De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VEILIGHEID… ELKE DAG WEER

Verwante presentaties


Presentatie over: "VEILIGHEID… ELKE DAG WEER"— Transcript van de presentatie:

1 VEILIGHEID… ELKE DAG WEER

2 WIE IS SWB? Stichting SWB: Raad van Toezicht College van Deskundigen
Examencommissie Raad van Advies Management ZELFREGULEREND en MAATWERK veiligheid en gezondheid; concreet veiligheid borgen voor iedereen die VCA niet nodig heeft! HET alternatief voor VCA! Publicatie december 2012 | nummer 4

3 IN HET KORT Alternatief voor VCA Maatwerkmethode Concreet & Compleet
Zelfregulerend Voor scholen en bedrijfsleven en een koppeling

4 MATRIX SWB

5 OPLEIDINGSPROGRAMMA ’START VEILIG’
Artikel 8 > Instructie geven op het niveau van de kandidaat en datgene deze nodig heeft in die leer/werksituatie! E-learningssysteem past zich automatisch aan Diagnose achter de schermen TNO analyseert de gegevens voor doorontwikkeling Competentiegericht leren en vooral zelf ervaren Nieuwe ontwikkelingen volgen binnen 5 jaar Aantoonbare instructie in het SWB Digitaal Portfolio Gedeeltelijke vrijstelling Eerder Verworven Veiligheids Competenties (EVVC’s)

6 HOE AAN TE LEREN? Leren op jouw manier; SWB leerscan
E-learning/Lesboek Proefexamen > niveau bepaling Examen doen op je eigen niveau Veiligheidspas ‘Start Veilig’ Behaalde certificaten online in het SWB Digitaal Portfolio

7 EXAMENS ZELF AFNEMEN? Examen opties: E-learning
Schriftelijk (onder bepaalde voorwaarden) Mondeling (onder bepaalde voorwaarden) Zelf examineren? Volg de examinatorentraining (1 dagdeel)

8 PRAKTIJKBORD Ingebrachte praktijkervaringen verdelen in: Actie = actie
RIEsicokaart = instructie MVB = bespreken en accepteren of komen tot een (acceptabele) oplossing Praktijkbord wordt gevuld door ervaringen. Grafiek laat zien welke zaken behandeld zijn en wat het heeft opgeleverd. Top 10 risico’s Overzicht risicogetallen per afdeling Totaalbeeld per bedrijf Inzicht in de te geven voorlichting en/of bespreekpunten

9 PRAKTIJKBORD IN BEELD

10 MVB Intervisiemodel: (Methodische Veiligheid Bewustwording)
Eigen werksituatie en praktijkervaringen inbrengen Arbowetgeving Eigen veiligheidsregels Tips of adviezen van de collega's Weten wie je kan helpen bij een hulpvraag? Wat zie ik anderen doen? Oplossing en/of acceptatie Van regels naar afspraken Uitkomsten presenteren aan de collega’s

11 RIESICOTOER Risico- Inventarisatie & -Evaluatie = RIEsicotoer:
RIEsicokaarten online maken Als instructiemiddel inzetten op de werkvloer Direct actualiseren wanneer nodig Verzameling van kaarten plaatsen in een eigen RIEsicotoer Toewijzen aan de leerlingen of medewerkers Restrisico analyseren volgens de MOT-methode in de volgorde: MENS en gedrag Organisatie Techniek Aantoonbare instructie op te vragen in het Digitale Portfolio

12 TRAIN DE TRAINER START & WERK VEILIG RIEsicokaarten kunnen maken
Inzicht in de methode SWB RIEsicokaarten kunnen maken RIEsicotoer kunnen maken Ingebrachte praktijkervaringen kunnen vertalen in de MOT- methode Kunnen werken met het SWB- Praktijkbord Kunnen organiseren van maatwerk instructie Borging van instructie Meer resultaten, minder inspanning

13 EXAMINATORENTRAINING
DE VOORWAARDEN: Train de Trainer afgerond en behaald Niet zelf de training hebben gegeven AFNEMEN EXAMENVORMEN: Via SSO digitaal aanvragen en afronden (Self Service Organiser) Maatwerk (digitaal, schriftelijk, mondeling > voorwaarden) Audits via de Certificatie Instelling DNV

14 NULMETING EN SWB LANDKAART
Nulmeting (ik ZIE, ik WIL, ik WEET, ik KAN) voor: Medewerkers | Middenkader | Directie | Analyse door TNO Waar staan we nu? Overzichtelijke realistische analyse (één A4) SWB landkaart Plan van Aanpak met urgentietabel wat werkt Inzetten juiste en maatwerk interventietools Effectmeting uitvoeren

15 NULMETING EN SWB LANDKAART

16 ORGANISATIE CERTIFICERING ‘BLIJF VEILIG’
Scholen/instellingen Bedrijfsleven Met een doorgaande leerlijn van school naar het bedrijfsleven! Werken volgens: Wettelijke regels Bestaande en vaste overzichtelijk procedures (handboek Blijf Veilig) Artikel 8 & 10 Arbowetgeving (eigen) Afspraken en dan pas regels en dan pas maatregelen Zelfregulering van veiligheid op de werkvloer Veiligheidscoach zal uw eigen organisatie begeleiden Leren van elkaar! Smoezen en gedrag aanpassen

17 VEILIGHEIDSCOACH Wie zorgt ervoor dat uw organisatie simpel en effectief het veiligheidsbeleid kan omzetten naar concrete acties volgens de SWB methode? Taken veiligheidscoach: Doorlopend coachen en het organiseren van interventietools Toezicht houden op naleving ‘Werk Veilig’ methode Zelfregulerend aan het werk Stand van zaken actueel houden en blijvend volgen Borging ’Blijf Veilig’ > veiligheidscultuur Contactpersoon SWB Maar vooral DE MENS zien en daar dichtbij kunnen en willen staan! Medewerkers zien ÉCHT dat zaken veranderen en worden dan vanzelf enthousiast!

18 Fiolenkamp 3 NL-9412 AT Beilen T +31 (0)


Download ppt "VEILIGHEID… ELKE DAG WEER"

Verwante presentaties


Ads door Google