De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RGO Middelharnis VOORLICHTINGSAVOND VMBO 3 4 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RGO Middelharnis VOORLICHTINGSAVOND VMBO 3 4 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 RGO Middelharnis VOORLICHTINGSAVOND VMBO 3 4 maart 2013

2 PROGRAMMA Mevrouw Mast decaan Pakket keuzes gemengde leerweg en theoretische leerweg Extra vak Gelegenheid tot het stellen van vragen Mevrouw van Donk teamleider VMBO MAVO XL Gelegenheid tot het stellen van vragen

3 EXAMENVAKKEN gemengde en theoretische leerweg CENTRAAL EXAMEN NEDERLANDS ENGELS WISKUNDE + NOG 3 VAKKEN AFHANKELIJK VAN KEUZE UITSLUITEND SCHOOLEXAMEN MAATSCHAPPIJLEER KUNSTVAKKEN 1 (afgesloten na jaar 3) LICHAMELIJKE OPVOEDING

4 EXAMENVAKKEN gemengde leerweg KEUZE UIT DE VOLGENDE VAKKEN beroepsgerichte vak ADMINISTRATIE of ICT + 2 vakken kiezen uit volgende rijtje DUITS/FRANS AARDRIJKSKUNDE/GESCHIEDENIS

5 SECTORVAKKEN theoretische leerweg SECTOR TECHNIEK EN LANDBOUW ( nask 1) + 2 vakken uit volgende rijtje Scheikunde ( nask 2 ), Duits, biologie SECTOR ZORG EN WELZIJN ( biologie) SECTOR ECONOMIE ( economie) + 2 vakken uit volgende rijtje Frans/Duits, aardrijkskunde/geschiedenis, economie, biologie, scheikunde ( alleen als je ook biologie hebt) (eventueel extra vak ict of administratie als je dit nu ook hebt)

6 Keuzeformulier vmbo 4 2013-2014 Gemengde leerweg / Theoretische leerweg Naam leerling………… Klas …. Naast de algemene vakken Nederlands Maatschappijleer Engels Lichamelijke opvoeding Wiskunde kies je eerst of gemengde leerweg of theoretische leerweg. De leerling met theoretische leerweg gaat automatisch naar de theoretische leerweg, de leerling met gemengde leerweg kan kiezen. Of verder met gemengde leerweg of naar de theoretische leerweg. 0 Gemengde leerweg ( omcirkel 1 sectorvak en 2 keuzevakken ) sectorvak Ict Ad keuzevak Fa of Du Ak of Gs 0 Theoretische leerweg (Kies je sector en omcirkel 2 vakken bij jouw sector) 0 sector economie (met Ec) Fa of Du, Ak of Gs, Bio, Nask 2( indien ook Bio) 0 sector zorg en welzijn (met Bio) Fa of Du, Ak of Gs, Nask 2, Ec 0 sector techniek /landbouw (met Nask 1) Du, Bio, Nask 2 Eventueel extra vak …………………………….. indien het rooster het mogelijk maakt. Handtekening ouder ………………………………………………….. Datum …………………………. INLEVEREN VOOR 22 MAART BIJ DE ADMINISTRATIE

7 EXTRA VAK VOORDELEN BREDER OPGELEID SOMS GROTERE SLAGINGSKANS IETS GROTERE PROFIELKEUZE OP HAVO NADELEN LANGE LESDAGEN MEER HUISWERK

8 DECAAN MEVR.T. MAST-CASSA Begeleidt de oriëntatie op leren en werken Is aanspreekpunt voor leerlingen en ouders met betrekking tot het kiezen van vakken en vervolgopleiding

9 SECTOREN IN HET MBO 1.TECHNIEK 2.ZORG EN WELZIJN 3.ECONOMIE 4.LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING

10 NIVEAUS IN HET MBO 1.ASSISTENTENOPLEIDING niveau 1 2.BASISBEROEPSOPLEIDING niveau 2 3.VAKOPLEIDING niveau 3 4.MIDDENKADEROPLEIDING niveau 4

11 MBO OPLEIDINGEN BOL BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG 5 dagen naar school BBL BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG 1 dag naar school, 4 dagen werken

12 CONTACT Gesprek Telefoon 0187-482777 Mail:T.Mast@RGOMiddelharnis.nl

13 HEEFT U NOG VRAGEN?

14 MAVO XL Een korte verkenning Pilot gestart in schooljaar 2012-2013

15 Van VGT 3 naar MAVO XL  Verbetering doorstroming naar Havo 4  Verbeteren motivatie Eisen  Minimaal 7 gemiddeld op overgangsrapport  Inzet/werkhouding voldoende  Na examen nog 4 weken naar school om hiaten voor andere vakken weg te werken en lesvrije periode kleiner te maken

16 KENMERKEN MAVO XL Leerlingen zitten tijdens de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde in dezelfde klas Docenten voor deze vakken zijn bekend met Havo 3 programma Werktempo kernvakken ligt hoog 3 uur keuzewerktijd (incl. mentorles) voor de kernvakken per week. Tijdens deze lessen wordt ook aandacht besteed aan: plannen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid nemen voor eigen leerproces.

17 CONTACT Gesprek Telefoon 0187-482777 Mail:W.Donk@RGOMiddelharnis.nl

18 HEEFT U NOG VRAGEN?


Download ppt "RGO Middelharnis VOORLICHTINGSAVOND VMBO 3 4 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google