De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘NLP Basiscursus Je ongekende vermogens’ Volksuniversiteit voorjaar 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘NLP Basiscursus Je ongekende vermogens’ Volksuniversiteit voorjaar 2015."— Transcript van de presentatie:

1 ‘NLP Basiscursus Je ongekende vermogens’ Volksuniversiteit voorjaar 2015

2 Programma voorjaar 2015 NLP cursusprogamma ‘Je Ongekende Vermogens’ 10 lessen van 3 uur op dinsdagavonden week 1: Doelen, Wat is NLP? Introductie, Vooronderstellingen week 2: Zintuiglijke scherpzinnigheid week 3: NLP-communicatiemodel, Neurologische Niveaus week 4: Rapport week 5: Representatiesystemen week 6: Ankeren week 7: Taal 1 chunken week 8: Taal 2 Metamodel, (Metaforen) week 9: Taal 3 Miltonmodel, (Geweldloze Communicatie) week 10: Herkaderen, Doelen, Presentatie, Evaluatie, Certificering, Afsluiting Bij verhindering of te laat komen graag even afzeggen omdoen mogelijk bij Sytse: email: sytsemarlies@home.nl, tel 0384608461, mob. 0640030923sytsemarlies@home.nl

3 Voorstellen, luisteren, presenteren Voorstellen 2 x 5 min, Je stelt de ander voor (0,5min) K+ Boekentafel Intervisiegroepjes 22.00 lokaal uit.

4 Structuur van de NLP cursussen NLP Practitioner 130 uur NLP Masterpractitioner 130 uur NLP Trainersopleiding 130 uur Assisteren bij NLP Practitioner 130 uur NLP Trainersexamen 26 uur Volksuniversiteit cursussen van 10 avonden van 3 uur NLP Basiscursus 30 uur 3 Vervolgcursussen 3 x 30 = 90 uur NLP Practitionerexamen 10 uur Samen NLP Practitioner 130 uur

5 De toolkit van NLP:Neuro Linguïstisch Programmeren 5 Focussen Wijzer worden Doen Respecteren Ankeren Betekenis geven Interne voorstelling veranderen Kiezen voor de hoogste neurologische niveaus Versterkende overtuigingen opbouwen Hulpbronnen aanboren Uitgaan van voor- onderstellingen Herkaderen Loslaten Accepteren De structuur leren veranderen Rapport maken 3 waarnemingsposities Wat zijn de NLP gereedschappen?

6 Anthony Robins

7 De drie levensvragen 1.Waar focus je op? 2.Welke betekenis geef je er aan? 3.Wat doe je?

8 Mindfulness oefening van de Boedhistische monnik Thich Nhat Hahn. Ik adem in en ik weet dat ik inadem, Ik adem uit en ik weet dat ik uitadem. Terwijl mijn inademing dieper wordt, wordt mijn uitademing langzamer. Ik adem in en kalmeer mijn lichaam, Ik adem uit en voel me ontspannen. Ik adem in en ik glimlach, Ik adem uit en ik laat los. Thuis in het huidige moment, Weet ik dat dit een heerlijk moment is. Je kunt dit inkorten tot de volgende woorden, één woord of zinsdeel per ademhaling: Ik adem in, Ik adem uit. Ik adem diep, Ik adem langzaam uit. In adem kalm in,Ik adem uit en ontspan. Ik adem in en glimlach, Ik adem uit en laat los. Ik adem in dit moment, Ik adem uit in dit heerlijke moment.

9 O = oordelen M = meningen A = adviezen “Laat Oma thuis!”

10 G = het Goede in iedereen’ I = Inspiratie D = Dom en Dankbaar S = Samen Neem je ‘GIDS’ mee!

11 Wat is NLP? Neurologisch: Alles wat we meemaken wordt via onze zintuigen en onze zenuwen (neuronen) naar het centrale zenuwstelsel getransporteerd en opgeslagen in ons geheugen. Linguïstisch: Communiceren doen we door middel van gesproken taal (lingua = tong of taal). Het lichaam heeft ook zijn taal dit zijn houdingen, gebaren, toonhoogtes, gezichtsuitdrukking en ander non- verbaal gedrag. Programmeren: Terwijl we communiceren kunnen we anderen, of anderen ons, iets bijleren, afleren of veranderen. We hebben invloed op ons eigen gedrag en dus ook op dat van anderen. 100 miljard zenuwcellen

12 3. Wie is wie in NLP? Dr Richard Bandler Prof. Dr John Grinder

13 3. Wie zijn de voorlopers? Fritz Perls, de ‘vader’ van de Gestalt therapie Virginia Satir, beroemde familietherapeute Milton Erickson, succesvol psychiater, hypnotherapeut Gregory Bateson, bioloog psychiater, anthropoloog en cyberniticus Alfred Korzibsky, Professor in linguistiek en semantiek Ivan Petrovich Pavlov, grondlegger van het idee van de reflex

14 Vooronderstellingen van NLP 1.Respect voor andermans model van de wereld en dat van mijzelf!. 2.De betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt. 3.Lichaam en geest beïnvloeden elkaar. 4.De woorden die wij gebruiken zijn NIET de gebeurtenis of de zaak die zij weergeven (De kaart is niet het gebied). 5.De belangrijkste informatie over iemand is zijn gedrag. 6.Het huidige gedrag is de beste keus die er is (gedrag is aanpasbaar). 7.Ga er van uit dat alle gedrag een positieve bedoeling heeft. 8.Iemands gedrag staat niet voor de persoon die hij is (accepteer de persoon, verander het gedrag). 9.De mens heeft alle bekwaamheden die nodig zijn om te slagen (er zijn geen mensen zonder hulpbronnen, alleen mensen die hun hulpbronnen niet gebruiken). 10.Ik ben de baas over mijn geest en daarom over mijn resultaten. 11.De persoon met het meest flexibele gedrag zal het systeem beheersen. 12.Mislukking bestaat niet, alleen feedback. (om er van te leren) 13.Weerstand bij iemand waarmee je communiceert is een teken van gebrek aan "rapport". 14.Alle procedures dienen de keuze te verruimen. 15.Gedrag en verandering dienen geëvalueerd te worden in termen van context en ecologie. 16.Alles is erop gericht om opnieuw één en volledig te worden met jezelf. 17.Het is zoals het is, accepteer dat de situatie is zoals hij is. Als je van een vooronderstelling uit gaat werkt hij voor je.

15 15 Gedrag Interne Voorstelling Stemming Fysiologie Hoe Communiceer je?

16 Zin-tuig-lijke scherp-zinnig-heid Oefening: Wat laten onze zintuigen weg? Opdracht 1 Lees de volgende tekst één keer zorgvuldig door en tel hoe vaak de letter F er in voorkomt. Hoe zou je willen leren om nog nauwkeuriger te kijken, horen, voelen wat er in iemand omgaat?

17 17 Weglaten, vervormen, generaliseren FINISHED FILES ARE THE RESULTS OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH EXPERIENCE OF YEARS OF TRUTHFULL WORK AND OF INTENSIVE REFLECTION IF THEY ARE FILLED WITH FAITHFUL FACTS ABOUT EFFECTIVE SAFETY PERSONS OR FALSE OFFENDERS OF FOUR BEAUTIFUL PEOPLE. Hoeveel keer staat de letter F in de volgende tekst?

18 18 De Hoofdenboom

19 19 Hoe Zintuiglijk Scherpzinnig ben je? Nog beter observeren!

20 20 Wat heb je gezien? Focussen met Zintuiglijke Scherpzinnigheid! Merk op hoeveel verschillende waarnemingen er gedaan worden! Hoeveel?

21 21 Heb je ook gezien dat het allemaal staatslieden uit India waren? Heel Zintuiglijk Scherpzinnig! Het antwoord is 10 hoofden Wil je nog even checken?

22 22 Mahatma Gandhi Nehru Indira Gandhi Rajiv Gandhi

23 Wat hebben we nodig om een compleet beeld te krijgen? Aandacht Letten op detail Letten op overzicht Kennis van wat te verwachten valt Interesse ………

24 Soms werkt het anders …….. Wat hebben we echt nodig?

25 Wat zie je als je deze foto rechtopzet (180 o draait)? Welke emoties meen je te zien bij deze persoon? Misleiding?

26 Zo was de oorspronkelijke foto

27 Wat valt je op? Wat is het verschil?

28 Hoeveel poten heeft deze olifant? En als je het onderste deel bedekt?

29 Hoeveel poten heeft deze olifant? En als je het bovenste deel bedekt?

30 Detail of……..

31 Detail of overzicht?

32 Wat valt je het eerste op? Wat daarna?

33 Waar gaat je aandacht naar toe?

34

35 Ontdek Mr. Bean Wat is de functie van een zoekbeeld?

36 Ontdek Mr. Bean 2 Wat is de functie van een zoekbeeld?

37 Kleine details die belangrijk worden als je er op let.

38 Welke kenmerken veranderen? 1.Kleur van de huid: Licht …………………………………………………….. Donker 2. Spanning van de huid: Glimmend …………………………………………Niet glimmend Symmetrisch ……………………………………..Asymmetrisch 3. Ademhaling Snel ………………………………………….………Langzaam Hoog …………………………………………….……Laag 4. Grootte van de onderlip, stand van de mondhoek Lijnen ……………………………………………..Geen lijnen Mondhoek omhoog …………………Mondhoek omlaag 5. Ogen Focus scherp …………………………………………Niet scherp Pupil verwijd …………………………………….…Niet verwijd

39 Zintuiglijk Waarneembaar (= ZW) of Interpretatie(= IP) Oefening: Zintuiglijk waarneembaar of interpretatie? 15 Zijn huidskleur werd bleker en zijn ademhaling sneller………………………. 14 Haar mondhoek ging omhoog en toe wist ik dat ze blij was………………….. 13 Z'n stem klonk luider omdat hij opgewonden was…………………………….. 12 Toen ze glimlachte wist ik dat ze opgetogen was……………………………... 11Toen hij voorover leunde ging z'n ademhaling sneller…………………………. 1.Haar lippen werden smaller en de spieren in haar gezicht spanden zich…. 2 Er lag een warme uitdrukking op z'n gezicht……………………………………. 10 Toen ze sprak kon ik de vreugde in haar stem horen………………………….. 3 Het was duidelijk dat hij opgelucht was………………………………………….. 4 Ik wist dat z'n hart 180 slagen per minuut ging…………………………………. 5 Voor de verantwoordelijkheden van haar baan stond ze onder zware druk…. 6 Z'n spreektempo ging sneller en de toon van z'n stem werd hoger………….. 7 Toen jij hem aanraakte kon ik de nieuwsgierigheid op z’n gezicht zien……… 8 Plotseling ging haar ademhaling langzamer en haar borst bewoog amper….. 9 Haar gelaatskleur werd donkerder toen ze rechts naar beneden keek………. ZW I I I I I I I I I

40 beginmiddeneind Volume (hard/zacht) Luistert met de ogen dicht naar het verhaal. Let niet op de inhoud maar op de volgende kleine veranderingen in tonaliteit: Geef met - -, -, +, + en ++ welke veranderingen je hoort in het begin het midden en het einde van het verhaal. Oefening Tonaliteit waarnemen. Ritme (regelmatig/onregelmatig) Stembuigingen en klemtoon op bepaalde woorden of lettergrepen, (die als vragend of stellend geïnterpreteerd kunnen worden) Tempo (snel/langzaam) Pauzes tussen woorden en/of zinnen. Toonhoogte. Timbre (de aard van de toon, bijvoorbeeld met veel of weinig boventonen)


Download ppt "‘NLP Basiscursus Je ongekende vermogens’ Volksuniversiteit voorjaar 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google