De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM

2 In uw werk is één ding zeker:
VERANDERING

3 Workshop Programma: “Meer draagvlak binnen de instelling”
Succesfactoren bij persoonlijke acquisitie Bruikbare netwerken ontwikkelen en benutten Doelgericht en cliëntgericht communiceren De toegevoegde waarde van de geestelijk verzorger Effectief relatiebeheer Beter omgaan met weerstand bij gesprekspartners

4 Succesfactoren bij acquisitie
0 tot 10 % 30 % Deskundigheid GEESTELIJKE - EN ZORGKENNIS- KENNIS VAN DE INSTELLINGEN- KWALITEIT VAN DIENSTVERLENING- PERSOONLIJKE BAGAGE- Koopmotieven -DIRECTE VRAAG -ONTWIKKELINGEN -EXTERNE FACTOREN Netwerk -BESTAANDE CONTACTEN -INTRODUCTIES -ONTMOETINGEN 80 %

5 Netwerkontwikkeling Persoonlijk netwerk Netwerk van de instelling

6 Netwerkontwikkeling Persoonlijk netwerk: Verenigingen (VGVZ)
Studiegenoten Seminar-contacten LinkedIn/Facebook etc Belang: Informatiebron Introductiemogelijkheid Tips: Zorg voor een wervende introductie Volgorde: Relatie – Informatie – Transactie

7 Netwerkontwikkeling Netwerk van de instelling: Collega’s
De Decision Making Unit Contacten uit andere zorginstellingen Belang: Introductiemogelijkheid Behoud en uitbouw van de relatie

8 Netwerkontwikkeling Tips: Eén contact is geen contact.
Zorg voor uitbreiding van het aantal contactpersonen binnen de Decision Making Unit (Beslissers, beïnvloeders en gebruikers van uw dienst). Mensen binnen de instelling moeten u kennen, mogen en vertrouwen. Relaties die van baan zijn veranderd stellen het onderhouden van contact vaak op prijs.

9 Structuur doelgericht gesprek
Doelen: kennismaken info uitwisselen evt. vervolgcontact 4) Beslissingsfase vervolgtraject Doel 3) Adviesfase specifieke aanpak Feedback Positief: doorgaan Negatief: doorvragen 1) Opening sfeer kaartje agenda feedback tijd kort voorstellen 2) Vragenfase Luisteren Samenvatten Doorvragen (LSD) Open vragen relatie GV

10 Waarom vragen stellen? Tijdens de vragenfase:
Dialoog opbouwen met gesprekspartner Goede sfeer creëren - belangstelling tonen Benodigde informatie verzamelen Belangen en behoeften signaleren Initiatief houden Gesprekspartner aan het denken zetten Tijd krijgen om na te denken Tijdens de adviesfase: Gesprekspartner actief betrekken Feedback krijgen op de argumentatie

11 Vragen stellen De 7 W vragen (open vragen)
Wie Wat Waar Welke Wanneer Waarom en Hoe geven de meeste informatie Gesloten vragen beginnen met een werkwoord Vindt u ook niet dat…? Bent u het met mij eens dat…? Is het niet zo dat…? en bevestigen doorgaans alleen de mening van de vragensteller

12 K V B Kenmerk Voordeel Bewijs organisatie geestelijke verzorging
specifieke diensten aanpak Voordeel belangen/behoeften betekenis voor de cliënt of instelling Bewijs referenties praktijkvoorbeelden publicaties/onderzoek persoonlijk optreden doen (pilotproject)

13 Toegevoegde waarde 1. Begrijpt de geestelijk verzorger mij?
2. Kan de geestelijk verzorger invullen, wat wij nodig hebben? 3. Klikt het?

14 Tegenwerpingen Belangrijkste motieven Praktische bezwaren
Voordelen niet duidelijk Eenzijdig beeld / vooroordelen Men verwacht interne weerstand Verzoek om meer informatie Onderhandelen of uitproberen Moeite met veranderingen Slechte ervaringen

15 Tegenwerpingen ombuigen
doorvragen ECHT ONECHT stel dat.. positief negatief toegeven compenseren ECHT BEZWAAR positief negatief AFSLUITEN meeveren wegnemen dmv bewijzen MISVATTING positief negatief AFSLUITEN WANNEER WEL? ANDER ONDERWERP

16 Spelregels bij tegenwerpingen
Ga niet in de verdediging (‘ja maar..’) Geen welles/nietes discussie met de relatie voeren. Ga niet in op gemeenplaatsen of niet ter zake doende argumenten Behandel een tegenwerping als een mogelijk ‘koop’signaal Maak onderscheid tussen echte bezwaren (feiten) en misvattingen (meningen) Bij misvattingen: zorg voor bewijsmateriaal Tenslotte: wij veroorzaken meer tegenwerpingen dan de gesprekspartner kan bedenken

17 Effectief Relatiebeheer
Bekend met alle leden van de DMU, en regelmatig contact houden, zowel persoonlijk als telefonisch of via de mail. Contact houden met collega’s binnen de instelling. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij de instelling. Kijk ook op de website. “Geven” werkt vaak stimulerend, liefst op persoonlijk vlak (bijv. publicaties, boeken of gratis tips). Specifieke symposia of andere bijeenkomsten organiseren Meedoen met speciale activiteiten van de instelling Vooral: alle afspraken altijd nakomen. Liefst sneller handelen dan verwacht Tenslotte: Hoe wordt de samenwerking ervaren? Vraag ernaar!


Download ppt "WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google