De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Motorolie specificaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Motorolie specificaties"— Transcript van de presentatie:

1 Motorolie specificaties
1. Wat zijn de belangrijkste functies van een motorolie? 2. Hoe kan ik een  motorolie-kwaliteit herkennen? 3. Wat betekent API bij  motorolie? 4. Wat betekent ACEA bij motorolie? 5. Is API en / of ACEA een goede kwaliteitsgarantie? 6. Hoe kan ik de juiste  olie kiezen voor mijn auto? 7. Hoe wordt de dikte  van een motorolie aangegeven? 8. Hoe kan ik de viscositeit van een motorolie herkennen? 9. Hoe kan ik de juiste  viscositeit kiezen voor mijn auto? 10. Wat is het voordeel als de motorolie synthetisch is? 11. Wat is dan juist de semi-synthetische (=gedeeltelijk synthetisch)  motor-olie? 12. Mag een  synthetische olie worden gemengd met een semi-synthetische olie of een  minerale olie? 13. Is het schadelijk  als er motorolie van een ander merk wordt bijgevuld?

2 Wat zijn de belangrijkste functies van een motorolie?
Het vermijden van contact tussen de bewegende delen Een goede afdichting tussen zuigers en cilinders Het afvoeren van warmte afkomstig van het verbrandingsproces Het opnemen en afvoeren van verbrandingsresten en slijtagedeeltjes Het dempen van het geluid

3 Hoe kan ik een motorolie-kwaliteit herkennen?
Een motoroliekwaliteit wordt aangeduid door internationale normen API en ACEA en door normen van de autofabrikant.

4 Wat betekent API bij motorolie?
API staat voor: American Petroleum Institute. API maakt onderscheid tussen benzinemotoren en dieselmotoren. Benzinemotoren worden aangeduid met de letter S Dieselmotoren worden aangeduid met de letter C Met een tweede letter wordt het kwaliteitsniveau aangegeven. Met enkele uitzonderingen geldt: hoe verder in het alfabet, hoe hoger de kwaliteit. Op dit moment is de hoogste API kwaliteit voor benzinemoteren, API: SJ. Op dit moment is de hoogste API kwaliteit voor dieselmoteren, API: CH. Veelgebruikte APIkwaliteiten zijn: CD,CE voor diesels en SG , SJ voor benzinemotoren.

5 Wat betekent ACEA bij motorolie?
ACEA staat voor: Association des Constructeurs Europeens d’Automobile. ACEA maakt onderscheid tussen benzinemotoren, lichte dieselmotoren en zware dieselmoteren. Dit is dus  een Europese norm. Benzinemotoren worden aangeduid met de letter A Lichte dieselmotoren worden aangeduid met de letter B Zware dieselmotoren worden aangeduid met de letter E Met een cijfer wordt het kwaliteitsniveau aangegeven. Met uitzondering van A1 en B1 geldt: hoe hoger het nummer , hoe hoger de  kwaliteit. Op dit moment is de hoogste ACEA kwaliteit voor benzinemotoren, ACEA: A3. Op dit moment is de hoogste ACEAkwaliteit voor lichte dieselmotoren, ACEA: B4. Op dit moment is de hoogste  ACEAkwaliteit voor zware dieselmotoren, ACEA: E4 Veelgebruikte ACEA kwaliteiten zijn: E3, E4 voor zware  diesels B3 voor lichte diesels en A2, A3 voor  benzinemotoren.

6 Is API en / of ACEA een goede kwaliteitsgarantie?
Ja, maar sommige automobielfabrikanten willen dat de olie aan extra  eisen voldoet. Zo moet de olie die wordt afgevuld in o.a.Volkswagen,  Mercedes, BMW en Ford aan speciale test-eisen voldoen. Het herkennen van deze kwaliteitsnormen is lastig en voortdurend onderhevig aan veranderingen.

7 Hoe kan ik de juiste olie kiezen voor mijn auto?
Door gebruik te maken een aanbevelingslijst. Door het instructieboekje van de auto te raadplegen en de gevraagde specificaties te vergelijken met de specificaties  zoals vermeld op het etiket van de oliefles. Door gebruik te maken van een motorolie-aanbevelingslijst,  die wordt uitgegeven en in vele garages en benzinestations aanwezig is.

8 Hoe wordt de dikte van een motorolie aangegeven?
De dikte van een motorolie is een belangrijke waarde en wordt  aangegeven door het begrip viscositeit. Olie met een lage viscositeit is dun en olie met een hoge viscositeit is dik. SAE ( Society of Automotive Engineers ) is het  internationale instituut dat de  norm voor de motorolie-viscositeit heeft vastgelegd.

9 Hoe kan ik de viscositeit van een motorolie herkennen?
De viscositeit van een olie is zeer afhankelijk van de temperatuur. Bij lage temperatuur is de viscositeit te herkennen  aan een getalmet daarachter de letter W. (De meest  gebruikte zijn: SAE: 0W, 5W,  10W, 15W, 20W) Bij hoge temperatuur is de viscositeit te herkennen aan een getal ( De meest gebruikte zijn: SAE: 30, 40, 50) Doordat de motorolie-viscositeit (meestal) bij lage en hoge viscositeit  is vastgelegd  worden er combinaties verkregen als: SAE: 5W-30,  10W40, 15W-40, 20W50 In het algemeen geldt: hoe hoger het SAE nummer, hoe hoger de  viscositeit.

10 Hoe kan ik de juiste viscositeit kiezen voor mijn auto?
Door gebruik te maken van een aanbevelingslijst. Door het instructieboekje van de auto te raadplegen en de gevraagde viscositeit te vergelijken met de viscositeit zoals  vermeld op het etiket van de oliefles. Door gebruik te maken van een motorolie-aanbevelingslijst die wordt uitgegeven en in vele garages en benzinestations aanwezig is.

11 Wat is het voordeel als de motorolie synthetisch is ?
Bij het gebruik van synthetische motorolie zijn er een aantal  voordelen: Een synthetische motor-olie kan door de sterke smeerfilm dunner  zijn, waardoor er minder weerstand in de motor optreedt en daardoor  wordt het brandstofverbruik gunstig beïnvloed. Doordat een synthetische motorolie door de sterke smeerfilm dunner kan zijn, zal de olie bij de koude start sneller toevloeien naar de te smeren onderdelen, waardoor de motorslijtage sterk vermindert. Ook zal er hierdoor minder lawaai zijn in een motor met hydraulisch  bediende kleppen -doordat synthetische olie minder makkelijk verdampt bij de hoge temperaturen - in de motor zal het olie-verbruik verminderen. Synthetische olie is thermisch stabieler . Dit betekent dat de olie  langer en beter tegen zware belasting is opgewassen . Synthetische olie  is bijgevolg uitstekend geschikt voor extremere belastingscondities.

12 Wat is dan juist de semi-synthetische  (=gedeeltelijk synthetisch) motorolie?
Dit type motorolie combineert een groot deel van de voordelen van een  synthetische motorolie tegen een aantrekkelijke prijs.

13 Mag een synthetische olie worden gemengd met een semi-synthetische olie of een minerale olie?
Synthetische, semi-synthetishe en minerale motorolie, die bijv. Q8 op  de markt brengt komen alle uit dezelfde familie van de zgn. paraffische koolwaterstoffen. Deze zijn zeer goed onderling mengbaar.

14 Is het schadelijk als er motorolie van een ander merk wordt bijgevuld?
In pricipe niet, mits de andere olie hetzelfde kwaliteitsniveau (= gelijke specificaties) en (bij voorkeur dezelfde) viscositeit bezit. Het is wel raadzaam om hierna te controleren of het olieverbruik niet  toeneemt.


Download ppt "Motorolie specificaties"

Verwante presentaties


Ads door Google