De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opnieuw samen leven met elkaar Presentatie Congres 25 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opnieuw samen leven met elkaar Presentatie Congres 25 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Opnieuw samen leven met elkaar Presentatie Congres 25 november 2014

2 Familiezorg is een burgerinitiatief en staat in een traditie

3 Zorgen is een medemenselijk gebeuren van geven en nemen

4 Mantelzorg: Is vormgeven aan het leven. Een manier waarop mensen een stuk van hun leven delen.

5 Wat is Familiezorg Familiezorg ondersteunt de eigen regie van zorgvrager en zorgdrager. Richt zich vooral op preventie: herstel en behoud van zelfredzaamheid van mensen in de thuissituatie. Niet alleen de patiënt maar de gehele zorgsituatie staat centraal. In samenwerking met de huisartsen en specialisten, die graag van de deskundigheid van mantelzorgers gebruik maken.

6 Familiezorg is elkaar helpen Betere bespreekbaarheid van zorgproblemen. Aandacht voor het hele gezin. Sluit meer aan op de onderlinge band. Stress wordt voorkomen of hanteerbaar. Gezinnen kunnen weer gezin zijn. Zorg die past bij de eigen situatie. Betere afstemming van informele en formele zorg.

7 Familiezorg = Samenzorg Zorgen is vooral een relationeel aspect. Mensen zijn afhankelijk van elkaar. Familiezorg helpt om met die relatie om te gaan. In de hele situatie staat menselijke waardigheid centraal. Op basis van contact en vertrouwen wordt gewerkt aan een persoonlijk zorgplan. Verantwoording vindt plaats aan de huisarts.

8 Menselijke waarden en kwaliteit: Wederkerigheid in de relatie Aandacht en erkenning Beschikbaarheid Toewijding Zorgzaamheid Mededogen Eigen regie Op verhaal komen

9 Dienstencoöperatie Welzijn en Zorg Heukelom, Moergestel, Oisterwijk Een Burgerinitiatief

10 Wie zijn wij en wat heeft ons bewogen? Burgers uit Heukelom, Moergestel en Oisterwijk die geloven in de kracht van de samenleving, in de vele (nog) verborgen mogelijkheden om een gemeenschap te (ver-)binden en voor elkaar te laten opkomen Zij geloven ook in samenwerking en in het bundelen van krachten om samen sterker te worden en gezamenlijk aan de ideeën en visie van Zorg voor Elkaar inhoud te geven Dit burgerinitiatief is ontstaan uit het sterk veranderende landschap van welzijn en zorg waarin de mens steeds meer uit beeld verdwijnt en vaak slechts zichtbaar wordt achter cijfers, targets, formulieren en regelingen

11 Het Idee/Visie We leven in een tijd die gekenmerkt wordt door het zoeken naar een nieuw evenwicht om welzijn en zorg voor mensen met zorgvragen bereikbaar te doen zijn en zo meer zorg op maat te leveren. We willen de invulling van de zorgvraag bij de mensen terugbrengen, zodat zij zelf in staat worden gesteld de regie te voeren over de te leveren hulp en zorg. De mens én kwaliteit van leven staan daarin centraal.

12 Zorg voor Elkaar is een netwerk van samenwerkende partijen Leden Bestuur Netwerk van relaties

13 Leden behartigen samen hun belangen en zijn betrokkenen bij de activiteiten van de coöperatie Betrokkenheid en solidariteit zijn belangrijke kernwaarden en bindt de leden De coöperatieve gedachte sluit nauw aan bij het realiseren van onze idealen Persoonlijke dienstverlening d.m.v. het vervullen van de makelaarsfunctie tussen vraag en aanbod.

14 WIJZELF OISTERWIJK Samenwerking maakt meer mogelijk dan ooit gedacht Samenwerking is het sleutelwoord van de toekomst Digitaal platform: dienstverlening en hulpmiddel om een andere toekomst te realiseren


Download ppt "Opnieuw samen leven met elkaar Presentatie Congres 25 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google