De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Individuele leertrajecten’ Stevensbeek, 14 oktober 2014 ten behoeve van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Individuele leertrajecten’ Stevensbeek, 14 oktober 2014 ten behoeve van."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Individuele leertrajecten’ Stevensbeek, 14 oktober 2014 ten behoeve van

2 Agenda 9:30 – 10:30 Introductie Ambities Oplossingsrichting Demo Stappenplan Afsluiting

3 Introductie

4 Voorstelronde - Metameer Wat is uw NAAM ? Welke FUNCTIE / ROL vervult u? Wat is uw DOELSTELLING voor vanmiddag?

5 Wereldspeler op het gebied van Onderwijs & ICT Opgericht in 1999 in Bergen, Noorwegen Gevestigd in 9 landen en groot partnernetwerk Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Nederland en VS Ruim 250 medewerkers (30-35 in Nederland) Wereldwijd 4 miljoen gebruikers (600.000 in NL) PO, VO, MBO, HO, Overheid, Particuliere opleiders en Interne opleidingen (HRD) Tussen 25% en 27% van de jaaromzet voor R&D €40 miljoen extra impuls in 2013 via participatie EQT Ons doel: onderwijsambities realiseren! Voorstelronde - itslearning

6 Ambities

7 Ambities Metameer 1. Individuele leertrajecten Leerlingen halen in 4 tot 7 jaar hun vmbo-t, havo en/of vwo-diploma in individuele leertrajecten die modulair zijn opgebouwd 2. Digitaal leermiddelenbeleid Betrekken, (co-)creëren en arrangeren van digitaal lesmateriaal, alsmede inzet van mobiele devices 3. Inzet van een ePortfolio Leerlingen houden hun ontwikkeling bij in een portfolio en tonen aan hoe de eisen van het uitstroomprofiel zijn of worden behaald 4. Ouderbetrokkenheid Ouders en mentoren vormen de directe ondersteuners van de leerling en zijn ontwikkeling

8 Kernpunten: Meer aandacht voor de specifieke leerbehoefte van leerlingen Aansluiting bij de belevingswereld van leerlingen Het ontwikkelingsproces van het individu Doel: komen tot betere motivatie en daarmee betere prestaties 1. Individuele leertrajecten

9 Uitgangspunten individueel leertraject Modulair onderwijs Vastgesteld programma o.b.v. vakken gericht op de eindtermen Individuele vakken opgeknipt in modules passend bij de leerbehoefte (tempo en niveau) Instroomprofiel Leerlingen met minimaal vmbo-t/havo advies kunnen deelnemen Contract tussen ouder-kind-school (de driehoek) vastgelegd in een convenant Nulmeting in eerste maanden, waarna de differentiatie start vanuit de stamklas Bepaling uitstroomprofiel in eerste 3 jaar i.s.m. de driehoek o.b.v. toetsen Uitstroomprofiel Bij aanvang staat uitstroomprofiel nog niet vast Loopbaanpaspoort met individuele ontwikkeling naast reguliere diploma Afhankelijk van het uitstroomprofiel gelden aanvullende eisen naast het eindexamen

10 Uitgangspunten individueel leertraject Leertraject, de leerling Minimaal 1.000 klokuren onderwijs per jaar (incl. online leren?) Onderwijsprogramma wordt i.o.m. de driehoek samengesteld o.b.v. data en begeleiding Naast vakinhoud aandacht voor vaardigheden en houdingsaspecten binnen het programma Begeleiding volgens scaffolding-principe Centrale rol voor een online leeromgeving: o Bijhouden benodigde tijd, geraadpleegde bronnen, denkstappen en missers t.b.v. analyse o Terugkoppeling aan leerling, ouders, docent en mentor o Verzamelde data vormt uitgangspunt voor begeleiding en vervolgstappen Leerling houdt ontwikkelingen bij in een portfolio en toont aan hoe hij aan de eisen van het uitstroomprofiel heeft voldaan of gaat voldoen

11 Uitgangspunten individueel leertraject Leertraject, de docent Vakdocenten splitsen hun vak op in modules Doorlopende leerlijn vaardigheden (vakoverstijgend) naast modules op vakniveau Vakdocent beschikt over een breed scala aan didactische en pedagogische kwaliteiten Begeleiding en ondersteuning vereisen grote didactische wendbaarheid en wijd palet aan werkvormen Leertraject, de ondersteuners De ouders/verzorgers en mentor vormen de directe ondersteuners van de leerling Voor meer ondersteuning is het interne ondersteuningsteam beschikbaar Meerdere keren per jaar afstemming tussen ouder, kind en mentor waarbij leerling zijn gerealiseerde en te verwachten ontwikkeling toelicht Leerling definieert leerdoelen, ouders + mentor geven aan hoe zij gaan begeleiden

12 Uitgangspunten individueel leertraject Leertraject, de organisatie Ondersteunende voorwaarden: Goed passen bij de uitgangspunten van de school Gedragen door het team van docenten Goede ondersteuning Goed systeem van modules Goede docenten Een vaardighedenleerlijn Een eigen device (iPad?) per leerling waarmee de individuele progressie van de leerling kan worden gemonitord

13 Oplossingsrichting

14 Het itslearning leerplatform

15 Social MediaApp Library Het itslearning leerplatform

16 Individuele leertrajecten met itslearning Modulair onderwijs Vastgesteld programma o.b.v. vakken gericht op de eindtermen → Vakken in itslearning → Programma binnen het vak opbouwen m.b.v. een studiewijzer → Lesmateriaal en -activiteiten gekoppeld aan leerdoelen (bijv. SLO tussendoelen) → Voortgangsrapportage (en differentiatie) o.b.v. leerdoelen Individuele vakken opgeknipt in modules passend bij de leerbehoefte (tempo en niveau) → Idem als vastgesteld programma, maar dan met modules: In persoonlijke vakruimtes per leerling, gevuld met materialen uit de bibliotheek Binnen vakken met meerdere leerlingen en differentiatie o.b.v. autorisaties op groeps- of individueel niveau

17 Individuele leertrajecten met itslearning Instroomprofiel Leerlingen met minimaal vmbo-t/havo advies kunnen deelnemen → Organisatorische aangelegenheid Contract tussen ouder-kind-school vastgelegd in een convenant → Ouderportaal → Individueel leerplan Nulmeting in eerste maanden, differentiatie vanuit de stamklas → Formatieve en summatieve toetsing, zie whitepapers ‘Succesvolle formatieve evaluatie’ en ‘De leerling in beeld’ Bepaling uitstroomprofiel in eerste 3 jaar i.s.m. de driehoek o.b.v. toetsen → Formatieve en summatieve toetsing, zie whitepapers ‘Succesvolle formatieve evaluatie’ en ‘De leerling in beeld’ → Betrekken van ouders en mentoren, zie whitepaper ‘Ouderbetrokkenheid’

18 Individuele leertrajecten met itslearning Uitstroomprofiel Bij aanvang staat uitstroomprofiel nog niet vast → Organisatorische aangelegenheid Loopbaanpaspoort met individuele ontwikkeling naast reguliere diploma → Het leerlingprofiel en ePortfolio, zie whitepaper ‘De leerling in beeld’ Afhankelijk van het uitstroomprofiel gelden aanvullende eisen naast het eindexamen → Organisatorische aangelegenheid

19 Individuele leertrajecten met itslearning Leertraject, de leerling Minimaal 1.000 klokuren onderwijs per jaar → Rapportages op basis van inlog- en activiteitgegevens Onderwijsprogramma o.b.v. data en begeleiding → Sturen op basis van voortgangsrapportages → Begeleiding met behulp van ‘Content Recommendation’ Naast vakinhoud aandacht voor vaardigheden en houdingsaspecten → Registratie van presentie en gedrag → Opdrachten en projecten gekoppeld aan vakoverstijgende leerdoelen → Beoordeling op basis van cijfers of met behulp van rubrics

20 Individuele leertrajecten met itslearning Leertraject, de leerling (vervolg) Begeleiding volgens scaffolding-principe → Van programma in stappen aanbieden naar volledig programma ineens → Van docent activiteiten laten plannen naar leerlingen zelf laten plannen Centrale rol voor een online leeromgeving:  Bijhouden benodigde tijd, geraadpleegde bronnen, denkstappen en missers t.b.v. analyse  Terugkoppeling aan leerling, ouders, docent en mentor  Verzamelde data vormt uitgangspunt voor begeleiding en vervolgstappen →‘Status en follow-up’-rapportages voor inzicht en analyse →Ouderportaal voor inzicht en communicatie betrokkenen →Begeleiding en vervolgstappen m.b.v. ‘Content recommendation’ Leerling houdt ontwikkelingen bij in een portfolio en toont aan hoe hij aan de eisen van het uitstroomprofiel heeft voldaan of gaat voldoen → ‘Werk-, Beoordelings- en ePortfolio’, zie ‘Kwaliteiten in beeld met itslearning’ in de whitepaper ‘De leerling in beeld’

21 Individuele leertrajecten met itslearning Leertraject, de docent Vakdocenten splitsen hun vak op in modules → Lesmaterialen en -activiteiten: Koppelen aan “modulegroepen” binnen vakomgeving Kopiëren naar individuele vakomgevingen Doorlopende leerlijn vaardigheden naast modules op vakniveau → Opdrachten en projecten gekoppeld aan vakoverstijgende leerdoelen → Zie ‘Kunde in beeld met itslearning’ in de whitepaper ‘De leerling in beeld’ Vakdocent beschikt over een breed scala aan didactische en pedagogische kwaliteiten → Professioneel, gericht opleidingsprogramma Begeleiding en ondersteuning vereisen grote didactische wendbaarheid en wijd palet aan werkvormen → Gericht, doorlopend opleidingsprogramma → ELO met een rijke toolset, die verschillende didactische principes ondersteunt

22 Individuele leertrajecten met itslearning Leertraject, de ondersteuners De ouders/verzorgers en mentor vormen de directe ondersteuners van de leerling → Ouderbetrokkenheid, -participatie en -verantwoordelijkheid, zie whitepaper ‘Ouderbetrokkenheid’ Voor meer ondersteuning is het interne ondersteuningsteam beschikbaar → Organisatorische aangelegenheid Meerdere keren per jaar afstemming tussen ouder, kind en mentor waarbij leerling zijn gerealiseerde en te verwachten ontwikkeling toelicht → (Voortdurende) afstemmingsmogelijkheden via het ouderportaal, het individuele leerplan en ePortfolio, zie whitepaper ‘Ouderbetrokkenheid’ Leerling definieert leerdoelen, ouders + mentor geven aan hoe zij gaan begeleiden → Individueel leerplan

23 Individuele leertrajecten met itslearning Leertraject, de organisatie Ondersteunende voorwaarden: Goed passen bij de uitgangspunten van de school Gedragen door het team van docenten Goede ondersteuning Goed systeem van modules Goede docenten Een vaardighedenleerlijn Een eigen device (iPad?) per leerling waarmee de individuele progressie van de leerling kan worden gemonitord → Flexibel leerplatform, aanpasbaar aan uitgangspunten van de school → Professionele ondersteuning (organisatorisch, didactisch en technisch) → Ondersteuning van alle devices dankzij ‘Responsive Web Design’ en mobiele apps

24 Demo

25 Demo ‘Recommendation Engine’ Stichting: Neptunus Scholengroep School: Neptunus VMBO Klas: VMBO-TL 1 Vak: Engels Lesmateriaal: Stercollectie VO-contentStercollectie VO-content Leerdoelen: Tussendoelen uit kernprogramma SLOTussendoelen uit kernprogramma SLO ELO: itslearningitslearning Best Personalized Learning Solution

26 Gepersonaliseerd leren in actie

27 Leerlijn

28 Ontsluiten (aanvullende) content

29 Beoordeling op leerdoelen

30 Inzicht in ontwikkeling

31 Persoonlijke aanbevelingen

32 Best PK-12 Personalized Learning Solution Recognizes the best education solution that is specifically developed to personalize learning for PK-12 students. The solution must incorporate the principals of universal design for learning (UDL) to be adaptable to students of varying abilities and needs, by providing content in multiple learning styles, instruction with scaffolding supports, and functionality in an accessible manner.

33

34 2. Digitaal leermiddelen- beleid Masterclass - Leermiddelenbeleid 20 november 2014, Bunnik

35 2. Digitaal leermiddelenbeleid: Digitaal lesmateriaal Voorbereiden: Pagina’s, links, bestanden, af- beeldingen, video, audio, toetsen, … Social Media: YouTube, Flickr, Slideshare, Google Maps, SchoolTV, … App Library: Kruiswoordpuzzels, Galgje, Dropbox, IMS LTI, … Digitale Content: Directe toegang, VO-content, Wikiwijs, Entree/Teleblik, WinToets, IMS/SCORM CP, … N.B. Leermiddelen kunnen op verschillende niveaus via de bibliotheek worden gedeeld met collega’s, bijv. op sectie-, school-, site- en/of community-niveau.

36 2. Digitaal leermiddelenbeleid: Mobiele devices

37

38

39

40 Toekomstschetsen

41 3. Inzet van een ePortfolio

42 4. Ouderbetrokkenheid

43 Stappenplan

44 Stappenplan (PDCA) Gezamenlijk bepalen/ opstellen ambitieplan inclusief SMART geformuleerde doelen 1. Ambitieplan (plannen) Opstellen van een gericht professionaliseringsplan 2. Professionaliseringsplan (plannen) Gerichte training en inzet van itslearning o.b.v. ambities 3. Inzet itslearning (doen) Doorlopende ondersteuning bij inzet van itslearning, begeleiding van docenten en bewaken van doelstellingen 4. Inbedding (doen) Evalueren resultaten en bijstellen plannen indien nodig 5. Evaluatie (controleren / acteren)

45 Vragen

46 Hartelijk dank voor uw aandacht! Pascal Scheurink Directeur Marketing & Sales itslearningNL www.its247.nl itslearning-nederland pscheurink


Download ppt "‘Individuele leertrajecten’ Stevensbeek, 14 oktober 2014 ten behoeve van."

Verwante presentaties


Ads door Google