De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roel Schutten directeur AgriFood Capital BV i.o.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roel Schutten directeur AgriFood Capital BV i.o."— Transcript van de presentatie:

1 Roel Schutten directeur AgriFood Capital BV i.o.
Jaarevent ICT Community ‘s Hertogenbosch 21 november 2014 Dank uitnodiging. Terugblik Stand van zaken Vooruitblik Zowel inhoudelijk als procesmatig Nadruk de diverse samenwerkingsvormen Sowing innovation, harvesting the future

2 Ambitie 2020 Noordoost Brabant
Erkenning als topregio Agri&Food € 2 miljard omzetgroei 4000 banen 60 nieuwe agrifood bedrijven 150 starters 5 toplocaties voor open innovaties 20 doorbraakprojecten

3 Door bewezen kracht van de regio te benutten
(h)Erkenning inhoudelijke focus agrifood groot; Historische wortels worden herontdekt. Het agrifood complex wordt in kaart gebracht. Nieuwe vorm van waardering of perspectief van de uitdagingen en vraagstukken.

4 Maar ook herontdekking van de kracht van vandaag
Verborgen kracht We hebben een unieke uitgangspositie. Deze kaart laat zien dat in de rood gekleurde gebieden de topsector Agri&Food de dominante economische motor is, ten opzichte van de andere 8 Nederlandse topsectoren. Dat geldt dus ook voor onze regio. Daarmee is de keuze voor agrifood als motor voor economische groei van de gehele regio nogmaals bevestigt. Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 2014

5 Uit rapport Ruimtelijke impact Topsectoren door Planbureau voor de Leefomgeving:
Dit is de weergave van de massa van de topsector in Nederland. Massa in termen van volume afgemeten naar aantal bedrijven en daarmee naar kracht en kwaliteit. Weliswaar is in grote delen van Nederland de topsector AgriFood de voornaamste economische sector, er zijn echter maar 2 gebieden in Nederland waar “de massa” zeer hoog is en je kunt spreken van de aanwezigheid van een krachtig cluster. Dat is het Westland (focus op glastuinbouw) en Zuidoost Nederland voor het grootste deel bestaande uit Noordoost Brabant. We hebben dus echt een unieke uitgangspositie. Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 2014

6 ICT

7 Ecosysteem van overheden
Een beweging uit kracht van het bestaande cluster. De kern van de beweging is het cluster te laten functioneren als een ecosysteem. Kernmerk van een ecosysteem, we kennen dat vanuit de natuur, is dat het voortdurend in beweging is om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Soms reactief, dan weer pro-actief,. Maar altijd gericht op instandhouding. Kern van het denken van bijv. Louis Fresco. Zelfs het paradijs kan geen statische vorm aannemen. Basis van de kracht van de regio: een ecosysteem dat 4 met elkaar samenwerkende en daardoor elkaar versterkende elementen bevat: Een complete agrifoodketen van het uitgangsmateriaal (genetica) tot en met de eindgebruiker/consument zowel mbt food als biobased producten en materialen; Sterke sectoren en branches in interactie met de agrifoodketen (cross-overs) als toeleverancier of afnemer en daarmee gezamenlijke waardecreatie; Een uitstekende kennisinfrastructuur zowel onderwijs (van MBO tot wetenschappelijk) als (toegepast) onderzoek; Een faciliterende en stimulerende overheid. overheden

8 Maatschappelijk uitdaging I : voeding
Wereldbevolking per ha landbouwgrond Verstedelijking Veranderende voedselpatronen MEAT SUGAR DAIRY

9 Maatschappelijk uitdaging II: gezondheid
Leefstijl-ziektes Voedselveiligheid Gezondheid mens-dier-omgeving

10 Maatschappelijk uitdaging III: duurzaamheid
Tegengaan verspilling Water Lucht Bodem. Groene Energie Biobased oplossingen

11 Maatschappelijke Opgave: Meer voedsel; Betere voeding en zorg;
Circulaire Economie Groei Noordoost Brabant: toename Bruto Toegevoegde Waarde Groei werkgelegenheid Aantrekkelijke Woon-/leef-/werkomgeving Betekenisvolle TopRegio AgriFood; Innovatiethema’s: 1. Voeding&Gezondheid Transitie Veehouderij 3. Circulaire AgriFood Beleef AgriFood 5. Keten-/Cross-over Samenwerking Onze (innovatie) agenda. Uitdaging van het ecosysteem.

12 ICT en AgriFood: van product- en
procesoptimalisatie… …. van bedrijf- naar ketenniveau…

13 ICT en AgriFood: naar waarde(n)optimalisatie

14 “voedselnet”

15 “voedselnet” KETENKWALITEIT BUSINESS INTELLIGENCE IDENTIFICATIE
TRANSPARANTIE PRODUCTKWALITEIT WAREHOUSING HRM TRACKING&TRACING MVO PROCESOPTIMALISATIE INTERACTIE MET CONSUMENT

16

17

18

19

20 Instrumentarium AgriFood Capital
met samenwerkend ondernemers en kennisinstellingen in de lead!

21 Uw uitdaging, ons aanbod:
InnovatieVoucher van € 5000,- voor uw initiatief op het snijvlak van agrifood en ICT; - samenwerken - daadwerkelijke uitgaven (out-of-pocket) Indienen voor: 9 januari 2015 Beoordeling door deskundigenpanel, inclusief pitch op 29 januari 2015

22


Download ppt "Roel Schutten directeur AgriFood Capital BV i.o."

Verwante presentaties


Ads door Google