De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 OVERZICHT ANALYSE Gebiedsdekkende Voorzieningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 OVERZICHT ANALYSE Gebiedsdekkende Voorzieningen."— Transcript van de presentatie:

1 1 OVERZICHT ANALYSE Gebiedsdekkende Voorzieningen

2 2 Benoemde waarden Zelfstandig functioneren van burgers Zelfredzaamheid Burgerkracht/sociale cohesie Wederkerigheid Gezond leven Preventie Gebiedsgericht Veiligheid Iedereen kan meedoen Respect Culturele identiteit

3 CARTOGRAFIE VAN DE AANBODZIJDE Er is vertrokken van deze scores van voorzieningen op waarden: Diensten Zelfstandig functionerenZelfredzaamheid Burgerkracht/social e cohesieWederkerigheid Gezond levenPreventie Gebiedsgeric htVeiligheid Iedereen kan meedoenRespect Culturele identiteit A01. Huisartsenxxxxxx A16. Paramedische dienstenxxxxx A03. Tandartsenxx A04. Verloskundigenxx A17. Centrum voor Jeugd en Gezinxxxxxxx A06. Apothekenxxx A07. Intramurale Ouderenzorg 65+xxx A18. Begeleidingxxxx A19. Ziekenhuiszorgxxxxx A08. Mantelzorgxxxxxxxxxx A09. Thuiszorg/Buurtzorgxxxxxx A11. Woonvoorzieningxxxxxxx A10. Dagopvangxxxxxxxx A20. Verblijfsondersteuningxxxxxx B01. Basisonderwijs 4-11jxxxxxxx B02. Voortgezet Onderwijs 12 - 18jxxxxxx B04. Middelbaar Beroepsonderwijsxxx B03. VolwassenEducatiexxxxx C11. Vrijwilligerswerkxxxxxxxxx C01. Buurtwerkxxxxxxxxxxx C02. Jongerenwerkxxxxxxxxxxx C10. Welzijnsvoorzieningen 65+xxxxxxxxxxx C04. Kinderopvang 0 - 3jx C05. Kinderopvang 4 - 11jx C06. Maatschappelijke Dienstverleningxxxxxxx C07. Maatschappelijke Opvangxxxxxx D01. Indoor Sportonderwijsxxxx D03. Indoor Sportbehoefeningxxxxxx D05. Outdoor Sportbeoefeningxxxxxx D04. Speelvoorzieningen 0 - 18jxxxx D11. Pastorale Zorgxxxxxxxxxx D12. Podiumkunstvoorzieningxxx D13. Tentoonstellingsvoorzieningxxx D08. Dokumentatievoorzieningxxxxxx D15. Cultuureducatiexxx E01. Frontofficevoorzieningenxxxxxx F01. Voorzieningen voor Dagelijkse Boodschappenxxxxxxx G01. Passende huisvestingxxxxxx

4 CARTOGRAFIE VAN DE AANBODZIJDE Relatief weinig waarden voor grote groep voorzieningen, maakt verbindingen duidelijk Verdere analyse nodig …vooral in de voorzieningen kan gerationaliseerd worden !

5 CARTOGRAFIE VAN DE AANBODZIJDE na rationalisatie… Diensten Zelfstandig functionerenZelfredzaamheid Burgerkracht/social e cohesie Gezond levenPreventie Gebiedsgeric htVeiligheid Iedereen kan meedoenRespect Culturele identiteit A16. Paramedische dienstenxxxxx A17. Centrum voor Jeugd en Gezinxxxxxxx A06. Apothekenxxx A07. Intramurale Ouderenzorg 65+xxx A18. Begeleidingxxxx A08. Mantelzorgxxxxxxxxx A10. Dagopvangxxxxxxxx B01. Basisonderwijs 4-11jxxxxxxx B02. Voortgezet Onderwijs 12 - 18jxxxxxx B04. Middelbaar Beroepsonderwijsxxx B03. VolwassenEducatiexxxxx C11. Vrijwilligerswerkxxxxxxxx C06. Maatschappelijke Dienstverleningxxxxxxx D03. Indoor Sportbehoefeningxxxxxx D04. Speelvoorzieningen 0 - 18jxxxx D11. Pastorale Zorgxxxxxxxxx D08. Dokumentatievoorzieningxxxxxx

6 HIEROP IS VERVOLGENS GESCOORD: ACTUEEL & TOEKOMSTIG

7

8 GEZONDHEIDSZORG

9 Het ouderensegment verdient bijzondere aandacht Voor jeugd en gezinnen met kinderen neemt de noodzaak aan gebiedsdekkendheid af, maar stijgt vraag licht: opschalen van bestaande voorzieningen

10 ONDERWIJS Onderwijs is geen aandachtsgebied voor gebiedsdekkende voorzieningen voor Jeugd en gezinnen met kinderen Wel aandacht voor ontwikkeling vraag naar onderwijs voor ouderen

11 ONDERWIJS

12 Onderwijs is geen aandachtsgebied voor gebiedsdekkende voorzieningen voor Jeugd en gezinnen met kinderen Wel aandacht voor ontwikkeling vraag naar onderwijs voor ouderen Aandacht voor grote vraag naar beroepsonderwijs voor werkzoekenden

13 WELZIJN & GEZIN

14 Interessante trend: voor doelgroepen ouderen neemt vraag toe, maar is er wisselende intensiteit aan noodzaak voor bijkomende gebiedsdekkendheid. De trend is vrij homogeen over de vraagzijde en gebiedsdekkendheid, maar de huidige en toekomstige vraag behoeven onverminderd aandacht

15 SPORT & CULTUUR

16 Aandacht voor alleenstaanden en gezinnenmet kinderen en ouderen: voor deze doelgroepen stijgt vraag licht en neemt noodzaak aan gebiedsdekkendheid toe Overige trend: vraag daalt, terwijl noodzaak aan gebiedsdekkendheid licht toeneemt. Goed kijken naar opschaling van voorzieningen en andere inzet van bestaande voorzieningen

17 17 OPENBARE DIENSTEN (niet aanwezig in analyse, vallen samen met sommige voorzieningen dagelijkse behoeften)

18 18 DAGELIJKSE BEHOEFTEN

19 BELEIDSOPTIES GEZONDHEIDSZORG NU

20 BELEIDSOPTIES GEZONDHEIDSZORG TOEKOMST

21 21 BELEIDSOPTIES ONDERWIJS NU

22 22 BELEIDSOPTIES ONDERWIJS TOEKOMST

23 BELEIDSOPTIES WELZIJN & GEZIN NU

24 BELEIDSOPTIES WELZIJN & GEZIN TOEKOMST

25 BELEIDSOPTIES SPORT & CULTUUR NU

26 BELEIDSOPTIES SPORT & CULTUUR TOEKOMST


Download ppt "1 OVERZICHT ANALYSE Gebiedsdekkende Voorzieningen."

Verwante presentaties


Ads door Google