De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Turbo’s: Beleggen in de hoogste versnelling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Turbo’s: Beleggen in de hoogste versnelling"— Transcript van de presentatie:

1

2 Turbo’s: Beleggen in de hoogste versnelling
Erik Mauritz ABN AMRO Turbo’s: Beleggen in de hoogste versnelling

3 Beleggen in de juiste versnelling

4 Programma 1. Introductie 2. Wat is een Turbo? 3. www.abnamromarkets.be
4. Turbo’s in de praktijk

5 Introductie

6

7 1. Wat is een Turbo?

8 Een Turbo is… Turbo Een Turbo is een beursgenoteerd beleggingsinstrument om invulling te geven aan uw visie op de richting van de markt Een Turbo heeft een hefboom waardoor u versneld kunt profiteren als uw visie juist blijkt te zijn Onderliggende waarde Onderliggende waarde Turbo

9 Hefboom: 25 / 5 = 5 Hoe werkt een Turbo? EUR 10 EUR 30 Fortis Aandeel
Fortis Turbo Long Rendement aandeel 20% Rendement Turbo 100% Hefboom: 25 / 5 = 5

10 Fortis gaat stijgen: koop een Turbo Long
Koers Fortis EUR 25 Financieringsniveau EUR 20 Waarde Turbo Long EUR 5 Stop loss-niveau EUR 21,50 Hefboom 25/5 = 5 Fortis 1 % omhoog  Turbo 5% omhoog Fortis 1 % omlaag  Turbo 5% omlaag

11 Fortis is gestegen Koers Fortis EUR 25 Koers Fortis EUR 30
Financieringsniveau EUR 20 Financieringsniveau EUR 20 Waarde Turbo EUR 5 Waarde Turbo EUR 10 Stop loss-niveau EUR 21,50 Stop loss-niveau EUR 21,50 Hefboom 25/5 = 5 Rendement 5/5 = 100% Fortis 1 % omhoog  Turbo 5% omhoog Fortis 1 % omlaag  Turbo 5% omlaag

12 Fortis is toch gedaald…
Scenario 1: Koers Fortis EUR 23 Verlies EUR 2 (= EUR 25 – 23) Scenario 2: Koers Fortis EUR 18 Stop-loss bereikt Restwaarde EUR 0 Scenario 3: Koers Fortis EUR 21,50 Stop loss-niveau bereikt, positie wordt afgewikkeld Stel, dat lukt op 21,45 Restwaarde EUR 1,45 (= 21,45 – 20)

13 Tour de Force Fortis Turbo Long
+128% +23% De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bron: Bloomberg

14 Fortis gaat dalen: koop een Turbo Short
Koers Fortis EUR 30 Financieringsniveau EUR 35 Waarde Turbo Short EUR 5 Stop loss-niveau EUR 32,50 Hefboom 30/5 = 6 Fortis 1 % omlaag  Turbo 6% omhoog Fortis 1 % omhoog  Turbo 6% omlaag

15 Fortis is gedaald Koers Fortis EUR 30 Koers Fortis EUR 25
Financieringsniveau EUR 35 Financieringsniveau EUR 35 Waarde Turbo EUR 5 Waarde Turbo EUR 10 Stop loss-niveau EUR 32,50 Stop loss-niveau EUR 32,50 Hefboom 30/5 = 6 Rendement 5/5 = 100% Fortis 1 % omlaag  Turbo 6% omhoog Fortis 1 % omhoog  Turbo 6% omlaag

16 Grote variatie in onderliggende waarden
Aandelen (54) van Agfa-Gevaer tot Yahoo Indices (22) van Bel20 tot Water Grondstoffen (19) van Aluminium tot Zink Obligaties (7) van Bobl tot T- Note Valuta (3) EURUSD, EURJPY, USDCNY

17 Actuele thema’s Alternatieve grondstoffen: “Long-term we need to power our automobiles with something other than oil” President George W. Bush. Opkomst China Orkaanseizoen

18 Beleggen in de Bel20 Index met hefboom
+114% +11% De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bron: Bloomberg

19 Berekening waarde Bel20 Turbo
Stand Bel Financieringsniveau 3000 Verschil 1000 Ratio 100 Waarde Turbo Long 1000/100 = EUR 10 Stop loss-niveau 3300 Hefboom 4000/1000 = 4

20 Belangrijkste kenmerken
Hefboom Long en short Transparante koersvorming Geen vaste afloopdatum Financieringsniveau en Stop loss- niveau (staan niet vast) Genoteerd in Euro en verhandelbaar op Euronext Amsterdam (9:05 – 17:25) Maximale verlies beperkt tot inleg Veel onderliggende waarden

21 3.

22

23 www.abnamromarkets.be Hoe vind ik een Turbo Turbo calculator
Registreren Nieuwsbrieven Rendementsoverzicht

24 U kunt een Turbo op 3 manieren vinden
1 3 2

25 Altijd meerdere Turbo’s beschikbaar

26 De Turbo Calculator 1 2 3

27 Rendementsoverzicht

28 4. Turbo’s in de praktijk

29 Verschillende strategieën
Turbo’s in plaats van aandelen Speciale gebeurtenis Fundamentele analyse Technische analyse Risico afdekken met Turbo’s

30 Turbo’s in plaats van aandelen
Strategie: buy and hold 1000 aandelen Fortis a EUR 30  Investering: EUR in aandeel 1000 Turbo’s Long Fortis S/L 21,50 a EUR 10  Investering: EUR in Turbo en EUR cash

31 Speciale gebeurtenis

32 Fundamentele analyse 2003-2004 Dalende dollar door twin deficit 2006?
2005 Stijgende dollar door renteverschil

33 Technische analyse

34 Positie’s hedgen met Turbo’s
Toepassingen: Aandelenposities afdekken met Index Turbo’s Short Renterisico afdekken met Obligatie Future Turbo’s Short Dollarposities afdekken met met EUR/USD Turbo’s Long Let op stop loss-niveau’s!

35 De kosten van de Turbo Financieringskosten worden dagelijks berekend over het financieringsniveau In het voorbeeld bedragen deze ongeveer EUR 0,0026 per dag Dat is ongeveer 0,0026 x 60 = EUR 0,156 over 60 dagen Transactiekosten & spread Financieringsopbrengsten bij de meeste Turbo’s Short

36 De risico’s van een Turbo
Een belegging in Turbo’s is risicovoller dan een directe belegging in de onderliggende waarde Als de Turbo het stop loss-niveau bereikt, zal hij worden beëindigd Op dat moment kunt u uw hele belegging verliezen Indien de onderliggende waarde in buitenlandse valuta is genoteerd, kan de koers van de Turbo negatief worden beïnvloed door wisselkoerseffecten

37 Hoe koop ik Turbo’s? Bij ABN AMRO Andere brokers:
Binck Dexia Dierickx, Leys & Cie Fortis KBC Bolero Keytrade Turbo’s zijn beursgenoteerd en worden onder normale omstandigheden verhandeld tussen 9:05 en 17:25

38 Voordelen van Turbo’s op een rij
Groot winstpotentieel met een beperkte inleg (hefboomeffect) Prijstransparantie Grote diversiteit aan Turbo’s Geen complexe factoren als tijdswaarde en volatiliteit Kortom, een innovatief beleggingsinstrument voor de actieve belegger

39 Contact ABN AMRO Markets
Telefoon 0800 – 63336, gratis vanuit België , lokaal tarief vanuit Nederland – , vanuit het buitenland Internet:

40 Bijlage

41 De kosten van de Turbo Transactie kosten Afhankelijk van uw broker
Financieringskosten Turbo Long Momenteel ongeveer 4,6% per jaar* Financieringsopbrengsten Turbo Short Momenteel ongeveer 1,6% per jaar* Bied-laat spread Verschilt per Turbo Bijvoorbeeld: Een AEX Turbo heeft onder normale marktomstandigheden een bied/laatspread van EUR 0,04. Dit komt overeen met EUR 0,40 in de index. *Deze tarieven gelden voor Turbo’s op in euro’s genoteerde aandelen en indices.

42 Het stop loss-niveau Stop loss wordt maandelijks opnieuw berekend en aangepast Het stop loss-niveau zorgt ervoor dat de waarde van de Turbo nooit negatief kan worden Indien op enig moment het stop loss-niveau wordt bereikt of doorbroken, dan wordt de Turbo afgewikkeld Wanneer de onderliggende waarde een future is kan het stop loss- niveau ook worden aangepast wanneer de future wordt ‘doorgerold’.

43 Afwikkeling bij bereiken van stop loss-niveau
Op 1 februari 2006 bereikte de AEX Turbo Short 456 het stop loss-niveau ABN AMRO wikkelde de Turbo af bij een AEX stand van 456,05 De restwaarde wordt als volgt berekend: Restwaarde = financieringsniveau - stand AEX waarbij de Turbo is afgewikkeld ratio = (470, ,05) = EUR 1,42 10 De restwaarde wordt aan de Turbohouder na 4 werkdagen uitgekeerd De gemiddelde restwaarde sinds de start van de Turbo is 97% van de theoretische stoploss waarde. NB. De restwaarde kan EUR 0 zijn. Houdt hier rekening mee!

44 De ratio van een Turbo Wanneer de onderliggende waarde van een Turbo heel groot of heel klein is hebben Turbo’s een ratio Turbo’s op de DAX hebben bijvoorbeeld een ratio van 100 De waarde van een DAX Turbo Long met een financieringsniveau van 5000 bij een DAX index stand van 5500 is: 5500 – 5000 = EUR 500, gedeeld door de ratio van 100 = EUR 5

45 De invloed van wisselkoersen op een Turbo
Bij Turbo’s waarvan de onderliggende waarde niet in Euro is genoteerd moet u rekening houden met de wisselkoers De waarde van bijvoorbeeld een Turbo Long op Intel bij een koers van USD 25 en een financieringsniveau van USD 20 = USD 5. Bij een EUR/USD wisselkoers van 1,25 is deze Turbo 5/1,25 = EUR 4 waard Veranderingen in de wisselkoersen hebben dus invloed op de waarde van uw Turbo Een stijging van de ‘vreemde’ valuta ten opzichte van de Euro is positief voor de waarde van uw Turbo, een daling negatief

46 De EUR/USD: weer richting 1,35?
Uw visie Door de grote staatsschuld en het begrotingstekort in de VS gaat de USD dalen Welke Turbo? Euro gaat stijgen t.o.v. de USD  EUR/USD Turbo Long

47 … en de dollar gaat van 1,25 naar de 1,35
Rendement = 175% In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met financieringskosten, het verschil tussen bied- en laatkoersen en transactiekosten.

48 Uitgebreid voorbeeld waardeberekening Turbo
Wat is de waarde van een Dow Jones Turbo Short met de volgende kenmerken? Stand Dow Jones: Financieringsniveau: Stop Loss-niveau: EUR/USD koers: 1,25 Raio: 100 Stap 1: Neem het verschil tussen het financieringsniveau en de koers: = USD 1.000 Stap 2: Deel door de ratio: / 100 = USD 10 Stap 3: Deel door de wisselkoers: 10 / 1,25 = EUR 8 De waarde van deze Turbo Short is in dit voorbeeld dus EUR 8

49 Disclaimer De prospectussen van de ABN AMRO Turbo Long Certificaten en Turbo Short Certificaten ('Turbo's') zijn verkrijgbaar bij: ABN AMRO MARKETS (HQ 7004), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam Tel: 0900-MARKETS ( ), Fax: (020) adres: ABN AMRO Bank N.V. ('ABN AMRO') is de emittent en lead manager van de Turbo's. ABN AMRO Bank NV is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het aanbod van de Turbo's vindt uitsluitend plaats op basis van het prospectus. De beslissing Turbo's te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid. Elk voorbeeld gegeven in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van dit product kan zowel stijgen als dalen. Niets uit deze brochure van ABN AMRO Bank N.V. moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. ABN AMRO Bank N.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan de onderliggende waarde van dit product. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de VS en Canada of aan personen in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn. Deze brochure is samengesteld door ABN AMRO Bank N.V. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar ABN AMRO biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. De brochure bevat voorbeelden welke gebaseerd zijn op scenario-analyse en backtesting. Dit betekent dat de gegeven voorbeelden gebaseerd zijn op hypothetische aannames en niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten van het product. Turbo’s hebben een hefboomwerking: een betrekkelijk kleine koersfluctuatie van de onderliggende waarde kan leiden tot een relatief grote fluctuatie in de prijs van de Turbo (alle overige variabelen constant verondersteld). Dit kan zowel in uw voordeel als uw nadeel zijn. Een betrekkelijk kleine ongunstige koersfluctuatie van de onderliggende waarde (d.w.z. een koersstijging van de onderliggende waarde bij Turbo’s Short en een koersdaling van de onderliggende waarde bij Turbo’s Long) kan er toe leiden dat u uw gehele inleg verliest. Indien de Turbo’s in een andere valuta noteren dan de onderliggende waarde kan dit de gevoeligheid van de Turbo voor prijsfluctuaties in de onderliggende waarde vergroten. Turbo’s hebben geen vaste looptijd. ABN AMRO is gerechtigd Turbo’s onder bepaalde omstandigheden te beëindigen tegen betaling van een bedrag voor voortijdige beëindiging. Daarnaast zal de Turbo beëindigd worden wanneer de waarde van de onderliggende waarde gelijk is aan een bepaald prijsniveau (het ‘‘stop loss-niveau’’). ABN AMRO is gerechtigd om dit niveau bij te stellen op de bijsteldatum. De prijs van Turbo’s is afhankelijk van marktprijzen, wisselkoersen (indien de onderliggende waarde niet in euro noteert), hefboom-gerelateerde financieringskosten en/of dividenden van de onderliggende waarde. De prijs waartegen een houder van een Turbo deze kan verkopen (voorafgaand aan een voortijdige beëindiging), kan aanzienlijk onder de marktwaarde van de Turbo op de uitgiftedatum liggen als, op dat moment en naast eventuele andere factoren, de waarde van de onderliggende waarde lager, gelijk of onvoldoende boven de koers van de onderliggende waarde op uitgiftedatum ligt. AEX-index® is een geregistreerde merknaam van Euronext Indices B.V. Euronext Indices B.V. Of een aan haar gelieerde onderneming is op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop van dit product, noch wordt door haar enig advies tot aankoop van dit product gegeven.


Download ppt "Turbo’s: Beleggen in de hoogste versnelling"

Verwante presentaties


Ads door Google