De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws."— Transcript van de presentatie:

1 Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.
Marcus 1,15 Klikken om door te gaan

2 “De tijd is aangebroken,
het koninkrijk van God is nabij. Bekeer u en geloof aan dit goede nieuws.”

3 Jezus brengt een blijde boodschap
Jezus brengt een blijde boodschap. Met zijn komst begint een nieuw tijdperk, een tijdperk van genade en van redding. Zijn woorden zijn een uitnodiging om het grote nieuws met eenvoud en geloof te ontvangen en binnen te gaan in Gods Koninkrijk dat in uw bereik wordt gesteld.

4 Hij geeft ook de weg aan: zich bekeren en geloven in het evangelie
Hij geeft ook de weg aan: zich bekeren en geloven in het evangelie. Dat houdt in: het roer radicaal omgooien en het woord dat God via Jezus tot u richt ernstig nemen.

5 Bekering en geloof. Deze gaan hand in hand; het één gaat niet zonder het ander. Zowel de bekering als het geloof komen voort uit het contact met het Levende Woord, Onze Lieve Heer en Leidsman ten leven.

6 Kom dus tot inkeer en verdiep uw geloof door meditatie van het Evangelie

7 Wanneer het woord van God door iemand wordt aangenomen en beleefd, brengt het in hem of haar een totale mentaliteitsverandering tot stand. Dat heet bekering. Het hart van wie dan ook, Europeaan, Amerikaan, Aziaat, Australiër, Afrikaan, wordt dan vervuld van de ingesteldheid en de gevoelens van Christus. Je gaat met de ogen van Hem kijken naar de omstandigheden, de mensen en de maatschappij.

8 Maar hoe kan het evangelie het wonder volbrengen van een diepe bekering en van een nieuw en lichtend geloof ? Het geheim is te vinden in het mysterie dat de woorden van Jezus in feite zijn.

9 Het zijn niet zomaar aansporingen aanwijzingen richtlijnen suggesties geboden. In het woord van Jezus is Hijzelf aanwezig. Hij spreekt daarin tot u, hier en nu, terwijl u zijn woorden leest, hoort of mediteert.

10 We kunnen Hem dus ontmoeten in zijn woord
We kunnen Hem dus ontmoeten in zijn woord. We zijn één met Hem wanneer we zijn woord opnemen in ons hart zoals Hij wil dat we het opnemen, dat wil zeggen: bereid om het in leven om te zetten. Dan wordt Hij in ons geboren en groeit Hij in ons.

11 Daarom richt Jezus deze dringende en veeleisende uitnodiging tot ieder van ons:

12 Kom tot inkeer en verdiep uw geloof

13 Je meent misschien dat de woorden van het evangelie te hoog gegrepen zijn en te moeilijk, dat ze te ver afstaan van onze gewone manier van leven en denken. Dan ben je misschien geneigd om er maar niet naar te luisteren of om ontmoedigd te raken.

14 Maar dat gebeurt alleen als je denkt dat je er in je eentje voorstaat, dat je de berg van je ongeloof helemaal alleen moet verplaatsen.

15 Maar als je ook maar één van de woorden van het evangelie in leven probeert om te zetten, vind je daarin een onverwachte hulp, een unieke kracht, een ‘lamp voor je voeten’, zoals Psalm 119 zegt.

16 Want ieder woord is een aanwezigheid van God, en wanneer je het in je opneemt, maakt het je vrij, het zuivert je, het verandert je, het geeft je steun, vreugde en wijsheid.

17 Zo dan, kom tot inkeer en hecht
geloof aan het goede nieuws. Marcus 1,15

18 Heel veel keren op een dag kan dit woord ons helderheid geven.

19 Telkens wanneer we botsen met onze eigen zwakte of met die van een ander, iedere keer dat het navolgen van Jezus onmogelijk of onzinnig lijkt, iedere keer dat de problemen ons boven het hoofd dreigen te groeien, telkens kan dit woord ons vooruit helpen, frisse lucht geven, een stimulans zijn om opnieuw te beginnen. Zeg gewoon: Voor U Heer!

20 treden Een kleine, snelle ‘koerswijziging’ kan al genoeg zijn om uit de cocon van uw eigen ik te treden en u open te stellen voor de Heer, met Hem vereend te leven, een ander leven te ervaren, het ware leven.

21 En als we deze ervaring kunnen delen met bevriende mensen die het evangelie ook als richtsnoer van hun leven hebben gekozen, dan zullen we zien dat de christelijke gemeenschap rondom ons opbloeit.

22 Want als het woord van God wordt geleefd en wordt meegegeven aan anderen, brengt het ook dit wonder tot stand: het doet een zichtbare gemeenschap ontstaan die zout en desem wordt voor de maatschappij en in elk hoekje van de wereld getuigt van Christus.

23 Zo dan, kom tot inkeer en hecht geloof aan dit Goede nieuws.
Marcus 1,15 Tekst van Chiara Lubich ( ) Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op:


Download ppt "Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws."

Verwante presentaties


Ads door Google