De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toolbox VCA 11-5-’12 Werken in besloten ruimten. Situaties Inspecties, testwerkzaamheden Directievoering en toezicht Bodemonderzoek en –sanering Verrichten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toolbox VCA 11-5-’12 Werken in besloten ruimten. Situaties Inspecties, testwerkzaamheden Directievoering en toezicht Bodemonderzoek en –sanering Verrichten."— Transcript van de presentatie:

1 Toolbox VCA 11-5-’12 Werken in besloten ruimten

2 Situaties Inspecties, testwerkzaamheden Directievoering en toezicht Bodemonderzoek en –sanering Verrichten van metingen

3 Voorbeelden

4 Definitie; Een besloten ruimte is; een gesloten of deels open omgeving met een al dan niet vernauwde toegang, Niet ontworpen voor verblijf van personen Waar risico’s zijn voor verblijf van pesronen Diameter kleiner dan de hoogte

5 Waar? Tanks Ketels Riolen Kruipruimten Leidingkelders (bouw)putten en –sleuven Civiele kunstwerken (waterbergingen pompruimten, basculekelders en machinekamers, kokers in voorgspannen bruggen)

6 Risico’s Verstikking Brand en explosie Bedwelming of vergiftiging Electrocutie Beknelling Verwonding (uitstekende/bewegende/ vallende delen) Vallen of uitglijden

7 Condities Goede verlichting Opgeruimde schone werkplek Juiste temperatuur Ventilatie Demensies kruipgat, hoogte kruipruimte, afstand tot kruipgat, markeren kruipgat Verblijfsduur Vluchttijd Bewegende delen zijn veilig uitgeschakeld

8 Verplichtingen Leeftijd; minimaal 18 jaar Veiligheidswacht V&G plan Veilig gebruik van electriciteit Verrichten van metingen bij explosiegevaar of schadelijke atmosfeer Informeren vooraf; verwachte stoffen, communicatiewijze, reddingsprocedure, Gebruik geschikte PBM’s Perslucht of verseluchtkappen LMRA

9 Aandachtspunten; maximale verblijfsduur Vrije hoogte < 60 cm; max 1 uur Vrije hoogte > 60 cm; max 1,5 uur Na maximale verblijfsduur pauze van minimaal 15 minuten buiten kruipruimte

10 Aandachtspunten; ontvluchten Minimale afmeting kruipgat 60 x 100 cm Werk afstand kruipgat h < 80 cm; max 7,5 m Werk afstand kruipgat h > 80 cm; max 18 m Tijdsduur voor het verlaten max 8 minuten

11 Aandachtspunten; gassen en/ of dampen Uitvoeren van metingen concentratie zuurstof en specifieke gassen ◦ Explosie of ontbrandingsgevaar (LEL) ◦ Giftige, schadelijke dampen (MAC) ◦ Voldoende / teveel zuurstof >18%, <21%

12 Aandachtspunten; Werken met open vuur Meten van concentratie gas en zuurstof Zorg dragen voor ventilatie Indien nodig toevoer verse lucht Gasflessen buiten kruipruimte Slangen en branders lekkage vrij Leidingen in besloten ruimte gasvrij Aanwezigheid van blusmiddelen

13 Aandachtspunten; tweede man Altijd aanwezig Duidelijke en voortdurende communicatie Bevindt zich nabij kruipgat/ ingang Blijft altijd buiten de besloten ruimte

14 Aandachtspunten; Electrische voorzieningen Gebruik veilige spanning (veiligheidstransformator, 50 volt wissel- of 120 volt gelijkspanning), scheidingstransformator die electrische circuits scheidt, 220 volt handgereedschap klasse1I

15 Aandachtspunten; verlichting Voldoende zicht Veilige spanning (klasse III, 50 volt wissel- of 120 volt gelijkspanning)

16 Vragen? V&G module in Projectwise; ‘Werken in besloten ruimtes’


Download ppt "Toolbox VCA 11-5-’12 Werken in besloten ruimten. Situaties Inspecties, testwerkzaamheden Directievoering en toezicht Bodemonderzoek en –sanering Verrichten."

Verwante presentaties


Ads door Google