De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toenemende immigratie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toenemende immigratie"— Transcript van de presentatie:

1 Toenemende immigratie
Par. 4

2 ALLOCHTOON?

3 4.1 Nieuwkomers Allochtoon: iemand die in het buitenland geboren en getogen is/of ten minste 1 van de ouders westers en niet-westers Autochtoon: hier geboren, net als zijn ouders en grootouders

4 Waarom gaan mensen migreren?

5 Nieuwkomers in Nederland
Pushfactoren:redenen om je land te verlaten Nederland Pullfactoren: redenen om naar Nederland te komen

6 De Nieuwkomers:

7 16de eeuw Zuidelijke Nederlanders
Frans Hals

8 17de eeuw Franse protestanten (hugenoten)

9 17de eeuw Portugese Joden

10 18de/19de eeuw Duitse arbeiders

11 Begin 20e eeuw Chinezen

12 Jaren 30

13 Nieuwkomers als gevolg van dekolonisatie

14 Jaren 50 Nederlandse Indiërs

15 Jaren 50 Molukkers

16 Jaren 70 Surinamers

17 De Gastarbeiders

18 Begin jaren 60 Italianen/Grieken/Spanjaarden

19 Eind jaren 60 Marokkanen/Turken

20 2 vragen Hoeveel allochtonen in NL? Wat is grootste groep allochtonen?

21 Allochtonen in NL: 2010 2020 Niet-westers 1,8 mln 2,1 mln westers

22 Niet-westerse allochtonen
Land herkomst aantal Turkije Marokko Suriname Azië Afrika Antillen Latijns Amerika 80.000

23 Aantal filmpjes

24 Jaren 80 Asielzoekers

25 Asielzoekers Is gevlucht omdat zijn rechten zijn/haar geschonden volgens het Vluchtelingenverdrag (VN)

26 Aantal filmpjes

27 Wie mag NL in? Je bent een inwoner van een land van de Europese Unie. Je moet je wel melden bij IND* voor “stempel”. (verblijfsvergunning) Een Nederlands bedrijf /instelling wil je in dienst nemen. Er is een verklaring van een Nlse werkgever nodig.(verblijfsvergunning) Gezinshereniging/gezinsvorming (verblijfsvergunning) Je wordt erkend als vluchteling volgens VN vluchtelingenverdrag. (Asielprocedure) *Immigratie en naturalisatiedienst

28 VN-Vluchtelingenverdrag
Iemand die gegronde reden heeft te vrezen voor vervolging wegens godsdienstige/politieke overtuiging of nationaliteit dan wel wegens het behoren tot een bepaald ras/sociale groep

29 Binnen de EU is asielaanvraag in het eerste land van aankomst
Bijna 120 Afrikaanse bootvluchtelingen bereiken Canarische Eilanden De instroom van Afrikaanse vluchtelingen op de Canarische Eilanden blijft voortduren. Vannacht bereikten twee boten met bijna 120 mensen aan boord de eilanden La Gomera en Tenerife, aldus de autoriteiten in Santa Cruz.

30 Situatie voor 2000 Toename aantal asielaanvragen
(1994 hoogtepunt asielaanvragen: ) Ook economische vluchtelingen werden toegelaten Door o.a. “kwijtraken” identiteitspapieren duurde asielaanvraag jaren.

31 2001: Nieuwe Vreemdelingenwet
Aanvrager moet risico lopen in land van herkomst (aannemelijk maken) Aanvrager kan om humanitaire redenen niet worden teruggestuurd Aanvrager moet geldige identiteitspapieren hebben Verkorte procedure

32 Gevolgen nieuwe vreemdelingenwet:
Aantal aanvragen gedaald van in 2000 naar in 2009 IND wijst circa 84% van aanvragen af

33 Stel je vlucht uit Iran en komt naar Nederland Wat is de procedure?
Je gaat naar een aanmeldcentrum (AC) op Schiphol of in Ter Apel.

34 In het AC wordt beoordeeld of je verhaal kans maakt
De IND neemt binnen 48 uur een beslissing = verkorte procedure Je verhaal maakt kans, maar er is meer onderzoek nodig: je gaat door naar een AZC (Asiel zoekers centrum) Je verhaal maakt geen kans: Afwijzing asielverzoek. Asielzoeker krijgt rechtshulpverlener toegewezen. De Asielzoeker kan in beroep gaan tegen de beslissing

35 Asielzoekers centrum

36 Je asiel aanvraag wordt afgewezen:
Je gaat naar een uitzetcentrum (UC) op Schiphol of Rotterdam Ga je vrijwillig terug bijdrage voor nieuwe start Niet vrijwillig terug Uitgezet Illegaliteit (2006, schatting tussen )

37 Nieuwe groep nieuwkomers
Door gezinshereniging: laten overkomen van je gezin (kettingmigratie) Gezinsvorming:laten overkomen van een partner Problemen: Vrije partnerkeuze? Nederlandse taal

38 Regels gezinshereniging/ gezinsvorming aangescherpt (2004)
Minimum leeftijd voor gezinsvorming: 21 jr Gezinsvormer moet minimum inkomen hebben van 120% minimum loon. (1416 euro is minimum loon) Ook alleenstaande ouder die kind(eren)wil laten overkomen moet minimum aan middelen hebben.

39 2007: nieuwe regels inburgering
Nieuwkomers (niet uit o.a. EU) moeten inburgeringcursus volgen, Nlse taal leren en examen daarin doen. “Importbruiden” moeten inburgeringexamens in land van herkomst doen voordat ze aanvraag kunnen indienen.


Download ppt "Toenemende immigratie"

Verwante presentaties


Ads door Google