De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Effectieve communicatie voor de BHV-er

Verwante presentaties


Presentatie over: "Effectieve communicatie voor de BHV-er"— Transcript van de presentatie:

1 Effectieve communicatie voor de BHV-er
‘Soepel ontruimen’ Effectieve communicatie voor de BHV-er Meer succes met NLP Neuro Linguïstisch Programmeren door Drs Sytse Tjallingii NLP-trainer

2 De BHV-er moet snel en effectief communiceren:
Ontruimen bij een: oefening kortsluiting onzichtbaar gevaar De BHV-er moet snel en effectief communiceren: Sommigen willen hun werk afmaken.... anderen hun bezittingen bij elkaar zoeken en meenemen of hun vergadering voortzetten .....

3 Ontruimen met weerstand 1
Te dwingend Ontruiming. Niet blijven zitten! Niet zo traag! Ik heb niet eeuwig de tijd! Waar bemoei je je mee? Wat een onzin! Dat bepaal ik zelf wel. Ik wil mijn werk afmaken BHV Weerstand Medewerker

4 Ontruimen met weerstand 1
Te dwingend houdt te kleine afstand BHV Medewerker

5 Ontruimen met weerstand 1
Te dwingend kijkt over de mensen heen BHV Medewerker

6 Ontruimen met weerstand 1
Te dwingend schreeuwt te hard BHV Medewerker

7 Ontruimen met weerstand 1
Te dwingend kijkt niet, luistert niet naar de reactie, gaat te snel naar de volgende ruimte BHV Medewerker

8 Ontruimen met weerstand 1
Te dwingend BHV blaast zich op, is te autoritair, toont geen respect BHV Voelt zich gekleineerd Medewerker

9 Ontruimen met weerstand 2
Te voorzichtig Weerstand Er wordt ons verzocht om voor deze oefening een ontruiming te verzorgen. Zouden jullie zo goed willen zijn hieraan jullie medewerking te verlenen? Medewerker BHV Dat zal wel weer een oefening zijn. Ik wil mijn werk afmaken, dus ik wacht wel af wat er gebeurt als ik hier blijf.

10 Ontruimen met weerstand 2
Te voorzichtig houdt te grote afstand BHV Medewerker

11 Ontruimen met weerstand 2
Te voorzichtig BHV kijkt naar de grond Medewerker

12 Ontruimen met weerstand 2
Te voorzichtig praat te zacht BHV Medewerker

13 Ontruimen met weerstand 2
Te voorzichtig Blijft afwachten, kijkt niet, luistert niet naar de reactie, gaat niet naar volgende ruimte BHV Medewerker

14 Ontruimen met weerstand 2
Te voorzichtig maakt zich te klein, is te weinig overtuigend, toont te veel ontzag voor de ander Medewerker BHV BHV Voelt zich vrij om te blijven

15 ‘Ontruimen met weerstand’
Non-verbaal Te dwingend: komt binnen de intieme zone (0-45cm) legt geen (oog)contact gaat boven de ander staan heeft geen rapport (contact) kijkt niet en luistert niet naar de reactie roept te hard Te voorzichtig: blijft in de publieke of buitenliggende zone ( cm of meer dan 8 meter) legt (oog)contact maar blijft afwachten gaat onder de ander staan heeft geen rapport (contact) kijkt niet, maar wacht de reactie af zonder initiatief te nemen praat te zacht

16 ‘Ontruimen met weerstand’
Verbaal Te dwingend: Ontruiming. Niet blijven zitten! Niet zo traag! Ik heb niet eeuwig de tijd! Geen inleiding, de ander heeft geen tijd om zijn/haar emoties te reguleren Vanwege de dwang voelt de ander zich niet erkent, geen respect Gaat bij voorbaat uit van onwil uit De ander opjagen, geeft verzet De ontruiming is voor de veiligheid van de medewerker niet voor die van de BHV-er. Geen enkel argument gebruikt dat de medewerker zou kunnen overtuigen. Waar bemoei je je mee? Wat een onzin! Dat bepaal ik zelf wel. Ik wil mijn werk afmaken BHV Medewerker

17 Hoe dan wel? ‘Soepel ontruimen’
Wat kan de BHV-er doen om effectief te communiceren bij : een ontruiming, een EHBO case, een brand, bommelding, korstsluiting, oefening?

18 NLP-Communicatiemodel
FILTERS Interne Voorstelling Weglaten Externe Prikkel Vervormen Generaliseren Stemming Fysiologie Gedrag

19 ‘Soepel ontruimen’ Externe prikkel: Wat 'doet' het BHV-hesje?
Wat 'doet' de arm?

20 Wees Zintuiglijk Scherpzinnig!
Oefenen en trainen, stapje voor stapje. Dan ziet, hoort, ruikt en voelt u steeds meer! Neem de volgende figuur scherp waar! Doe alsof het een noodsituatie is, waar je als BHV-er mee plotseling mee geconfronteerd wordt.

21 De Hoofdenboom

22 Zintuiglijke Scherpzinnigheid!
Wat hebt u gezien? Hoeveel? Merk op hoeveel verschillende waarnemingen er gedaan worden!

23 Hoe Zintuiglijk Scherpzinnig bent u?
Nog beter observeren!

24 Heel Zintuiglijk Scherpzinnig!
Het antwoord is 10 hoofden Wilt u nog even checken? Heeft u ook gezien dat het allemaal staatslieden uit India waren?

25 Weglaten, vervormen, generaliseren
Hoeveel keer staat de letter F in de volgende tekst? FINISHED FILES ARE THE RESULTS OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH EXPERIENCE OF YEARS OF TRUTHFULL WORK AND OF INTENSIVE REFLECTION IF THEY ARE FILLED WITH FAITHFUL FACTS ABOUT EFFECTIVE SAFETY PERSONS.

26 Weglaten, vervormen, generaliseren
Nog een keer tellen? FINISHED FILES ARE THE RESULTS OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH EXPERIENCE OF YEARS OF TRUTHFULL WORK AND OF INTENSIVE REFLECTION IF THEY ARE FILLED WITH FAITHFUL FACTS ABOUT EFFECTIVE SAFETY PERSONS. Het antwoord is: 16 Wat hebben uw filters gedaan? Weglaten, vervormen, generaliseren

27 Let goed op de fysiologie van deze BHV-er.

28 Wat hebt u aan zijn fysiologie waargenomen?
Hij ziet er somber uit. Hij belt met 112 en heeft er al zijn aandacht bij. Hij kijkt angstig. Hij staat op het punt om weer naar de plaats van het ongeval te rennen

29 Of zijn dat Interpretaties?
Wat hebt u waargenomen? Of zijn dat Interpretaties?

30 Wat hebt u aan zijn fysiologie waargenomen?
Zijn huid van zijn voorhoofd heeft een donkere kleur Hij heeft in zijn rechterhand mobiele telefoon die hij tegen zijn oor aan houdt. Hij kijkt naar beneden. Hij staat iets gebogen Is het u ook opgevallen dat hij geen hesje aan heeft? Dit zijn zintuiglijke waarnemingen, daarmee weet iedereen wat je bedoelt.

31 weet iedereen wat je bedoelt.
Is het u ook opgevallen dat hij een ring aan zijn de ringvinger van zijn rechterhand draagt? De interpretatie zou kunnen zijn dat hij getrouwd is. Wat u scherp zintuiglijk waarneemt is het begin van een effectieve communicatie. Met zintuiglijke waarnemingen, weet iedereen wat je bedoelt.

32 Hoe dan wel? ‘Soepel ontruimen’ Fysiologie Verbaal Tonaliteit
Wat kan de BHV-er doen om effectief te ontruimen? Fysiologie Verbaal Tonaliteit

33 Waar uit bestaat uw communicatie?
‘Soepel ontruimen’ Waar uit bestaat uw communicatie? Verbaal 7% Fysiologie 55% Tonaliteit 38%

34 Wat is een effectieve Fysiologie?
‘Soepel ontruimen’ Fysiologie 55% DEMONSTRATIE VAN HET BELANG VAN FYSIOLOGIE Wat is een effectieve Fysiologie? De eerste manier? Of de tweede?

35 Wat is een effectieve Fysiologie?
‘Soepel ontruimen’ Fysiologie 55% Wat is een effectieve Fysiologie? Merk eens op hoe het voelt om aan deze oefening mee te doen.

36 ‘Soepel ontruimen’ U bent allemaal mensen van de praktijk, dus even gaan staan! Recht op staan Stevig op beide benen De ander aankijken op gelijke hoogte Afstand tot de ander klein maken Rust en zelfvertrouwen uitstralen Blijven staan tot er gereageerd wordt

37 Wat is een effectieve Tonaliteit?
‘Soepel ontruimen’ Tonaliteit 38% DEMONSTRATIE TONALITEIT Wat is een effectieve Tonaliteit? De eerste manier? Of de tweede?

38 ‘Soepel ontruimen’ Tonaliteit 38%
Wat kunt u allemaal met uw stem bereiken? toonhoogte volume ritme timbre variatie Forte Pianissimo

39 ‘Soepel ontruimen’ Verbaal 7%
DEMONSTRATIE VERBALE EFFECTIVITEIT Wat hebt u voor soorten taalgebruik opgemerkt?

40 ‘Soepel ontruimen’ Verbaal 7% Verbale effectiviteit kenmerken:
Vooronderstelling: respect voor andermans model van de wereld en dat van jezelf Met respect kun je ongelooflijke dingen bereiken!

41 Het Centraal Zenuwstelsel Kan geen ontkenning vasthouden.
‘Soepel ontruimen’ Effectieve verbale kenmerken: Positief taalgebruik, geen ontkenningen gebruiken. Het Centraal Zenuwstelsel Kan geen ontkenning vasthouden. Oefening: Denk eens niet aan een BHV-hesje Oefening: Denk eens niet aan hoe u hiernaar toegekomen bent.

42 ‘Soepel ontruimen Verbaal’
Het Centraal Zenuwstelsel Kan geen ontkenning vasthouden. Dat kan: Denk eens aan een EHBO-hesje. Denk je dan nog aan het BHV-hesje? Dus opdrachten geven wat mensen wel moeten doen: het pand verlaten, spullen achterlaten, rustig doorlopen, elders een toilet zoeken,

43 Verleidelijk taalgebruik
‘Soepel ontruimen Verbaal’ Verleidelijk taalgebruik Hoe goed zou het voelen om uw verantwoordelijkheid voor uw en andermans veiligheid te nemen? Ik snap dat u denkt die BHV-er moet weer oefenen, ik begrijp dat goed. Ik begrijp ook heel goed dat u mee wil werken om mensenlevens te redden! Het is goed om je af te vragen wat dit voor nut heeft! Je zult daardoor snel begrijpen dat dit jouw leven en dat van anderen kan redden, voor als het er op aan komt. Doordat je zo graag je werk af wilt maken, laat je al zien dat je je wilt inzetten voor dit bedrijf, dan zul je je ook van je beste kant laten zien, door deze ontruiming zo goed mogelijk te laten verlopen.

44 ‘Soepel ontruimen Verbaal’
Overtuigen! Oefening: Noem enkele steekhoudende en overtuigende argumenten om een medewerker aan een ontruiming mee te laten werken. de weg voor de brandweer en ambulance vrij te houden precies te weten wat te doen, zodat mensenlevens gespaard worden bij een echte calamiteit bij een stroomstoring, vallen liften uit, ventilatie valt stil, verlichting in gangen en toiletten valt uit mensen in paniek kunnen elkaar dood drukken

45 ‘Soepel ontruimen Verbaal’
Pacing and Leading A B Pacing (volgen) Leading (leiden) Besteed enkele woorden aan het meeleven met de medewerker die zijn werk in de steek moet laten, maak pas daarna duidelijk wat hij/zij moet doen. Ik begrijp dat u eerst uw werk wilt afmaken, u bent een betrokken werknemer, deze ontruiming gaat echter voor alles, het gaat om mensenlevens!

46 Effectief communiceren voor de BHV-er
‘Soepel ontruimen’ Effectief communiceren voor de BHV-er Bedankt voor uw aandacht! Ik wens u nog meer succes met uw taken als BHV-er toe! Sytse Tjallingii


Download ppt "Effectieve communicatie voor de BHV-er"

Verwante presentaties


Ads door Google