De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken in besloten ruimten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken in besloten ruimten"— Transcript van de presentatie:

1 Werken in besloten ruimten
Toolbox VCA 11-5-’12 Werken in besloten ruimten

2 Situaties Inspecties, testwerkzaamheden Directievoering en toezicht
Bodemonderzoek en –sanering Verrichten van metingen Situaties

3 Voorbeelden

4 Definitie; Een besloten ruimte is;
een gesloten of deels open omgeving met een al dan niet vernauwde toegang, Niet ontworpen voor verblijf van personen Waar risico’s zijn voor verblijf van pesronen Diameter kleiner dan de hoogte Definitie;

5 Waar? Tanks Ketels Riolen Kruipruimten Leidingkelders
(bouw)putten en –sleuven Civiele kunstwerken (waterbergingen pompruimten, basculekelders en machinekamers, kokers in voorgspannen bruggen) Waar?

6 Risico’s Verstikking Brand en explosie Bedwelming of vergiftiging
Electrocutie Beknelling Verwonding (uitstekende/bewegende/ vallende delen) Vallen of uitglijden Risico’s

7 Condities Goede verlichting Opgeruimde schone werkplek
Juiste temperatuur Ventilatie Demensies kruipgat, hoogte kruipruimte, afstand tot kruipgat, markeren kruipgat Verblijfsduur Vluchttijd Bewegende delen zijn veilig uitgeschakeld Condities

8 Verplichtingen Leeftijd; minimaal 18 jaar Veiligheidswacht V&G plan
Veilig gebruik van electriciteit Verrichten van metingen bij explosiegevaar of schadelijke atmosfeer Informeren vooraf; verwachte stoffen, communicatiewijze, reddingsprocedure, Gebruik geschikte PBM’s Perslucht of verseluchtkappen LMRA Verplichtingen

9 Aandachtspunten; maximale verblijfsduur
Vrije hoogte < 60 cm; max 1 uur Vrije hoogte > 60 cm; max 1,5 uur Na maximale verblijfsduur pauze van minimaal 15 minuten buiten kruipruimte Aandachtspunten; maximale verblijfsduur

10 Aandachtspunten; ontvluchten
Minimale afmeting kruipgat 60 x 100 cm Werk afstand kruipgat h < 80 cm; max 7,5 m Werk afstand kruipgat h > 80 cm; max 18 m Tijdsduur voor het verlaten max 8 minuten Aandachtspunten; ontvluchten

11 Aandachtspunten; gassen en/ of dampen
Uitvoeren van metingen concentratie zuurstof en specifieke gassen Explosie of ontbrandingsgevaar (LEL) Giftige, schadelijke dampen (MAC) Voldoende / teveel zuurstof >18%, <21% Aandachtspunten; gassen en/ of dampen

12 Aandachtspunten; Werken met open vuur
Meten van concentratie gas en zuurstof Zorg dragen voor ventilatie Indien nodig toevoer verse lucht Gasflessen buiten kruipruimte Slangen en branders lekkage vrij Leidingen in besloten ruimte gasvrij Aanwezigheid van blusmiddelen Aandachtspunten; Werken met open vuur

13 Aandachtspunten; tweede man
Altijd aanwezig Duidelijke en voortdurende communicatie Bevindt zich nabij kruipgat/ ingang Blijft altijd buiten de besloten ruimte Aandachtspunten; tweede man

14 Aandachtspunten; Electrische voorzieningen
Gebruik veilige spanning (veiligheidstransformator, 50 volt wissel- of 120 volt gelijkspanning), scheidingstransformator die electrische circuits scheidt, 220 volt handgereedschap klasse1I Aandachtspunten; Electrische voorzieningen

15 Aandachtspunten; verlichting
Voldoende zicht Veilige spanning (klasse III, 50 volt wissel- of 120 volt gelijkspanning) Aandachtspunten; verlichting

16 V&G module in Projectwise; ‘Werken in besloten ruimtes’
Vragen?


Download ppt "Werken in besloten ruimten"

Verwante presentaties


Ads door Google