De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kvl, 26 ad 1) Tacitus, Josephus, Suetonius ad 2) met vele tijd-en plaatsgegevens, NT volledige manussripten uit 350 n.Chr.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kvl, 26 ad 1) Tacitus, Josephus, Suetonius ad 2) met vele tijd-en plaatsgegevens, NT volledige manussripten uit 350 n.Chr."— Transcript van de presentatie:

1 Kvl, 26 ad 1) Tacitus, Josephus, Suetonius ad 2) met vele tijd-en plaatsgegevens, NT volledige manussripten uit 350 n.Chr.

2 wie is Jezus ? Kvl, 26 ad 1) Tacitus, Josephus, Suetonius ad 2) met vele tijd-en plaatsgegevens, NT volledige manussripten uit 350 n.Chr. 2

3 Een historisch persoon
wie is Jezus ? Een historisch persoon Teksten van niet-christenen uit de 1e eeuw noemen Hem als een historisch persoon. Het Nieuwe Testament beschrijft Hem als een historisch persoon. De grote invloed van de vroege Kerk kan alleen maar komen van een historisch persoon. Kvl, 26 ad 1) Tacitus, Josephus, Suetonius ad 2) met vele tijd-en plaatsgegevens, NT volledige manussripten uit 350 n.Chr.

4 Wat zei hij over zichzelf ?
wie is Jezus ? Wat zei hij over zichzelf ? Ik ben het brood des levens (Joh.6,35) . Ik ben het licht der wereld (Joh.8,12). Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven (Joh.11,25) Zijn dat de woorden van een gewone mens?

5 Zijn dat de woorden van een dwaas of bedrieger?
wie is Jezus ? De woorden van Jezus worden meer gelezen, aangehaald, vertaald en geloofd dan welke woorden ook. Zij spreken met grote helderheid en gezag. Zijn onderwijs vormt het fundament van de westerse beschaving. Zijn dat de woorden van een dwaas of bedrieger? Kvl, 35

6 De derde mogelijkheid is dat hij inderdaad de Zoon van God is.
wie is Jezus ? Drie mogelijkheden Iemand die een gewoon mens was en de dingen beweerde die Jezus verkondigde, zou óf krankzinnig zijn óf de grootste bedrieger aller tijden zijn. De derde mogelijkheid is dat hij inderdaad de Zoon van God is.

7 Als Jezus inderdaad de Zoon van God dan kan Hij ook dingen doen
Consequenties Als Jezus inderdaad de Zoon van God dan kan Hij ook dingen doen die ik mij niet kan voorstellen of die ik niet helemaal kan verklaren. C.S.Lewis, in KvL 35

8 Mij een eeuwig leven geven bij Hem op het einde van dit aardse leven.
zoals: C.S.Lewis, in KvL 35 Mij een eeuwig leven geven bij Hem op het einde van dit aardse leven. 8

9 Liefde en troost schenken ook al is Hij niet tastbaar aanwezig.
zoals: Liefde en troost schenken ook al is Hij niet tastbaar aanwezig. C.S.Lewis, in KvL 35 9

10 In brood en wijn werkelijk aanwezig zijn zoals Hij zelf gezegd heeft.
C.S.Lewis, in KvL 35 10

11 Zoals b.v. de martelaren van Gorkum.
Voor dit geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in Brood en Wijn gaven katholieken soms hun eigen leven. Zoals b.v. de martelaren van Gorkum. Hoewel het niet in de bedoeling van Willem van Oranje lag om tot katholiekenvervolging over te gaan, schiep hij door het omarmen van de geuzen wel de gelegenheid ertoe. Op 26 juni 1572 namen de geuzen de stad Gorinchem (ook: Gorcum) in.

12 Zij bleven bij hun overtuiging.
Het doel was, behalve het uitleven van persoonlijke haat, om de gevangenen ertoe te drijven hun geloof in het Heilig Misoffer, de eucharistische tegenwoordigheid en de paus van Rome af te zweren. Zij bleven bij hun overtuiging. Op 9 juli werden zij bij Den Briel opgehangen in een turfschuur.

13 Of neem het voorbeeld van Tarcisius tijdens de eerste christenvervolgingen.

14 Tarcisius , slechts 12 jaar oud, bood zich aan.
Voor de gevangen christenen was het ontvangen van de communie zeer belangrijk. Maar voor het brengen van de hosties naar de gevangenis was veel moed nodig. Tarcisius , slechts 12 jaar oud, bood zich aan. Op weg van de 'schuilkerk‘ naar de gevangenis probeerden jongens die geen christen waren, de hosties van hem af te pakken, maar hij liet niet los. Hij werd tot bloedens toe geslagen en geschopt en stierf een dag later.

15 Wij mogen ons geloof gelukkig nog vrij beleven…
.. maar ook in onze tijd geven mensen nog altijd hun leven voor het geloof in de blijvende aanwezigheid van Christus in de Hostie.

16 … in aanbidding van Jezus
Levenslang … … in aanbidding van Jezus in de Hostie

17 mag uw kind straks ontvangen.
Die Jezus in de Hostie mag uw kind straks ontvangen.

18 In de Hostie is de verrezen Jezus aanwezig zoals Hij eens aan de leerlingen verscheen.
Hij is dan niet meer aan de natuurwetten onderhevig, maar wel werkelijk aanwezig.

19 Laat uw kind vertrouwd raken met die grote, onzichtbare VRIEND JEZUS

20 Hij is er altijd, ook als u er een keer niet bent.
Hij helpt om juiste beslissingen te nemen. Algemeen Directorium voor de Catechese nr. 53 Hij laat je na verkeerde beslissingen niet vallen, maar geeft je altijd een nieuwe kans. Hij is er nog als al het andere reeds is vergaan. 20

21 Het christelijk geloof
is immers op de eerste plaats het zich binden aan Jezus Christus, de Zoon van God. Pas dan volgt de rest (kerk, geloofsregels, moraal). Algemeen Directorium voor de Catechese nr. 53


Download ppt "Kvl, 26 ad 1) Tacitus, Josephus, Suetonius ad 2) met vele tijd-en plaatsgegevens, NT volledige manussripten uit 350 n.Chr."

Verwante presentaties


Ads door Google