie gedragsproblemen en rekenproblemen Synthese naar aanleiding van een universitaire Masterproef 2008-2009, geschreven door Liv Clemens Door Maïté Zoutendijk, voor het vak Informatievaardigheden, gegeven door Luc Gheysen aan VIVES Kortrijk Academiejaar 2013-2014

3 Inhoud scriptie Algemene inhoud – De relatie tussen leerproblemen en gedragsproblemen, met eigen onderzoek nadrukkelijk op relatie gedragsproblemen versus rekenproblemen. – Kinderen rond 5 jaar, doorlopend tot ongeveer eind lager onderwijs – mogelijke indicatieve band tussen rekenproblemen op jonge leeftijd en latere gedragsproblemen Structuur – inleiding met reeds gepubliceerde resultaten en onderzoeksvragen – eigen onderzoek en gebruikte methodiek – resulaten objectief aangetoond – Conclusie in verband met gevonden onderzoeksgegevens en discussie – referenties

4 De auteur Liv Clemens Master Klinische Psychologie Psychopedagogisch medewerker aan Stedelijk Handelsinstituut te Turnhout Shortlisted voor de Klasseprijs-Vlaamse Scriptieprijs 2009

5 Mijn Focus: Rekenproblemen in relatie tot : Sociale Problemen Verstoring in de vaardigheden die belangrijk zijn in het aangaan en onderhouden van vriendschappen en andere sociale interacties. Aandachtsproblemen Er is sprake van een aandachtsprobleem wanneer de mate van impulsief, druk en chaotisch gedrag ongepast is en niet bij het ontwikkelingsniveau past. Externaliserende Problemen gedragsproblemen die naar buiten toe gericht zijn, zoals agressief en delinquent gedrag. Internaliserende Problemen Gedragsproblemen die naar zichzelf gericht zijn, zoals bijvoorbeeld stress en psychosomatische klachten, teruggetrokken, angstig en depressief gedrag.

6 1.Sociaal gedrag Stavende onderzoeken Studie van Badian en Ghulblikian, 2003 + Scarborough en Parker, 1995 vonden bewijzen dat rekenproblemen een correlatie vertonen met problemen in sociaal gedrag. Ontkrachtende onderzoeken In hun onderzoek vonden Gadeyne et al. (2004) dat kinderen met specifieke rekenproblemen niet meer sociale problemen hadden. Conclusie ! kleine steekproefgrootte van kinderen met rekenproblemen: moeilijk een eenduidige conclusie te vatten.

7 2. Aandachtsproblemen Stavende onderzoeken Badian & Ghublikian, 1983 Lindsay, Tomazic, Levine, & Accordo1999 Scarborough & Parker, 2003 Shalev et al.,1995 Onkrachtende onderzoeken Gadeyne et al. (2004) vonden in hun onderzoek dat kinderen met rekenproblemen enkel meer aandachtsproblemen hebben wanneer de leerkrachten rapporteren. Conclusie: – ! Hoge comorbiteit tussen ADHD en rekenproblemen kan eventueel resultaten verstoren. – Hoge correlatie tussen rekenproblemen en aandachtsproblemen – Wat leidt tot wat?

8 3. Internaliserende problemen Stavende onderzoeken – Prior, 1999, stijging fobisch gedrag tijdens rekentesten onder meisjes – Scarborough & Parker, 2003 – Shalev,1995, correlatie somatische problemen voor jongens Ontkrachtende onderzoeken – Shalev, 1995, geen correlatie angstig of depressief gedrag. Conclusie Veel van de resultaten wijzen dus in de richting van een samenhang tussen rekenproblemen en internaliserende problemen, maar er is geen algemene consistentie in de resultaten.

9 4. Externaliserend Gedrag Stavende onderzoeken – Shalev et al, 1995, verband enkel voor jongens: hogere agressie en deliquentie -Scarborough en Parker, 2003, jongens en meisjes Ontkrachtende onderzoeken – Scarborough en Parker, 2003, resultaten meisjes veel inconsistenter Conclusie: De resultaten bij jongens wijzen dus over het algemeen op een samenhang tussen rekenproblemen en externaliserende problemen. Bij meisjes zijn de resultaten echter minder consistent.

10 Conclusie Specifiekere onderzoeksvragen voor duidelijkere resultaten: bvb specifiek op deliquent gedrag in plaats van algemeen externaliserend probleemgedrag Recentelijk (voorbije 5 jaar) weinig onderzoek naar gedaan, enkel in relatie tot bestaande problemen zoals ADHD, of zogenoemde risicogevallen. Bvb met problematische thuissituatie Veel recentere onderzoeken ook enkel gefocust op algemene leerproblemen

11 TOT SLOT Dank U om te volgen en te leren samen met mij! Hopelijk heeft U er evenveel aan gehad als ik!

12 Bronnen voor afbeeldingen – www.google.be : zoek op 'dank u'www.google.be – zthot.wordpress.comzthot.wordpress.com – www.google.be : vlaamse scriptieprijswww.google.be


Download ppt "Rekenen en gedrag Als cijfers meer dan enkel verwarrend zijn..."

Verwante presentaties


Ads door Google