De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brugklas 2013 - 2014 De start op de RGO RGO Middelharnis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brugklas 2013 - 2014 De start op de RGO RGO Middelharnis."— Transcript van de presentatie:

1 Brugklas De start op de RGO RGO Middelharnis

2 PROGRAMMA 19.00 uur: Welkom. 19.10 uur: Voorlichting aan de ouder(s)/ verzorger(s) Kennismaking leerlingen met de klas en de mentor. 20.00 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen. 20.30 uur: Afsluiting van de avond. RGO Middelharnis

3 VERANDERINGEN Grotere school Verschillende leerkrachten Nieuwe regels
Andere dagindeling Ander weekprogramma Meer eigen verantwoordelijkheid Lichamelijke en geestelijke veranderingen RGO Middelharnis

4 SAMENWERKING THUIS EN SCHOOL
Gezamenlijke verantwoordelijkheid Doel: Samen de juiste schoolloopbaan realiseren. RGO Middelharnis

5 TEAMLEIDER BRUGKLASSEN
HA1a, b, c en A1: mevr. A. van der Waal-Meijer V1a, MH1a, b en c: mevr. E. Mulder-Hanse Is verantwoordelijk voor de gang van zaken in klas één en twee. Onderhoudt contacten met personeel binnen de school en met de basisscholen. Volgt de studieresultaten. Neemt deel aan overleg met interne en externe zorgverleners. Geeft voorlichting. RGO Middelharnis

6 KLASSENMENTOR Is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Bewaakt de resultaten en het functioneren van de leerling op school. Bouwt een vertrouwensband op met leerlingen. Geeft een eerste indicatie voor benodigde zorg en brengt de teamleider brugklassen en zorgcoördinator op de hoogte. Geeft studielessen en verzorgt de mentormomenten. RGO Middelharnis

7 KLASSENMENTOREN 2012 - 2013 Klas V1a: mevr. De Bruijn (lok.130)
Klas MH1a: dhr. Van Dis (lok. 124) Klas MH1b: mevr. Wielaard (lok. 144) Klas MH1c: mevr. Langerak (lok. 242) Klas HA1a: mevr. Vermeulen (lok. 134) Klas HA1b: mevr. Vlot (lok. 240) Klas HA1c: mevr. De Groen (lok. 220) Klas A1: mevr. Vroegindewei (lok. 236) RGO Middelharnis

8 PLAATSING Plaatsingsadvies basisschool.
Cito Leerlingvolgsysteem (LVS) van de basisschool en overige didactische gegevens. NIO en/of Cito eindtoets (of vergelijkbare toets). RGO Middelharnis

9 MOMENTEN VOOR OVERPLAATSING
December Bij heel hoge uitzondering in februari Bij de bevordering naar klas 2 RGO Middelharnis

10 PROFIELKLASSEN (1) In schooljaar start de RGO met drie profielklassen: Sportdag Kunstklas Scienceklas Het doel: Leerlingen de mogelijkheid geven hun individuele talenten te benutten. Bij de aanmelding hebben de leerlingen zich hier voor kunnen opgeven. RGO Middelharnis

11 PROFIELKLASSEN (2) De uitgangspunten zijn:
Toegankelijk voor alle niveaus Er wordt een middag in de week gereserveerd voor de activiteiten (3 lesuren per week) De lessen vallen gedeeltelijk in de 31 uur per week en komen gedeeltelijk er bovenop De leerlingen worden geselecteerd via een motivatiegesprek of toelatingstest op woensdagmiddag 19 juni Leerlingen dragen op jaarbasis een bedrag van €100,- bij voor materialen en excursies RGO Middelharnis

12 START VAN HET BRUGKLASJAAR
Vrijdag 30 augustus boeken halen. Maandag 2 september introductiedag, inclusief gezamenlijke lunch (sportkleding voor buiten meenemen). Dinsdag 3 september aanvang lessen Informatie volgt uiterlijk in de eerste week van de zomervakantie. RGO Middelharnis

13 BRUGKLASKAMP Woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 oktober 2013.
Ellemeet. Gezocht: (groot)ouder(s) die zich willen aanbieden om tijdens het brugklaskamp te koken en/of hand- en spandiensten te verrichten (drinken inschenken/ronddelen, sanitair controle, corvee toezicht, toezicht op het speelterrein e.d.). U kunt zich aanmelden bij Elly Hanse RGO Middelharnis

14 LEERMIDDELEN DIE ZELF MOETEN WORDEN AANGESCHAFT
Waterdichte en stevige schooltas; Kaftpapier; Agenda; Stevige schriften met lijntjes, liefst A4 formaat, ieder vak een eigen schrift; Pennen die goed schrijven; en gum; Kleurpotloden; Schaar, plakband en lijmstift; USB-stick; Nederlands: (Prisma) woordenboek; RGO Middelharnis

15 LEERMIDDELEN DIE ZELF MOETEN WORDEN AANGESCHAFT
Engels: Prisma woordenboeken Nederlands-Engels en Engels-Nederlands; Frans: een map met 23/24 ringen, ringbandpapier en tabbladen (aparte map, niet samen met het vak tekenen in één map). Woordenboeken Frans-Nederlands en Nederlands-Frans; Tekenen: etui met daarin potloden ( 2B en HB), gum, puntenslijper en pen. Map met 23/24 ringen (aparte map, niet samen met het vak Frans in één map); Informatiekunde: koptelefoon of oortjes; Lichamelijke Opvoeding (gymnastiek): Voor de lessen op het veld (de eerste en laatste 10 lesweken): veldschoenen (voetbalschoenen mag), RGO Middelharnis

16 LEERMIDDELEN DIE ZELF MOETEN WORDEN AANGESCHAFT
Vervolg gymnastiek: T-shirt, korte en/of lange (trainings-/jogging-)broek, sweater en/of trainingsjack, schoon ondergoed, extra sokken en handdoek. Voor de lessen in de zaal: (schone) zaalschoenen, T-shirt, korte broek, schoon ondergoed en handdoek. Voor het zwemmen: zwemkleding, handdoek en zwembrilletje (aanbevolen); Wiskunde: rekenmachine TI-30 XS , passer, geodriehoek, schrift van het formaat A4 met ruitjes van 1 cm bij 1cm en gum. Biologie: Groot schrift met lijntjes ( bij biologie gebruik je ook potloden, schaar, lijm, liniaal of geodriehoek en een gum). RGO Middelharnis

17 OVERIGE INFORMATIE Alle leerlingen krijgen een kluisje toegewezen.
Website van de school: Cijfers, absentie en rooster inzien kan via Magisterweb. U krijgt hiervoor een wachtwoord. RGO Middelharnis

18 Zorgcoördinator Marleen van der Schoot
Zorg binnen de RGO Zorgcoördinator Marleen van der Schoot RGO Middelharnis

19 DE RGO, EEN ZORGZAME SCHOOL
Doelstelling zorg = ondersteuning. Meest geschikte opleiding en een diploma behalen op een passend niveau. Interne begeleiding: mentor, docenten, leerlingbegeleiders, onderwijsassistenten, trajectgroep, decaan Externe begeleiding: school maatschappelijk werk, ambulante begeleiding, prinex, ECGO Leerlingen die ondersteuning nodig hebben kunnen daar op rekenen. RGO Middelharnis

20 TRAJECTGROEP Extra ondersteuning in de school voor leerlingen die vastlopen bij de organisatie van hun schoolwerk, leerlingen met gedragsproblemen, zieke leerlingen die weer instromen, ….. (meestal leerlingen die een diagnose hebben). Rustige, prikkelloze werkplek waar altijd begeleiding is. RGO Middelharnis

21 HET EERSTE JAAR OP DE RGO
Start in de klas; mentor begeleidt en volgt de leerling en is aanspreekpunt voor de ouder(s)/verzorger(s) November en maart: rapportvergadering (aansluitend ouder(s)/verzorger(s) spreekavond) Oktober en februari: leerlingbespreking (lesgevende docenten) Rapportvergadering juni; bevordering volgens bevorderingsrichtlijnen RGO Middelharnis

22 VOLGEN VAN BRUGKLASLEERLINGEN d.m.v. TESTEN
Rond de herfstvakantie: - CITO-VAS 0-meting - SVL - Sociogram - Signaleringsonderzoek dyslexie (dictee en stilleestoets) April/mei 2014: - CITO-VAS 1-meting RGO Middelharnis

23 JEUGDVERPLEEGKUNDIGE
Jeugdverpleegkundige ziet alle brugklassers. RGO Middelharnis

24 INDIVIDUELE PROBLEMEN/ZORGEN
Bij individuele zorgen en/of problemen wordt het zorgteam ingeschakeld (overleg mentor, zoco en teamleider). Zorgoverlegteam bespreekt, geeft advies en neemt contact op met de ouder(s)/verzorger(s). Gezamenlijk met de ouder(s)/verzorger(s) wordt er besloten welke actie zal worden ondernomen, intern en/of extern. Trek aan de bel als er zorgen zijn! Problemen zijn er om opgelost te worden. RGO Middelharnis

25 DIAGNOSE Leerling heeft een diagnose bijv. AD(H)D, ASS, dyslexie (niet vergeten: kopie verklaring op school) Ondersteuning/begeleiding, eventueel in de trajectgroep. Faciliteiten (bijv. kaart voor extra tijd). RGO Middelharnis

26 HULP BIEDEN DOOR: Docenten Mentor Zorgcoördinator
Ondersteuning dyslexie Onderwijsassistenten; plannen en structureren Trajectgroep Leerlingenbegeleiders; motivatieproblemen Vakondersteuningsles (VOL-les) Leren omgaan met spanning Trainingen SMW Extern advies/begeleiding/onderzoek RGO Middelharnis

27 CONTACTEN BUITEN DE SCHOOL
Via wekelijks prinex overleg contact met: schoolmaatschappelijk werk en jeugdverpleegkundige. Tweewekelijks groot CJG overleg (alle hulpverlening van het eiland is hierbij aanwezig). Expertisecentrum Samenwerkingsverband VO Goeree-Overflakkee. (ECGO) Ambulante begeleiding (wordt passend onderwijs. De trajectgroep zal daarin een grote rol spelen) Contacten buiten de school uitsluitend in overleg met ouder(s)/verzorger(s). RGO Middelharnis

28 ANDERE VORMEN VAN ZORG BINNEN ONZE SCHOOL
Pedagogisch conciërge, meneer Nelis. Decanen. (Helpen de leerlingen als er keuzes gemaakt moeten worden richting de juiste vervolgopleiding) Vertrouwenspersonen. RGO Middelharnis

29 TOT SLOT Buiten de interne en externe hulp die de school biedt, is de hulp thuis van ouder(s)/verzorger(s) onmisbaar (stimuleren en steunen). Vervolg voorlichting: September (o.a. leren plannen en studeren) Oktober (o.a. persoonlijke kennismaking met de mentor) November: voorlichting aan ouder(s)/verzorger(s) van dyslectische leerlingen RGO Middelharnis


Download ppt "Brugklas 2013 - 2014 De start op de RGO RGO Middelharnis."

Verwante presentaties


Ads door Google