De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vraaggestuurd werken Foeke de Jong dir. Skewiel 04 ’93 – 03 ’09 Erik Zwierenberg: -Transitiemanager TPLZ 09 ‘07 – 12 ‘09 -Intensief samengewerkt -Nog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vraaggestuurd werken Foeke de Jong dir. Skewiel 04 ’93 – 03 ’09 Erik Zwierenberg: -Transitiemanager TPLZ 09 ‘07 – 12 ‘09 -Intensief samengewerkt -Nog."— Transcript van de presentatie:

1

2 Vraaggestuurd werken Foeke de Jong dir. Skewiel 04 ’93 – 03 ’09 Erik Zwierenberg: -Transitiemanager TPLZ 09 ‘07 – 12 ‘09 -Intensief samengewerkt -Nog steeds contact met Foeke -Meer weten?:

3 Ligging Fryslân Tytsjerksteradiel Trynwâlden 7 Dorpen 2 Gehuchten ± inwoners straal van 12 km

4 Trynwalden: Stille erosie -Vertrek Adel -Onevenwichtig woningbestand -Brain drain, Capital flow -Afname kracht kerken -Afname agrarische economie -Toename forensen -Verdwijnen werkgelegenheid -Verdwijnen voorzieningen -Onthechting gemeenschap

5 Organische Planologie (Christopher Alexander) Gedifferentieerde demografische opbouw Sterke maatschappelijke structuur: - communiceren en leren - netwerken en organiseren (in)formele economie, Lokale schaal Voorzieningen: werk, zorg, diensten etc.

6 Organische model / civil society - Herstructurering dorpen - Bouwen/wonen voor iedereen - Concentreren voorzieningen - Deinstitutionalisering - Sociale Supermarkt - Intergenerationeel - Revitaliseren maatschappelijk middenveld

7 Gerealiseerd - Ontkoppelen Wonen en Zorg - Vraagsturing woningen (100 met domotica) - Integrale zorg - Bouw dienstencentrum - 2 Zorgboerderijen, 1 Thomashuis - Dorpsagent - Zelfsturende organisatie IiP - Integrale Digitalisering - Productiefinanciering

8

9 Visie Skewiel Visie Skewiel Trynwâlden: In de visie van Skewiel Trynwâlden gaat het erom de burger en zijn omgeving zodanig te faciliteren dat hij in staat is vorm te geven aan zijn eigen dagpad ‘deipaad’.

10 Werkwijze Omtinkers (regie-assistent voor clienten) 5 doarpstallen ( 5 zelfsturende teams) Deipaadstipers (huishoudelijke mdw met upgrade welzijn) Dienstencentrum Vervoersdienst / Skewiel mobiel

11

12 Sociale supermarkt Medisch centrum Tandartspraktijk Apotheek Fysio, ergo, mensendieck, logopedie Bibliotheek Winkels (Politie) Bloedpriklab Consultatieburo Peuterspeelzaal Buitenschoolse opvang Kinderdagverblijven Uitvaartcentrum

13

14 Community Governance - ”Parlement” vanuit gemeenschap (community governance: Mienskipsrie) - Sociale Supermarkt (community support: Mienskipsbewâld) - Schaaloptimalisatie door integratie van functies en voorzieningen - Lokale economie, werkgelegenheid

15 Financiering AWBZ / WMO Gebruik dienstencentrum / eigen bijdrage Alle zorg aan huis zonder wachtlijst Indicatiestelling Resultaat: Uitstel AWBZ met 3 jaar

16 Besparing Skewiel concept verpleegkundige hulp: benut 26,0 % besparing op jaarbasis € persoonlijke verzorging: benut 64,6% besparing op jaarbasis € ondersteunende begeleiding: benut 56,3% besparing op jaarbasis € totaal AWBZ €

17 Besparing Skewiel concept huishoudelijke hulp HH-1: benut 61,8 % besparing op jaarbasis € huishoudelijke hulp HH-2: benut 64,5 % besparing op jaarbasis € totaal WMO €

18 Conclusies - Er zijn geen wachtlijsten - De klant krijgt waar hij om vraagt en wat hij nodig heeft - Zeer intensieve zorg thuis is haalbaar en betaalbaar - Er is een AWBZ onderconsumptie - De opnameduur ziekenhuizen neemt af - Voldoende personeel met laag verzuim - Ruim voldoende vrijwilligers

19 Meer Lezen? Te Downloaden op:

20


Download ppt "Vraaggestuurd werken Foeke de Jong dir. Skewiel 04 ’93 – 03 ’09 Erik Zwierenberg: -Transitiemanager TPLZ 09 ‘07 – 12 ‘09 -Intensief samengewerkt -Nog."

Verwante presentaties


Ads door Google