De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Blok 1 Milieu en milieuproblemen VMBO B/K

Verwante presentaties


Presentatie over: "Blok 1 Milieu en milieuproblemen VMBO B/K"— Transcript van de presentatie:

1 Blok 1 Milieu en milieuproblemen VMBO B/K
Mundo - Thema 9 Blok 1 Milieu en milieuproblemen VMBO B/K

2 Wat verstaan we onder milieu?
Milieu: de omgeving waarin iemand leeft.  Drie onderdelen: Lucht Water Bodem

3 Drie soorten milieuproblemen
Vervuiling Aantasting Uitputting

4 Zichtbaar milieuprobleem
Meest zichtbaar  Vervuiling. Vervuiling ontstaat als er stoffen in de bodem, water of lucht terechtkomen. Vervuiling verspreidt zich snel.

5 Vervuiling Milieuprobleem dat ontstaat als de mens te veel stoffen in het milieu brengt die er niet in thuis horen.

6 Aantasting Milieuprobleem waarbij niets in het milieu wordt vervuild of weggehaald, maar het milieu wel verandert.  Bijvoorbeeld, geluidsoverlast.

7 Uitputting Milieuprobleem dat ontstaat als er van iets te veel uit de natuur wordt gehaald.

8 De 3 grootste luchtvervuilers:
Industrie Landbouw Verkeer

9 Begrippen Eindige hulpbron: hulpbron die op kan raken.
Fossiele brandstoffen: brandstoffen die zijn ontstaan uit afgestorven planten en dieren.  Bijvoorbeeld, aardolie, aardgas en benzine.

10 Broeikaseffect

11 Versterkt broeikaseffect
Het verschijnsel dat er meer gassen in de dampkring komen die zonlicht doorlaten, maar warmte vasthouden, zodat het warmer wordt.  Hierdoor kunnen klimaten op aarde veranderen.

12 Waterkringloop

13 Energieverbruik Twee redenen waarom de wereldbevolking steeds meer energie verbruikt: Groeiende welvaart Door de groeiende welvaart gebruiken we meer energie per persoon.

14 Begrippen Biodiversiteit: het aantal verschillende soorten planten en dieren in een gebied  Bijvoorbeeld het tropisch regenwoud. Ecologische hoofdstructuur: een netwerk van natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn. Versnippering: milieuprobleem dat ontstaat als het leefgebied van dieren in stukken gedeeld wordt door de aanleg van wegen, huizen en industrie.

15 Kenmerken gebieden: Nederland Tropisch regenwoud Woestijn
Gematigd klimaat Warm en vochtig Warm en droog Loof en dennenbos Dichtbegroeid oerwoud Nauwelijks begroeiing Veel bebouwing Weinig bebouwing

16 Einde


Download ppt "Blok 1 Milieu en milieuproblemen VMBO B/K"

Verwante presentaties


Ads door Google