De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Syndicaal debat Herbronnen is ontbloten Rechts noch links Maar wel bloot.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Syndicaal debat Herbronnen is ontbloten Rechts noch links Maar wel bloot."— Transcript van de presentatie:

1 Syndicaal debat Herbronnen is ontbloten Rechts noch links Maar wel bloot

2 De vakbond voorbij….?  4.5 miljoen werkenden hebben een collectief belang: zorgen dat er een evenwicht is tussen de belangen van de werkgever en het belang van de werknemer ! De koopkracht van de mensen gaat erop achteruit. De winsten zijn hoger dan ooit tevoren. Waar blijft de herverdeling van de middelen?  Ook de middenklasse heeft nood aan een spreekbuis die “ongewild” in een rush zit, 200 % ter beschikking moeten zijn van de werkgever en wiens inkomen niet in verhouding stijgt.  De middenklasse snakt naar meer vrije tijd, meer zekerheid, naar gezin …en ergert zich aan de werkloze die snakt naar een kwaliteitsvolle inschakeling. Waar blijft de herverdeling van de arbeid?

3 De vakbond heeft de wind tegen !  “Werklozen willen niet werken”, “bedrijven trekken naar lageloonlanden”, “teveel welvaart”, “geen betaalbare sociale zekerheid”, “we halen het niet op het vlak van concurrentie” we moeten werken tot ons 70 jaar enz… Een hype ?  De politiek is het blijkbaar eens, de pers staat vol…  Een leugen die je genoeg herhaalt wordt waarheid !  Resultaat: burger is nerveus, angstig, bestaansonzeker, …niettegenstaande hij voor solidariteit en bestaanszekerheid betaalt.

4 De antipolitiek krijgt de wind van voor !  Heeft U al gehoord dat Unizo minder dan 10% van de KMO-werkgevers vertegenwoordigt?  Wist U dat meer dan de helft van de werknemers gesyndiceerd is?  Hoeveel keren komt hun spreekbuis in de krant en horen we andere geluiden?  Welke werknemer voelt zich begrepen? Ken je het fenomeen van de antistem?

5 De werkloze in de actieve welvaartstaat  Bent u man, tussen de 25-45 jaar met een goede scholing? Neen? Dan is er veel kans dat U een kansengroep bent of wordt. Dit zijn de mensen die een slechte positie hebben op de arbeidsmarkt. We subsidiëren werkgevers indien zij met jou nog willen werken !  Bent U al werkloos dan behoor je tot de club van de 240 636 Vlaamse NWWZ die in aanmerking komen voor de 35 654 geregistreerde vaste jobs waarvan minstens de helft knelpuntenjobs zijn.

6 De werkloze op reis in luilekkerland  Gelukkig zorgt de sluitende aanpak voor een reis in de wereld van het oriëntatie- of opleidingscentrum van de VDAB en krijg je een pak vacatures om te beheren en heb je de RVA als sociaal contact om te vertellen hoe het komt dat je nog geen job hebt.  Vandaag zijn er nog weinig vacatures die niet passend zijn: poetsen en zelfs uitzendarbeid.  Bereid je voor op een goed gesprek want anders behoor je tot de 25.000 personen die volgens ministr.planning zullen geschorst worden  Waarom steekt men al die energie in jou? Om de hardwerkende Vlaming te sussen en omdat op deze wijze niemand nog kan weigeren om te werken voor een laag loon.  Dacht U dat we jou zouden nodig hebben in de bouw of in de horeca? Integendeel, in deze sector willen we de schaarste orkestreren zodat we kunnen werken met Polen die goedkoper zijn, minder praat hebben en niet moeten worden opgeleid.

7 Te weinig flexibel?  Vast contract is niet meer de norm. Wel uitzendarbeid, outsourcing en vooral flexibel in te schakelen  Ontslag in agfa gevaert van 945 mensen die worden vervangen door jobstudenten en uitzendkrachten…om te investeren…indigitale technologie..voor de aandeelhouders  De regering zorgt voor meer studentenjobs, de uitzendsector beheert mee de VDAB en zorgt voor zo veel mogelijk uitzendarbeid….niettegenstaande de wet !

8 De lonen zijn te hoog ?  4% van de werkenden leven in armoede  Van koppeling van lonen aan index naar gezondheidsindex : eerste stap achteruit voor de lage inkomens (olie, tabak, alcohol..).  Tussen 96 –2005 steeg de index met 19%. Vele basisproducten zijn met veel meer gestegen !Voor mensen met een laag inkomen wordt dit een armoedeval: vb: water 57%; gas 65%, waspoeder: 50%, patat: 76%  De koopkracht van ons inkomen gaat achteruit, op termijn ook onze productie voor de binnenlandse markt, op termijn ook onze KMO’s.  Loonmatiging is de regel. Bij de CAO-loononderhandelingen tellen de ontspoorde lonen van de kaderleden helaas wel mee om de stijgingsmarge te berekenen.  Lonen zijn te hoog in vgl met naaste buren: 12% ?? Wie biedt meer...china? Zijn vakbonden die ijveren voor een behoud en verbetering van koopkracht conservatief?

9 Sociale zekerheid is niet betaalbaar  Hij die betaalt mag krijgen: Gezondheidszorg : 37% van het SZ- budget Pensioenen : 30% Werklozen: 17 %  De bedrijven : lastenverlagingen : 63% van het totale budget van de werkloosheidsuitkeringen. …binnenkort supplementaire verminderingen voor jongeren onder het mom van ….Wie durft dit bij de uitgaven van de SZ schrijven?  Dienstencheques en cheques allerhande onder het mom van tewerkstelling voor kortgeschoolde werkzoekenden maar een goudmijn voor de private sector.

10 We verliezen op het vlak van concurrentie  Productiviteit is enorm hoog, de stress ook!  Concurrentieslag op korte termijn is een neerwaartse spiraal (buurlanden, EER, Amerika, lage loon landen ….)  Nerver change a winning team: onze sociale zekerheid

11 Herverdeling van de arbeid : luister naar mijn woorden Maar kijk niet naar mijn daden:  Uitbreiding van de overurenregel  Vervangsplicht loopbaanonderbreking afgeschaft..kort erna een afbouw van arbeidsherverdelingsmaatregelen  Vervangsplicht bij brugpensioen afgeschaft…nu ook (bijna) het brugpensioen  Van een leefbaar inkomen bij onvrijwillige deeltijdse arbeid naar een inkomensgarantie, naar een hervorming: voor dezelfde wedde 5 tot 6 uur langer werken ! WAAR IS DE VROUWENBEWEGING ?  Voltijds werken is de regel (PWA, deeltijdsen worden opgeroepen….om helemaal geactiveerd te worden)  Als kers op de taart: we zullen allemaal langer moeten werken

12 Herverdeling van de inkomens: luister naar mijn woorden Maar kijk niet naar mijn daden:  Kunnen we het bedrag van de notionele aftrek gebruiken om alle uitkeringen welvaartsvast te maken?  Er leven 29% van de werklozen onder de armoededrempel (40% van de werkloze mannen). De regering verklaarde de wlh-uitkeringen niet welvaartsvast te maken.  Er zijn 4% werkenden die leven in armoede…omdat de lonen te laag zijn?  In 1980 was een gemiddelde wlh-uitkering 45,7% van het gemiddelde loon. In 2005 is dit nog 27%. De bijdragen voor werknemers zijn daarentegen niet gedaald.  De kers op de taart is voor het patronaat: in 2005 een cheque van 5.1 miljard euro vanuit onze onbetaalbare sociale zekerheidskas !

13 Wij zijn voor levenslang leren ! luister naar mijn woorden Maar kijk niet naar mijn daden:  We bouwen het educatief verlof af voor de werknemers!  We geven BEA aan de bedrijven (een ondernemingsportefeuille..)

14 Je bent jong en je wil wat En je ziet Een toenemende werkloosheid bij de jongeren, een cascadesysteem in het onderwijs, 40% van de jongeren uit het DBS die geen stageplek hebben. Werkenden die hun stress van voltijds rushen in een job moeten afsporten en nauwelijks tijd hebben voor het gezin en kids. Je doet maar mee mits diploma, voltijds en in lengte van dagen ! Dat je onmiddellijk inzetbaar moeten zijn of dat je anders een attitudeprobleem hebt Dat werkgevers je maar willen als ze aan jou een zeer goedkope arbeidskracht hebben GA JE MEE OP REIS NAAR HET LAND MET EEN PLEZANTE, CULTURELE EN LERENDE OMGEVING ?

15 Je bent oud en je wil wat …rust? Ga op reis in het land van de “angst” Met een brutopensioen van 866 €  Bekijk je privé-verzekering  Tel op hoeveel jaar je langer moet werken. Denk vooral niet aan het feit dat  Het geld van je SZ-bijdragen bij een normale belegging veel meer bestaanszekerheid zou hebben gegeven.  4% reserveren van de 52 % economische groei in de komende 25 jaar voldoende is om de stijgende pensioenlast te betalen

16 Je bent nog niet oud genoeg om te rusten maar wel om afgedankt te zijn voor het bedrijfsleven  De verplichte tewerkstellingscellen brengen geld op voor het middenveld  Een brugpensioen als alternatief is veraf – een uitkering is de norm.  De VDAB heeft je nodig voor de aanleg van een arbeidsreverve en roept je wel op voor een opleiding zelfs al ben je zinvol bezig in het kader van PWA. De jobclub wordt uw alternatief voor de dansclub of de verzorgingstaak die jij in je hoofd had voor je kleinkinderen of ouders. Maar doe de proef op de som : VOORAL EEN JOB IS VERAF ER STAAT EEN LEGER JONGEREN, ALLOCHTONEN EN VROUWEN KLAAR OM IN TE STAPPEN

17 Je bent vrouw en je wil wat  In sommige laag betaalde circuits is deeltijds werk de norm. Als je daar een dure kinderopvang bijtelt verbetert dit de kwaliteit van je leven nauwelijks.  Voor voltijds wekenden is de combinatie zorg en arbeid geenszins evident.  Werklozen vrouwen mogen niet te kieskeurig zijn en vooral : kinderen zijn geen reden om niet in te gaan op een job, ook niet als dit praktisch onmogelijk is!

18 Je bent allochtoon en je wil wat  Je bent een reserve op de arbeidsmarkt ongeacht uw scholingsgraad  Uw kans hangt af van je huidskleur (afrikaan, maghreb, zuid europa, oost europa …)  Uw ervaring leert dat er weinig perspectief is en de stap naar “zelf ondernemend”te zijn is dichtbij.  het inclusief beleid op de arbeidsmarkt betekent een status quo van uw positie op de arbeidsmarkt.  De overheid kan niets worden verweten want praat voortdurend over diversiteit en heeft een leger diversiteitsconsulenten.


Download ppt "Syndicaal debat Herbronnen is ontbloten Rechts noch links Maar wel bloot."

Verwante presentaties


Ads door Google