De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handling Societal Complexity Compram-DeTombe1 Dr. Dorien DeTombe (MSc. Ph.D.) International Research Society on Methodology of Societal Complexity P.O.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handling Societal Complexity Compram-DeTombe1 Dr. Dorien DeTombe (MSc. Ph.D.) International Research Society on Methodology of Societal Complexity P.O."— Transcript van de presentatie:

1 Handling Societal Complexity Compram-DeTombe1 Dr. Dorien DeTombe (MSc. Ph.D.) International Research Society on Methodology of Societal Complexity P.O. Box. 3286, 1001 AB Amsterdam The Netherlands, Europe T: +31 20 6927526 E: detombe@nosmo.nl W:www.complexıtycourse.org/doriendetombewww.complexıtycourse.org/doriendetombe

2 lezing boek Handling Societal Complexity onderzoeksvragen complexe maatschappelijke problemen Compram methodologie waarom dit boek /voor wie dit boek kennisinstituten

3 Proefschrift Defining Complex Interdisciplinary Societal Problems. A Theoretical Study for Constructing a Cooperative Problem Analyzing Method: The Method COMPRAM Dorien J. DeTombe 1994 Amsterdam: Thesis Publishers 439 pp. ISBN: 90-5170-302-3 + gepubliseerde artikelen 1994-2014 Compram-DeTombe3

4 New Book Handling Societal Complexity Theory of the Methodology of Societal Complexity and the COMPRAM Methodology Applications on Global Safety Dorien J. DeTombe Springer Verlag 800> pag. ISBN 978-3-662-43916-6 Compram-DeTombe4

5 Contents preface 1introduction 2design of the study 3complex societal problems 4human problem handling 5group decision support systems 6methodological demands for handling complex societal problems 7Compram methodology: a methodology for policy making on complex societal problems Compram-DeTombe5

6 8global safety and healthcare: the HIV/Aids problem 9 global safety and sustainable development 10 global safety and economy: the credit crisis 11global safety and climate change 12global safety, terrorism and large city problems 13implementation; ethical aspects, validation and testing of complex societal methodologies 14 policymaking and summary 15 references 6Compram-DeTombe

7 7 voor wie is dit boek bestemd? politici/beleidsmakers wetenschappers studenten projectleiders

8 Compram-DeTombe8 onderzoeksvragen van het boek 1 wat zijn een complexe maatschappelijke problemen 2 wat maakt beleid voor complexe maatschappelijke problemen zo moeilijk 3 hoe kan beleid t.a.v. complexe maatschappelijke problemen verbeterd worden? 4 welke methodologische aanpak is daarvoor nodig

9 Compram-DeTombe9 verwachtingen het ligt aan de aard van de complexe maatschappelijke problemen daarom een methodologie nodig die ondanks de complexe aard van de problemen inzicht kan geven in beleid voor deze problemen deze methodologie moet rekening houden met kennis, macht en emotie

10 Compram-DeTombe10 verwachtingen hoewel complexe maatschappelijke problemen veel verschillen, hebben ze toch zoveel overeenkomsten dat eenzelfde methodologie ze kan begeleiden

11 onderzoeksvraag1 wat zijn complexe maatschappelijke problemen?

12 complexe maatschappelijke problemen ebola

13 complexe maatschappelijke problemen aanvallen van Islamitische Staat in Irak en Syrië op bevolking

14 complexe maatschappelijke problemen overstromingen

15 Compram-DeTombe15 complexe maatschappelijke problemen aardbevingen

16 Compram-DeTombe16 complexe maatschappelijke problemen internet misdaad

17 Compram-DeTombe17 terrorist attack in The Netherlands 1977 hijacking train by ‘Molukken’ decents from Indonesia island Ambon former colonies complexe maatschappelijke problemen terrorisme

18 18 complexe maatschappelijke problemen klimaat verandering smeltende ijskappen Compram-DeTombe18

19 19 complexe maatschappelijke problemen krediet crisis 2008 Compram-DeTombe19

20 complexe maatschappelijke problemen file en veiligheidsprobleem Compram-DeTombe20

21 complexe maatschappelijke problemen problemen op de voorpagina van kranten Compram-DeTombe21

22 Compram-DeTombe22 Complexe maatschappelijke vraagstukken grotestedenproblematiek: veiligheid, multi-culturele zaken, stedelijke ontwikkeling, industrie, werkgelegenheid milieu vraagstukken: agrarische industrie: mest overschot, BSE, mond- en klauwzeer water: geen drink water, te weinig, te veel: overstroming, luchtvervuiling verkeer en vervoer: congestie, veiligheid economische vraagstukken: arme en rijke landen, oorlog gezondheidszaken:HIV/Aids in ontwikkelingslanden, malaria, ebola terrorisme: Is

23 Compram-DeTombe23 onderzoeksvraag 2 waarom is het zo moeilijk om beleid te maken t.a.v. complexe maatschappelijke problemen? probleem zelf: is erg gecompliceerd mensen die het probleem behandelen hebben soms verschillende doelen methoden zijn niet adequaat genoeg

24 Compram-DeTombe24 complexe maatschappelijke vraagstukken: probleem (1) veel mensen veel landen veel organisaties veel geld veel gebieden veel elementen + gecompliceerd en onduidelijk gerelateerd grote impact

25 Compram-DeTombe25 Complexe maatschappelijke vraagstukken: probleem (2) kennis is gedeeltelijk beschikbaar, witte vlekken, veel disciplines data ontbreekt, onzeker, in tegenstelling tot elkaar ongedefiniëerd, vaag gedefiniëerd, verkeerd gedefiniëerd start onzeker wanneer probleem opkwam en ophoudt oplossingen zijn niet bekend of niet mogelijk

26 Compram-DeTombe26 complexe maatschappelijke vraagstukken: probleem (3) vaak ‘plotselinge’ situatie moeilijk greep op te krijgen te behandelen, ‘op te lossen’, alleen veranderen verandert gedurende zijn ontwikkeling

27 Compram-DeTombe27 Complexe maatschappelijke vraagstukken: mensen (1) de probleem eigenaar overheid korte termijn gezichtspunt, eigen belang, verborgen agenda’s organisaties Ceo soms te gespecialiseerd, gebrek aan overzicht, eigen belang probleem behandeling start niet aan het begin

28 Compram-DeTombe28 complexe maatschappelijke vraagstukken: mensen (2) actoren veel (wisselende) actoren, eigen gezichtspunten, doelen, emotie, macht, kennis, verborgen agenda’s group think collectieve blind spots

29 Compram-DeTombe29 complexe maatschappelijke vraagstukken: kennis macht emotie

30 Compram-DeTombe30 wetenschappelijke vraagstelling: welke methoden en hulpmiddelen kunnen welke fase van het probleemoplossingsproces het beste ondersteunen gezien: probleem probleem eigenaar actoren culturele omgeving tijd geld

31 Compram-DeTombe31 hoe complexe maatschappelijke vraagstukken te analyseren, veranderen, implementeren, en evalueren

32 internationale onderzoeksgroep complexe maatschappelijke problemen DeTombe

33 onderzoeksvraag 3 en 4 3 hoe kan beleid t.a.v. complexe maatschappelijke problemen verbeterd worden? 4 welke methodologische aanpak is daarvoor nodig

34 Compram-DeTombe34 Complex problem handling methodology DeTombe vanaf 1992 > een methodologie voor fundamentele en lange termijn veranderingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken geadviseerd door OECD voor Kennisinstituten voor Veiligheid OECD/ Japan

35 Compram-DeTombe35 Compram methodologie richt zich op nationale en wereldwijde problemen ook problemen in grote organisaties

36 Compram-DeTombe36 complexe maatschappelijke vraagstukken inhoudelijke kennis : experts + actoren + methodologische aanpak: facilitator

37 Compram-DeTombe37 Compram combineert kennis macht emotie

38 Compram-DeTombe38 Compram methodologie analyseert het problem prepareert de beslissingen implementeert + begeleidt de veranderingen evaluateert de veranderingen, de transitions

39 Compram-DeTombe39 Compram gestructureerde + transparante + geïntegreerdmanier van probleemoplossen initiëerd door probleemeigenaar begeleid door facilitator uitgevoerd door teams van experts + groepen actoren

40 Compram-DeTombe40 Compram probleem oplossen met groepen vanwege: impact democratie kennis

41 Compram-DeTombe41 Compram multi-disciplinair multi-actor dynamische benadering

42 Compram-DeTombe42 Compram methodologie (1) definiëren van het probleem voor verandering eerst analyseren van het probleem met 'neutrale' experts actoren vroeg betrekken in het proces vermijdt problemen later in het proces

43 Compram-DeTombe43

44 Compram-DeTombe44 Compram methodologie stap1 team van experts modelleren probleem:kennis stap 2 actoren modelleren probleem: macht stap 3 experts + actoren zoeken interventies stap 4 maatschappelijke reacties: emotie stap 5 interventies geïmplementeerd stap 6 interventies evalueren

45 Compram-DeTombe45 Compram methodologie (1) probleemeigenaar + facilitator legitimiteit probleemeigenaar facilitator oriënteert op problem, lezen + diepte interviews herformulering van het probleem? rapport

46 Compram-DeTombe46 Compram methodologie facilitator organiseren + begeleiden proces goede methodologische kennis, ethiek neutrale macht + geaccepteerd als begeleider enige inhoudelijke kennis

47 Compram-DeTombe47 Compram methodologie (4) stap 1 kennis: experts facilitator nodigt experts uit gebaseerd op vaag idee van probleem experts discussiëren in zes bijeenkomsten gedurende 3 maanden het probleem maken conceptueel model met 7-lagen model discussiëren over actoren, macht, oplossingsruimte rapport

48 Compram-DeTombe48 each expert sees a part of the problem communication and exchanging knowledge experts 48

49 49 Group Decision Support Room Compram-DeTombe49

50 funding of disasters system dynamic model non-linear feedback loops conceptual model discussion model Compram-DeTombe50

51 Compram-DeTombe51 Compram 7-lagen communicatie model DeTombe (1994)

52 Compram-DeTombe52 Compram eerste sub-cirkel van probleemoplossingsproces: definiëren van het probleem (1) wat was, wat is, wat zal komen lezen, discussiëren, uitwisseling kennis, interpreteren nieuwe kennis, observatie, interviews, beschrijven probleem in woorden, uitleg concepten, wat is de status van de kennis: theorie of assumptie

53 Compram-DeTombe53 Compram eerste sub-cirkel van probleemoplossingsproces: definiëren van het probleem (2) beschrijving van relaties van elementen, vinden van oorzaken en de effecten van het probleem, maken systeem dynamisch model wat gebeurt bij veranderingen wie lijdt er onder, wie is betrokken, welke emotie wat is oorzaak, wie heeft de macht, wie zijn de actoren

54 Compram-DeTombe54 Compram methodologie (5) stap 2 actoren: macht facilitator gebaseerd op model, nodigt uit actor groepen iedere actor groep discussiëert (parallel) in zes bijeenkomsten gedurende 3 maanden modelleren met 7-lagen model gewenste doelen, bezwaren, steun rapport

55 Hier compram kleuren cirkel each actor sees a piece of the problem and wants to have an other ‘solution’ Compram-DeTombe55

56 Compram-DeTombe56 Compram methodologie (6) stap 3overeenkomst facilitator vergelijkt modellen experts-actoren groepen actoren en experts formuleren interventies discussiëren in bijeenkomsten gedurende 3 maanden using gdss, scenario’s, mcda, gaming etc. rapport

57 Compram-DeTombe57

58 Compram-DeTombe58 Compram methodologie (7) stap 4maatschappelijke reacties publiceren interventies bijeenkomsten met publiek en media analyseren + reageren van en over maatschappelijke reacties verander interventies? rapport

59 Compram-DeTombe59 Compram methodologie (8) stap 5 implementatie implementeer interventies begeleid door probleemoplossingsteam

60 Compram-DeTombe60 Compram methodologie (9) stap 6evaluatie probleem wordt geëvaluëerd door probleemhandlingsteam door publiek en media rapport nieuwe veranderingen nodig? start opnieuw

61 Compram-DeTombe61 Conclusie: oplossen van complexe maatschappelijke problemen met de Compram methodologie: gestructureerder transparanter meer duurzame interventies minder tijd verlies minder geld verspilling vergt een academisch denk- en werkniveau

62 Compram-DeTombe62 op vele gebieden zijn er complexe maatschappelijke vraagstukken grote onderlinge verschillen toch zo veel gemeen dat er een algemene methodologische aanpak mogelijk is

63 Wetenschappelijk Kennisinstituut voor Veiligheid: Kennis en Advies instituut universiteiten vakgebied complexe maatschappelijke problemen elk bachelors vak les over complexe maatschappelijke problemen

64 Compram-DeTombe64 het beleid voor complexe maatschappelijke problemen blijft moeilijk er zijn geen simpele oplossingen voor complexe problemen

65 Compram-DeTombe65

66 New Book Handling Societal Complexity Theory of the Methodology of Societal Complexity and the COMPRAM Methodology Applications on Global Safety Dorien J. DeTombe Springer Verlag 800> pag. ISBN 978-3-662-43916-6 Compram-DeTombe66

67 Compram-DeTombe67 Compram tweede sub-cirkel van probleemoplossingsproces: veranderen probleem van conceptueel model tot empirisch model discussiëren oplossingsruimte scenario’s implementatie evaluatie

68 Compram-DeTombe68 Compram oplossingsruimte (1) op welke schaal kan worden beslist? kunnen veranderingen implementeerd worden? gemeente, staat, werelddeel, wereld

69 Compram-DeTombe69 Compram oplossingsruimte (2) binnen welke ruimte kan de ‘oplossing’ worden gevonden eerste niveau: huidige situatie tweede niveau: verander de omgeving derde niveau: wereld wijde veranderingen vierde niveau: imaginair

70 Compram-DeTombe70 Compram oplossingsruimte (3) beperkingen: politieke financiële fysieke psychologische ethische tijd

71 Compram-DeTombe71 overstroming kennis macht emotie

72 Compram-DeTombe72 overstroming experts kennis politicologie water economie psychologie landbouw wetenschappen veiligheid rechten

73 Compram-DeTombe73 overstroming actoren macht boeren overheid media burgers

74 Compram-DeTombe74 grote steden kennis macht emotie

75 Compram-DeTombe75 grote steden kennis psychologie religie veiligheid congestie onderwijs cultuur planologie industrie experts

76 Compram-DeTombe76 grote steden macht bedrijven multi culturele groepen politie media actoren gemeente

77 Compram-DeTombe77 Grote steden problematiek Den Haag Nederland Europa 2002

78 Compram-DeTombe78 eerste sub-cirkel van probleemoplossingsproces: definiëren van het probleem fase 1.1 bewustworden, (vaag) mentaal idee fase 1.2horen, denken, lezen, overleggen en vragen stellen fase 1.3 agenda en beslissen behandelen problem fase 1.4team samenstellen en analyseren probleem fase 1.5 data verzamelen, uitwisselen kennis en hypothesen formuleren fase 1.6 formuleren van conceptueel model

79 Compram-DeTombe79 tweede sub-cirkel van probleemoplossingsproces : veranderen probleem fase 2.1 construeren empirische model en gewenste doel fase 2.2definiëren oplossingsruimte fase 2.3construeren en evalueren scenario’s fase 2.4voorstellen interventies fase 2.5implementeren interventies fase 2.6evalueren interventies

80 Compram-DeTombe80 Compram fasen probleemoplossingsproces bewustwording mentaal idee agenda team hypothesen conc.model __1.1__ __ ___________1.2__ ________1.3__ _____1.4___ __1.5__ ________1.6__ emp. model oplossingsruimte scenario interventie implementatie evaluatie _2.1___ __________2.2___ _____2.3___ __2.4__ ______2.5__ ______2.6__

81 Compram-DeTombe81 complexe maatschappelijke vraagstukken: methoden (2) meeste methoden beginnen bij fase 2.3 en fase 2.4: interventies + beslissingen methoden veelal op details, overzicht ontbreekt niet veel tijd voor het definiëren van probleem

82 Compram-DeTombe82 in praktijk en universiteiten alle aandacht naar: fase 2.3: maken en evalueren scenario’s fase 2.4: voorstellen interventies interventies logistiek multi criteria scenario’s beslissingen

83 Compram-DeTombe83 special aspects Compram method (2) combineren kennis uit verschillende domeinen en disciplines omgaan met actoren met verschillende gezichtspunten, macht en emoties omgaan met onzekerheid t.a.v. proces en uitkomst

84 Compram-DeTombe84 special aspects Compram method (3) communicatie methode ondersteunt de informatie uitwisseling gebruikmakend van het zeven-lagen model minimaliseert negatieve groep processen + group think (h)erkent emotie, verborgen agenda’s

85 Compram-DeTombe85 Compram methode gebaseerd op theoretische ideeën van Sociale Wetenschappen: Methodologie, (Cognitieve) Psychologie, Sociologie Operational Research Computer Wetenschappen, Artificial Intelligence, System Theorie Chaos Theorie, Socio-cybernetica Wiskunde and Filosofie + ervaring (real life experience)

86 Compram-DeTombe86 Compram raamwerk methodologie eigen methoden + selecteert op gestructureerde manier bestaande hulpmiddelen en methoden combineert kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen

87 Compram-DeTombe87 Compram methdologie gebruikt alle soorten methoden (1) data verzameling: lezen, observeren interview technieken data analyseren: SPSS, system dynamic simulatie modelen voorspellen: scenario’s, gaming

88 Compram-DeTombe88 Compram gebruikt alle soorten methoden (2) beslissingsondersteunende methoden: hard and soft Operational Research methods MCDA, SODA, SSM, Strategic choice method communicatie methoden: group decision support technieken, lezingen, groepsbegeleidingstechnieken

89 Compram-DeTombe89 Compram gebruikt alle soorten methoden (3) welke methode is afhankelijk van fase in het probleemhandelingsproces soort probleem mensen betrokken bij probleemhandelingsproces probleemeigenaar actoren culturele omgeving tijd geld kwaliteiten facilitator

90 Compram-DeTombe90 International Research Groups of Methodology of Societal Complexity DeTombe (chair) Continents Africa Research Society on Methodology of Societal Complexity Asian Research Society on Methodology of Societal Complexity Europa: Euro Operation Research society on Working Group Complex Societal Problems & Issues ( OR) North-American Research Society on Methodology of Societal Complexity South-America Research Society on Methodology of Societal Complexity

91 Structure and Goal of the International Research Society of Methodology of Societal Complexity Africa Asia EuropeNorth America South America North South China India Indonesia Japan EURO West USA Canada Brasilia Africa Africa WGMSC Europe Belgium Germany Ireland Italy Netherlands Oekrain Rumania Slovenia Turkey Chair Board Prof. Dr. Dorien J. DeTombeProf. Dr. Dorien J. DeTombe Compram-DeTombe91

92 Compram-DeTombe92 National /Sub-national Research Groups of Methodology of Societal Complexity Africa South Africa Research Society on Methodology of Societal Complexity Asia Indian Research Society on Methodology of Societal Complexity Indonesian Research Society on Methodology of Societal Complexity

93 Compram-DeTombe93 National /Sub-national Europe Dutch NOSMO Research Group Complex Societal Problems & Issues The Irish research group Decision Modeling, Management & Philosophy Rumanian Research group Methodology for Complex Societal Problems Research group Methodology for Complex Societal Problems of the Slovenian Institute of Climate Change (SEM) Slovenia West-Euro Operational Research Working Group Complex Societal Problems & Issues ( OR)

94 Compram-DeTombe94 North-America Usa Research Society on Methodology of Societal Complexity Canada Research Society on Methodology of Societal Complexity South-America Brasilian Research group Methodology for Complex Societal Problems

95 Compram-DeTombe95 2015, X, 868 p. 37 illus., 11 illus. in color.


Download ppt "Handling Societal Complexity Compram-DeTombe1 Dr. Dorien DeTombe (MSc. Ph.D.) International Research Society on Methodology of Societal Complexity P.O."

Verwante presentaties


Ads door Google