De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘NLP Basiscursus Je ongekende vermogens’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘NLP Basiscursus Je ongekende vermogens’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘NLP Basiscursus Je ongekende vermogens’
Volksuniversiteit voorjaar 2015

2 Programma voorjaar 2015 NLP cursusprogamma ‘Je Ongekende Vermogens’
10 lessen van 3 uur op dinsdagavonden week 1: Doelen, Wat is NLP? Introductie, Vooronderstellingen week 2: Zintuiglijke scherpzinnigheid week 3: NLP-communicatiemodel, Neurologische Niveaus week 4: Rapport week 5: Representatiesystemen week 6: Ankeren week 7: Taal 1 chunken week 8: Taal 2 Metamodel, (Metaforen) week 9: Taal 3 Miltonmodel, (Geweldloze Communicatie) week 10: Herkaderen, Doelen, Presentatie, Evaluatie, Certificering, Afsluiting Bij verhindering of te laat komen graag even afzeggen omdoen mogelijk bij Sytse: tel , mob

3 Voorstellen, luisteren, presenteren
Voorstellen 2 x 5 min, Je stelt de ander voor (0,5min) K+ Boekentafel Intervisiegroepjes lokaal uit.

4 Structuur van de NLP cursussen
Volksuniversiteit cursussen van 10 avonden van 3 uur NLP Basiscursus 30 uur 3 Vervolgcursussen 3 x 30 = 90 uur NLP Practitionerexamen 10 uur Samen NLP Practitioner 130 uur NLP Practitioner 130 uur NLP Masterpractitioner 130 uur NLP Trainersopleiding 130 uur Assisteren bij NLP Practitioner 130 uur NLP Trainersexamen 26 uur

5 De toolkit van NLP:Neuro Linguïstisch Programmeren
Wat zijn de NLP gereedschappen? Focussen Ankeren Betekenis geven Wijzer worden Doen Loslaten Accepteren De structuur leren veranderen Respecteren Herkaderen Interne voorstelling veranderen 3 waarnemingsposities Uitgaan van voor-onderstellingen Kiezen voor de hoogste neurologische niveaus Rapport maken Versterkende overtuigingen opbouwen Hulpbronnen aanboren

6 Anthony Robins

7 De drie levensvragen Waar focus je op? Welke betekenis geef je er aan?
Wat doe je?

8 Mindfulness oefening van de Boedhistische monnik Thich Nhat Hahn.
Ik adem in en ik weet dat ik inadem, Ik adem uit en ik weet dat ik uitadem. Terwijl mijn inademing dieper wordt, wordt mijn uitademing langzamer. Ik adem in en kalmeer mijn lichaam, Ik adem uit en voel me ontspannen. Ik adem in en ik glimlach, Ik adem uit en ik laat los. Thuis in het huidige moment, Weet ik dat dit een heerlijk moment is.  Je kunt dit inkorten tot de volgende woorden, één woord of zinsdeel per ademhaling: Ik adem in, Ik adem uit. Ik adem diep, Ik adem langzaam uit. In adem kalm in,Ik adem uit en ontspan. Ik adem in en glimlach, Ik adem uit en laat los. Ik adem in dit moment, Ik adem uit in dit heerlijke moment.

9 O = oordelen M = meningen A = adviezen
“Laat Oma thuis!” O = oordelen M = meningen A = adviezen

10 Neem je ‘GIDS’ mee! G = het Goede in iedereen’ I = Inspiratie D = Dom en Dankbaar S = Samen

11 Wat is NLP? 100 miljard zenuwcellen Neurologisch: Alles wat we meemaken wordt via onze zintuigen en onze zenuwen (neuronen) naar het centrale zenuwstelsel getransporteerd en opgeslagen in ons geheugen.  Linguïstisch: Communiceren doen we door middel van gesproken taal (lingua = tong of taal). Het lichaam heeft ook zijn taal dit zijn houdingen, gebaren, toonhoogtes, gezichtsuitdrukking en ander non-verbaal gedrag.  Programmeren: Terwijl we communiceren kunnen we anderen, of anderen ons, iets bijleren, afleren of veranderen. We hebben invloed op ons eigen gedrag en dus ook op dat van anderen.

12 3. Wie is wie in NLP? Dr Richard Bandler Prof. Dr John Grinder

13 3. Wie zijn de voorlopers? Milton Erickson, succesvol psychiater, hypnotherapeut Virginia Satir, beroemde familietherapeute Gregory Bateson, bioloog psychiater, anthropoloog en cyberniticus Fritz Perls, de ‘vader’ van de Gestalt therapie Ivan Petrovich Pavlov, grondlegger van het idee van de reflex Alfred Korzibsky, Professor in linguistiek en semantiek

14 Vooronderstellingen van NLP
Als je van een vooronderstelling uit gaat werkt hij voor je. Respect voor andermans model van de wereld en dat van mijzelf!. De betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar. De woorden die wij gebruiken zijn NIET de gebeurtenis of de zaak die zij weergeven (De kaart is niet het gebied). De belangrijkste informatie over iemand is zijn gedrag. Het huidige gedrag is de beste keus die er is (gedrag is aanpasbaar). Ga er van uit dat alle gedrag een positieve bedoeling heeft. Iemands gedrag staat niet voor de persoon die hij is (accepteer de persoon, verander het gedrag). De mens heeft alle bekwaamheden die nodig zijn om te slagen (er zijn geen mensen zonder hulpbronnen, alleen mensen die hun hulpbronnen niet gebruiken). Ik ben de baas over mijn geest en daarom over mijn resultaten. De persoon met het meest flexibele gedrag zal het systeem beheersen. Mislukking bestaat niet, alleen feedback. (om er van te leren) Weerstand bij iemand waarmee je communiceert is een teken van gebrek aan "rapport" . Alle procedures dienen de keuze te verruimen. Gedrag en verandering dienen geëvalueerd te worden in termen van context en ecologie. Alles is erop gericht om opnieuw één en volledig te worden met jezelf. Het is zoals het is, accepteer dat de situatie is zoals hij is.

15 Hoe Communiceer je? FILTERS Interne Voorstelling Weglaten Vervormen
Externe Prikkel Vervormen Generaliseren Stemming Fysiologie Gedrag

16 Zin-tuig-lijke scherp-zinnig-heid
Hoe zou je willen leren om nog nauwkeuriger te kijken, horen, voelen wat er in iemand omgaat? Oefening: Wat laten onze zintuigen weg? Opdracht 1 Lees de volgende tekst één keer zorgvuldig door en tel hoe vaak de letter F er in voorkomt.

17 Weglaten, vervormen, generaliseren
Hoeveel keer staat de letter F in de volgende tekst? FINISHED FILES ARE THE RESULTS OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH EXPERIENCE OF YEARS OF TRUTHFULL WORK AND OF INTENSIVE REFLECTION IF THEY ARE FILLED WITH FAITHFUL FACTS ABOUT EFFECTIVE SAFETY PERSONS OR FALSE OFFENDERS OF FOUR BEAUTIFUL PEOPLE.

18 De Hoofdenboom

19 Hoe Zintuiglijk Scherpzinnig ben je?
Nog beter observeren!

20 Focussen met Zintuiglijke Scherpzinnigheid!
Wat heb je gezien? Hoeveel? Merk op hoeveel verschillende waarnemingen er gedaan worden!

21 Heel Zintuiglijk Scherpzinnig!
Het antwoord is 10 hoofden Wil je nog even checken? Heb je ook gezien dat het allemaal staatslieden uit India waren?

22 MahatmaGandhi Indira Gandhi Nehru Rajiv Gandhi

23 Wat hebben we nodig om een compleet beeld te krijgen?
Aandacht Letten op detail Letten op overzicht Kennis van wat te verwachten valt Interesse ………

24 Soms werkt het anders ……..
Wat hebben we echt nodig?

25 Misleiding? Welke emoties meen je te zien bij deze persoon?
Wat zie je als je deze foto rechtopzet (180odraait)?

26 Zo was de oorspronkelijke foto

27 Wat valt je op? Wat is het verschil?

28 En als je het onderste deel bedekt?
Hoeveel poten heeft deze olifant? En als je het onderste deel bedekt?

29 En als je het bovenste deel bedekt?
Hoeveel poten heeft deze olifant? En als je het bovenste deel bedekt?

30 Detail of……..

31 Detail of overzicht?

32 Wat valt je het eerste op? Wat daarna?

33 Waar gaat je aandacht naar toe?

34

35 Ontdek Mr. Bean Wat is de functie van een zoekbeeld?

36 Ontdek Mr. Bean 2 Wat is de functie van een zoekbeeld?

37 Kleine details die belangrijk worden als je er op let.

38 Welke kenmerken veranderen?
Kleur van de huid: Licht …………………………………………………….. Donker  2. Spanning van de huid: Glimmend …………………………………………Niet glimmend Symmetrisch ……………………………………..Asymmetrisch 3. Ademhaling Snel ………………………………………….………Langzaam Hoog …………………………………………….……Laag 4. Grootte van de onderlip, stand van de mondhoek Lijnen ……………………………………………..Geen lijnen  Mondhoek omhoog …………………Mondhoek omlaag  5. Ogen Focus scherp …………………………………………Niet scherp  Pupil verwijd …………………………………….…Niet verwijd

39 Oefening: Zintuiglijk waarneembaar of interpretatie?
Zintuiglijk Waarneembaar (= ZW) of Interpretatie(= IP) Haar lippen werden smaller en de spieren in haar gezicht spanden zich…. ZW 2 Er lag een warme uitdrukking op z'n gezicht……………………………………. I 3 Het was duidelijk dat hij opgelucht was………………………………………….. I 4 Ik wist dat z'n hart 180 slagen per minuut ging…………………………………. I 5 Voor de verantwoordelijkheden van haar baan stond ze onder zware druk…. I 6 Z'n spreektempo ging sneller en de toon van z'n stem werd hoger………….. ZW 7 Toen jij hem aanraakte kon ik de nieuwsgierigheid op z’n gezicht zien……… I 8 Plotseling ging haar ademhaling langzamer en haar borst bewoog amper….. ZW 9 Haar gelaatskleur werd donkerder toen ze rechts naar beneden keek………. ZW 10 Toen ze sprak kon ik de vreugde in haar stem horen………………………….. I 11Toen hij voorover leunde ging z'n ademhaling sneller…………………………. ZW 12 Toen ze glimlachte wist ik dat ze opgetogen was……………………………... I 13 Z'n stem klonk luider omdat hij opgewonden was…………………………….. I 14 Haar mondhoek ging omhoog en toe wist ik dat ze blij was………………….. I 15 Zijn huidskleur werd bleker en zijn ademhaling sneller………………………. ZW

40 Oefening Tonaliteit waarnemen.
Luistert met de ogen dicht naar het verhaal. Let niet op de inhoud maar op de volgende kleine veranderingen in tonaliteit: Geef met - - , - , +, + en ++ welke veranderingen je hoort in het begin het midden en het einde van het verhaal. begin midden eind Volume (hard/zacht) Ritme (regelmatig/onregelmatig) Stembuigingen en klemtoon op bepaalde woorden of lettergrepen, (die als vragend of stellend geïnterpreteerd kunnen worden) Tempo (snel/langzaam) Pauzes tussen woorden en/of zinnen. Toonhoogte. Timbre (de aard van de toon, bijvoorbeeld met veel of weinig boventonen)


Download ppt "‘NLP Basiscursus Je ongekende vermogens’"

Verwante presentaties


Ads door Google