De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bitumen De basis van asfalt Tony De Jonghe Eurobitume.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bitumen De basis van asfalt Tony De Jonghe Eurobitume."— Transcript van de presentatie:

1 Bitumen De basis van asfalt Tony De Jonghe Eurobitume

2 Doel van de weg Belastingen spreiden Veilig en comfortabel

3 Kwaliteit →Duurzaam KWALITEIT ONTWERP KWALITEIT MATERIALEN
KWALITEIT UITVOERING CONTROLE

4 Kwaliteit materialen ASFALT = Steenslag + Zand + Vulstof + Bitumen

5 Geschiedenis NL: eisen 1978
Keuze bitumen door opdrachtgevers, meestal 80/100 Eisen bitumen: NEN 3902

6

7

8

9

10 Eisen Penetratie Bitumen
Ring en Kogel Penetratieindex Ductiliteit Fraass Oplosbaarheid Vlampunt Massaverlies

11 Eisen PMB GEEN

12

13

14 Bitumen in weg- en waterbouw
Hylco Lubbers 1985 Penetratieindex (PI): temperatuursgevoeligheid in lage temperatuurgebied (< 60°C) Ongeveer 75 jaar geleden: Bitumen eerst toegepast in wegen: PI=0

15 Bitumen (vervolg) Rond 1985:
PI< -2 : bij -20°C, bros, onvoldoende elastisch, krimpscheuren -1 < PI < +1: lagere stijfheid, elastischer, hogere viscositeit, hogere verwerkingstemperatuur PI > 2: niet toegepast, o.a. verwerkbaarheid

16 Bitumen (vervolg) In praktijk: PI ongeveer -0.5
Let op bij PMB: PEN is niet constant en afhankelijk van temperatuur Beter: viscositeit/temperatuur relatie en stijfheidsmodulus

17 Voorbeeld Plaatje met zelfde pen

18 Hechting Binding aggregaat-bitumen afhankelijk van eigenschappen van beide delen. Citaat: “hechting is een complexe zaak, die tot dusver alleen een kwantitatieve beschrijving heeft opgeleverd. Algemeen geaccepteerde testmethoden ter bepaling van de hechtkracht ontbreken nog steeds.”

19 Evolutie Verkeersbelasting Klimaat Voertuigen Maar ook:
Voorschriften in standaardbestekken Aannemer wordt Ondernemer Performance (Europese commissie)

20 Vervolg evolutie Europese normen asfalt Later: Europese normen bitumen
Prestatienormen

21 Performance Requirements for Pavement/Mix
PRS 1999: Luxemburg eerste workshop prestatiegerichte bitumenspecs Performance Requirements for Pavement/Mix Binder Properties Resistance to permanent deformation Rheological property at elevated service temperature Resistance to surface cracking due to binder ageing Ageing behaviour: short term and long term Structural strength Rheological property: complex modulus Resistance to low temperature cracking Combination of rheological and failure properties Resistance to fatigue cracking Failure property Manufacturing and laying Viscosity vs temperature Storage stability

22 Vandaag: eisen PEN bitumen
Penetratie Ring en Kogel Kinematische viscositeit 135°C Penetratieindex Ductiliteit Fraass Oplosbaarheid Vlampunt

23 Eisen (vervolg) Veroudering resterende Pen verhoging R&K massaverlies

24 Eisen PMB Penetratie Ring en Kogel Kracht-ductiliteit
Veroudering - resterende pen - verhoging R&K - massa verandering Vlampunt

25 Is er iets veranderd? Sommige testen zijn verdwenen
Een aantal andere testen zijn ingevoegd. Meer bruikbare informatie? Meer inzicht in prestatie?

26 Toekomst Overheid trekt zich steeds meer terug Prestatiebestekken
Andere verantwoordelijkheden voor opdrachtnemer Prestatienormen (Performance related Specifications)

27 Gevolgen (1) Link leverancier bitumen – asfaltproducent
nu: kortlopende contracten (prijsinkoop) toekomst: Langlopende contracten samenwerking op grote projecten gemeenschappelijk onderzoek

28 Gevolgen (2) PRS “voorspellende” normen:
eigenschappen bindmiddel voorspellen eigenschappen asfaltmengsel (?) onderscheid tussen simpele en complexe bindmiddelen met simpele testen voor simpele bindmiddelen

29 Enkele bedenkingen Bindmiddel = bitumen + vulstof
Meer testen op deze mortel ipv op nieuw bitumen Meer testen op verouderd bitumen Controleer kwaliteit bitumen met eenvoudige testen Bitumen is basis voor asfalt maar andere delen niet vergeten, bitumen is maar een onderdeel in het volledige proces

30 Bedenkingen (vervolg)
Let op voor prestatienormen Meer testen op eindproduct

31


Download ppt "Bitumen De basis van asfalt Tony De Jonghe Eurobitume."

Verwante presentaties


Ads door Google