De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling van de produkten: ASFALT Bitumen + steenslag, filler,… BESTRIJKING 1. Bitumen-emulsie + steenslag 2. Vloeibitumen + steenslag SLEM 1. Bitumen-emulsie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling van de produkten: ASFALT Bitumen + steenslag, filler,… BESTRIJKING 1. Bitumen-emulsie + steenslag 2. Vloeibitumen + steenslag SLEM 1. Bitumen-emulsie."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling van de produkten: ASFALT Bitumen + steenslag, filler,… BESTRIJKING 1. Bitumen-emulsie + steenslag 2. Vloeibitumen + steenslag SLEM 1. Bitumen-emulsie + zand, water,…

2 1. Bitumen-emulsie  Emulsie = mengsel van 2 niet-mengbare vloeistoffen = niet stabiel,  + emulgator = stabiel  ≠ een oplossing  Emulsie = mengsel van 2 niet-mengbare vloeistoffen = niet stabiel,  + emulgator = stabiel  ≠ een oplossing

3 Principes van de fabricatie van bitumenemulsie 3 Emulgator Water Zuur Fase bitumen Fase water Turbine Emulsie Bitumen Fluxant (zuiver of gemodifieerd) “zeep” Mechanische energie  50 à 60°C  140°C (eventueel) Turbine Phase bitumen Phase water

4 De breking van een emulsie 1 2 3 4 5 Klaring Afronding scheiding FloculatieVorming massa Uitharding

5 Gebruik van basisbitumen met een verhoogde viscositeit Kleiner % bitumen Hoge dosis emulgator Gebruik van een Basische emulgator Gebruik van natte, zwak activerende materialen met een klein reactie- oppervlak Lage temperaturen van alle Materialen ( grond, steenslag, Emulsie) Te hoge luchtvochtigheid ! Intense menging Emulsie+steenslag (veel walsen Gebruik van basisbitumen met een lage viscositeit Hoger % Bitumen Lagere dosis emulgator Gebruik van een Cationische emulgator Gebruik van droge Activerende materialen met een groot reactieoppervlak Hoge temperaturen van alle materialen ( grond, steenslag, Emulsie) Droge Lucht Geen of weinig actie tussen Emulsie en steenslag (weinig walsen) Factoren die de breking vertragen Factoren die de breking versnellen

6 Klassering van de emulsies  Ionisatie  Type (Polymeerbitumen, …)  %Bindmiddel Voorbeeld : C 65 BP 2  Klasse volgens NBN EN 13808 Cationisch Anionisch (50%-55%-60 %-65%-69%) voornamelijk

7 Specificatie van de emulsies volgens Norm EN 13 808 Bij de specificatie van een emulsie zal de desbetreffende klasse van elke technische eis punt per punt vermeld moeten zijn. KENMERKC60B1C60BP1C60B1(AA)C67B1C67BP1C69BP1Eenheid Emulsiepolariteit++++++- pH, maximum6666666 bindmiddelgehalte58 - 62 65 - 69 67 - 71% breekindexTBR - rest op zeef van 0,5mm≤ 0,2 % uitlooptijd 2mm 40 °CTBR NRTBRNRs uitlooptijd 4mm 40 °CNR TBRNR10 - 45s Residuaalindringing bij 25 °C, 5 sTBR≤ 220≤ 100TBR≤ 150 0,1 mm bindmiddelverwekingspunt R&KTBR≥ 55TBR ≥ 55 °C elastische herstel bij 25 °CNR≥ 50NR ≥ 50 % ToepassingC60B1C60BP1C60B1(AA)C67B1C67BP1C69BP1 bestrijking X X kleeflaag XXX kleeflaag op vers betonX slemlaag XX visceuze kleeflaag XXX scheurremmende tussenlaag XXX

8 2. Vloeibitumen Liants hydrocarbonés Een bitumen die minder visceus gemaakt wordt dmv een fluxprodukt (fysische menging) Nota : De vloeibitumina, gebruik makend van zeer vluchtige petroleumoliën en vroeger « Cut Back » worden niet meer gebruikt voor toepassingen in de wegenbouw. petroleum flux plantaardige flux

9 Vloeibitumen: Hechting-Cohesie Hechting Cohesie ondergrond bindmiddel Granulaat

10 Vloeibitumen: hechting bitumen-steenslag Actieve binding= vermogen tot omhulling van de steen Passieve binding= weerstand tegen verwijdering van de bitumenomhulling Liant Eau

11 Vloeibitumen: hechting bitumen-steenslag Hechting bitumen-steenslag  levensduur van de bestrijking Hechting van water aan de steenslag > dan die van de bitumen Verbeteren van deze hechting: Opwarming/drogen van de steenslag Voorvertinnen van de steenslag Bitumen Laagje water of stof Omhulling met goede hechting Omhulling met slechte hechting

12 Klassificatie van de VB  type flux  Type bindmiddel(Polymeerbitumen, …)  Viscositeitsklasse Voorbeeld : Fm 5 B 2 Fv 5 BP 3 Fm 4 BP 2  Klasse aangepast aan de uitharding Fm : Minerale flux Fv : Plantaardige flux

13 Vloeibitumen van normaal basisbitumen KENMERK Klasse Fm 5 B2 Eenheden Vloeibitumen : dynamische viscositeit bij 60 °C10 - 50Pa.s oplosbaarheid> 99% vlampunt > 65°C totaal destillaat bij 360 °C< 20% destillaat bij 225 °C < 15% bij 315 °C TBR% Residuaal bindmiddel (na stabilisatie) : indringing na 5 s en bij 25 °C≤ 3300,1 mm Vloeibitumen: Klassen Norm EN 15322

14 Vloeibitumen op basis van polymeerbitumen KENMERK Klasse Fm 4 BP2 EenhedenKENMERK Klasse Fm 6 BP6 Eenheden Vloeibitumen : dynamische viscositeit bij 60 °C10 - 50Pa.sdynamische viscositeit bij 60 °C30 - 100Pa.s totaal destillaat bij 360°C< 20%Residuaal bindmiddel (na terugwinning) : destillaat bij 225 °C< 15%verwekingspunt> 50% Residuaal bindmiddel (na stabilisatie) : indringing bij 25 °C, na 5 s< 1500,1 mmindringing bij 25 °C, na 5 s< 2200,1 mm verwekingspunt≥ 50°Cverwekingspunt≥ 50°C cohesie-energie d.m.v. de pendulumproefTBRJ/cm²cohesie-energie d.m.v. de pendulumproef1,2J/cm² elastische terugvering bij 25 °C> 50%elastische terugvering bij 25 °CTBR%

15 Gevolgen van de eigenschappen van de producten -Emulsies te gebruiken met naakte steenslag -Vloeibitumen bij voorkeur te gebruiken met voorvertinde steenslag -Bestrijking+slem: GEEN vloeibitumen voor de bestrijking -Herstelling met gietasfalt : NIET onder bestrijking met vloeibitumen -Vloeibitumen in het najaar = gevaar voor zweten in het voorjaar


Download ppt "Voorstelling van de produkten: ASFALT Bitumen + steenslag, filler,… BESTRIJKING 1. Bitumen-emulsie + steenslag 2. Vloeibitumen + steenslag SLEM 1. Bitumen-emulsie."

Verwante presentaties


Ads door Google