De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Kunst in het Oud Egypte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Kunst in het Oud Egypte."— Transcript van de presentatie:

1 De Kunst in het Oud Egypte

2 Lange Geschiedenis Oude Rijk (3100 – 2181 v.Chr., 1ste – 4de dynastieën) Eerste tussenperiode ( v.Chr., 7de –10de dynastieën) Midden Rijk ( v.Chr., 11de –12de dynastieën) Tweede tussenperiode ( , 13de –17de dynastieën) Nieuwe Rijk ( , 18de – 20ste dynastieën) Late Periode ( v.Chr., 21ste –31ste en de Ptolemaeën dynastieën)

3 Architectuur In dienst van de goden en de farao Symbolisch en ideologisch karakter Er zijn twee soorten religieuze bouwwerken: Tomben voor de overleden koning 2. Tempels voor de goden

4 Ontwikkeling van de Tombe
De Mastaba Kapel voor offeranden Verdeeld in 2 ruimtes: Funeraire ondergrondse kamer

5

6 De Trappen Piramide Ontwikkeling van de mastaba Uitvinding van Imhotep (3de dynastie) Betekenissen van de piramidevorm: Oerheuvel (creatie van de wereld) 2. “Stairway to Heaven” (voor de reis van de ziel van de koning)

7 Djoser trappen piramide in Sakkarah
Presenteert de definitieve elementen van de Egyptische Piramide complexen

8 De Gladde Piramide Ontwikkeling van de piramide heeft zijn hoogtepunt in de 4de dynastie met het Gizeh complex Bestaat uit: 3 grote piramiden 6 kleine piramiden 1 sfinx 1 Daltempel

9 Piramide van Cheops Grootste van de 3 piramiden ca. 146 meter hoog, ca. 230 meter breed, telt ca. 2,3 miljoen stenen van elk circa 2,5 ton. Oorspronkelijk waren de wanden met gepolijst kalksteen gelegd en de top was van goud gemaakt De aanwezigheid van de 2 luchtschachten heeft geen parallellen

10 Piramide van Chefren Middelgrootste van de 3 piramiden De grote sfinx ligt aan de voet van de piramide

11 Raadsels rond de sfinx Er is een grote discussie over de datering van de sfinx tussen wetenschappers en piramidologen Wetenschappers Piramidologen Beweren dat het uit de tijd van Chefren is Beweren dat het veel ouder is Argumenten zijn: Het hoofd is zeer klein vergeleken met het lichaam Argument is dat het een portret van Chefren is Erosie vertelt dat het jaar geleden onder water stond

12 Piramide van Mycerinus
Kleinste van de 3 piramiden Naast het staan 3 kleinere piramiden, waarschijnlijk van familie De daltempel ligt aan de oostzijde van de piramide

13 Betekenis en functie van het Gizeh complex
Nogmaals zijn er meningsverschillen tussen wetenschappers en piramidelogen

14 Wetenschappers: Beschouwen de piramiden van Gizeh als echte tomben die aan een politiek-religieus hoog doel dienden

15 Piramidologen Gaan vanaf spirituele ideeën van de New Age tot het suggereren van het bestaan van een verloren beschaving Meest bekende argument is de positionering van de 3 grote piramiden die parallel is met de sterren van de Orion Riem

16 De Hypogeum: Onderaardse Graven
Na de 5de dynastie vervalt de piramide langzamerhand Onderaardse graven komen in de ontwikkeling van de mastaba In het begin waren ze populair alleen binnen de hofadel

17 Necropool in Beni Hassan
Graven van provincie bestuurders Werden gebruikt gedurende ca jaar (vanaf 11de dynastie) De tombewanden zijn volledig versierd met onderwerpen van het dagelijks leven, maar ook grafrituelen, fabeldieren, gevecht en oorlog. De tombe van Amenhat (gouwvorst van de 18de dynastie) is het meest bekend, vooral door de autobiografische schilderingen

18

19 Dal der Koningen

20 Bestaat uit 2 delen: Westelijk dal (ook benoemd als het Dal van de Apen ) Oostelijk dal (waar de meerderheid van graven zijn te vinden) De keuze van dit zeer verlaten gebied om onderaardse tomben te laten bouwen komt als antwoord tot de toenemende overvallen van grafdieven. Alle graven volgen hetzelfde plan: Onzichtbare ingang Lange gang die naar de vertrekken leidt Complexen met kapellen, nissen en de tombe

21 Tombe van Ramses III

22 Ramses I met de goden Horus en Anubis
Tombekamer van Ramses IV

23 Tombe van Seti I

24 Dal der Koninginnen De koninginnen werden in tomben van dezelfde structuur begraven 2km afstand van het Dal der Koningen Het meest indrukkwekkende en geconserveerde graf is die van Nefertari, echtgenoot van Ramses II

25

26 De Tempel Voor de goden Er zijn 2 soorten tempels: Voor de koningen (graftempels)

27 Ontwikkeling van de Tempel van goden
Het Oude Rijk Eenvoudig plan Verdeling van de verschillende vertrekken wordt door pilaren gemaakt Kleine kamers: Voorportaal Hypostyzaal Sanctuarium Kapellen

28 Het Midden Rijk Tempel Plan wordt meer complex Bestaat uit drie delen: binnenhof met kolommen 2. hypostylzaal 3. Sanctuarium

29 Het Nieuwe Rijk Tempel Het tempelplan heeft haar definitieve vorm bereikt: Lange avenue die naar de ingang leidt 2. Ingang met pyloonen (twee driehoekige torens) 3. Grote binnenhof (geflankeerd door zuilen) 4. Hypostylzaal 5. Sanctuarium

30 Mythische Reis Reis vanaf het licht naar het donker en terug Stelt de dagelijks reis van de zon voor, symbool van de ontmoeting tussen de hemel en de aarde Reis vanaf de pyloon naar het sanctuarium = zonsondergang Reis vanaf het sanctuarium naar de pyloon = zonsopgang

31 Tempel van Amon in Karnak
Groei van de Amon cultus na 2de tussen periode Amon wordt de bewaarder van de veiligheid Het Amon tempel complex wordt gebouwd tussen v.Chr Het tempelcomplex bestaat uit: Monumentale ingang, 8 pylonen, een feestzaal, kapellen, het paleis van de godin Maat, de Achmenoe, het Heilige Meer en een grote zuilenzaal

32 Amon Tempel in Luxor Is in de nabijheid van de Tempel van Amon in Karnak gebouwd De twee complexen zijn door een lange sfinxalle verbonden Is tijdens 18de en 19de dynastieën gebouwd De reliëfs versiering is gevuld met scènes van het leven van de koningen Amenhotep III en Ramses II

33

34

35 Isis Tempel in Philae Is tijdens de regering van Ptolemaeus II (3de eeuw v.Chr.) gebouwd Traditie vertelde dat de Nijl overstromingen begonnen in Philae Isis was o.a. verbonden met de jaarlijkse overstromingen Deze was de allerlaatste tempel die het Christendom afsloot en werd veranderd in een kerk aan de heilige Stefanus gewijd

36 De tempelwanden tonen scènes over de geboorte, opvoeding en jeugd van Horus, zoon van Isis

37 Deze tempel is een van de mooiste en meest geconserveerde tempels van Oud Egypte

38 De graftempel van de Koning
Funeraire tempels voor het eerbetoon en de verering van de goddelijke koning Vaak ver van de echte tombe geplaatst Zijn terrasachtige gebouwen voorzien van: de portico, de hypostylzaal en de hoofdkamer

39 Tempel complex in Deir el-Bahari
Mentoehotep II (11de dynastie) Bestaat uit 2 graftempels: 2. Hatsjesoet (de 18de dynastie koningin die zich tot farao liet kronen)

40 De graftempel van Hatsjesoet
Complexe tempelplan Bestaat uit 3 terrassen: Terras 1 - portico met een dubbele zuilenrij Terras 2 – 3 portico’s, 3 hypostylzalen (aan Anoebis en Hathor gewijd) Terras 3 - monumentale hypostylzaal

41

42

43 De graftempels van Abu Simbel
De twee monumenten zijn in rots uitgehouwen Bestaan uit 2 tempels: 1. Grote graftempel van Ramses II (19de dynastie) 2. Kleine graftempel van Nefertari en Hathor

44 De graftempel van Ramses II
De façade 4 zittende kolossussen van Ramses II In het midden is Ra afgebeeld in de vorm van Horus Aan de voet staan kleinere beelden van familieleden

45 Eerste zaal Is een hypostylzaal ondersteund door 8 zuilen Voor de zuilen staan kolossale beelden van de god Osiris met gelaatstrekken van Ramses II Het plafond is versierd met gieren De wanden zijn versierd met muurschilderingen

46 Het Sanctuarium Volgt na de tweede zaal Hier staan 4 zittende beelden in de rots uitgehouwen Ze stellen Ra-Horachty voor, een goddelijk vorm van Ramses II, Amon en Ptah

47 Beeldhouwwerk, Bas-reliëf en Schilderkunst
In dienst van religie en van de koning Funeraire kunst Twee verschillende contexten: 2. Seculaire kunst

48 Funeraire Context Gesloten Niet bedoeld om gezien te worden Kunstproductie werkt als hulpmiddelen voor de overleving van de ziel in het hiernamaals

49 Beeldhouwwerk Beeld van de overledene werkt als zijn dubbelganger De ziel van de overledene leeft in het beeld Het koningsbeeld wordt ook als een cultusbeeld gezien hij een goddelijke vorm krijgt na zijn dood De naam van de overledene is vaak op het beeld geschreven

50 Bas-reliëf en Wandschilderingen
Hulpmiddelen voor de reis van de ziel naar het hiernamaals De wanden zijn gevuld met beelden van magisch en religieus karakter Meest voorkomende thema’s zijn: Autobiografie Reis naar het Goden Rijk Beoordeling Leven van de ziel na de dood

51 Seculaire Context Open Bedoeld om door iedereen te worden gezien Kunstproductie wordt gebruikt door de koning als een politieke instrument om zijn macht uit te stralen

52 Kenmerken in beeldhouwwerk
Gebruik van harde materialen Absence van volume en geometrische vormen Armen zijn dichtbij bij het lichaam gehouden Beelden zijn verstijfd en onbeweeglijk Zijn op een verticale, frontale en symmetrische wijze gebouwd

53 Kenmerken in bas-reliëf en schilderingen
Twee dimensioneel Gezicht, armen en benen zijn in profiel afgebeeld Buste is frontaal afgebeeld Buik maakt de overgang van frontaal naar profiel en is in ¾ afgebeeld Ogen zijn horizontaal en in profiel getekend maar de pupil is frontaal

54 Algemene kenmerken van beeldenkunst
Gezicht is realistisch zodat de individuele gelaatstrekken herkenbaar zijn Lichaam is idealistisch: jong, dun en elegant De maten en verhoudingen zijn hiërarchisch bepaald Mannen hebben een donkere roodachtige huid, vrouwen lichte en geelachtige huid Conventionele canons zijn vastgesteld om bepaalde figuren (goden en koningen) te herkennen

55 Beeldhouwwerk onderwerpen:
Staande en zittende beelden Koning Djoser

56 Koning Chefren

57 De scribent

58 Tutemoses III

59 Kolossus van Memnon

60  Koppels met of zonder kinderen
Rahotep en Nofret

61 Koning Amenemhet III en zijn familie
Seneb en zijn familie Koning Amenemhet III en zijn familie

62 Drieheden van goden en koningen
Mycerinos met Hathor en Kynopolis

63 Bas-reliëf en schilderingen onderwerpen:
Mythologie Seosetris I ontvangen door de goden

64 Boven: Nefertati met de godin Hathor
Rechts: Nefertari met de god Horus

65 Boven: Nefertari met de god Osiris
Onder:Nefertati met de god Ptah

66 Tombe van Horenheb

67 Autobiografie Ramses II de vijanden aan het verslaan

68 Ramses II op een oorlogswagen

69 Dagelijks leven Ganzen van Meidum

70 Tuin met dieren in Karnak

71 Amarniaanse stijl (1370-1353 v.Chr.)
Wending in de kunstproductie tijdens de regering van koning Akhenaton (Amenofis IV)

72 Lang gezicht, dikke lippen en schuine ogen
Armen en benen worden onnatuurlijk dun en de buik groot Aan de andere kant zijn de portretten van Nefertiti zeer natuurlijk en realistisch Er zijn nog veel discussies of deze stijl bedacht was door de koning of ze realistische portretten waren (Akhenaton leed aan het Syndroom van Marfan )

73 Koning Akhenaton (Amenofis IV)

74 Akhenaton en familie onder de goddelijke lichtstralen van Aton

75

76 Nefertiti

77

78


Download ppt "De Kunst in het Oud Egypte."

Verwante presentaties


Ads door Google