De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE APENCULTUUR Levenskunst voor pubers Is reflectie goed voor pubers? Bram Tenhaeff 2015 3NLT-MODULE APENCULTUUR 1DIGITAALZELFPORTRET.NL 2ORGANISEREN REFLECTIE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE APENCULTUUR Levenskunst voor pubers Is reflectie goed voor pubers? Bram Tenhaeff 2015 3NLT-MODULE APENCULTUUR 1DIGITAALZELFPORTRET.NL 2ORGANISEREN REFLECTIE."— Transcript van de presentatie:

1 DE APENCULTUUR Levenskunst voor pubers Is reflectie goed voor pubers? Bram Tenhaeff 2015 3NLT-MODULE APENCULTUUR 1DIGITAALZELFPORTRET.NL 2ORGANISEREN REFLECTIE 4DISCUSSIE

2 FILOSOFIE EN NATUURKUNDE GESTUDEERD  PLON (ROND 1900) 80- 96 AKTIEF IN ICT ONDERWIJS: KOMPJOETEREN! Veel ICT bestudeerd: programmeren, lezen, filosofie ICT-markt veranderde sneller dan ik kon studeren Eind jaren 90: grote twijfel over nut van zoeken op internet 2000 JPT: ICT IN Na-ONDERWIJS ( (VIDEO)METEN & MODELLEREN) 2008 ANW EN NLT-PROJECTEN OVER OMGAAN MET ICT 2014 APENCULTUUR EN DIGITAALZELFPORTRET ZWO-BEURSAANVRAAG DIGITAALZELFPORTRET.NL

3 WAT MOETEN WE OP SCHOOL MET HET MASSALE SCHERMLOEREN? Etnografisch onderzoek naar jeugdcultuur en onderwijs PROMOTOREN Saskia Brand-Gruwel, Monique Volman, Marc de Vries, Stef Aupers 3 VAKKEN Onderwijskunde, pedagogiek, sociologie 3 VRAGEN Helpt reflectie? Afstroom naar HAVO? Etnografie jeugd BEGELEIDINGSCIE Cor de Beurs, Herman Koningsveld, Jos Kessels, Wouter Sanderse PROMOTIEVOORSTEL CLASH? AFGEWEZEN NOV 2014 HERNIEUWDE AANVRAAG MET BETERE METHODOLOGIE SEPT 2015 PROEFSCHRIFT DIGITAALZELFPORTRET.NL

4 EEN VRAAGJE OVER TIJDSBESTEDING 1HOEVEEL UUR BESTEDEN KINDEREN VAN 12 TOT 16 IN WESTERSE LANDEN DAGELIJKS AAN MODERNE MEDIA? 2EN HOEVEEL UUR DAGELIJKS AAN SCHOOL? LEVENSKUNST ONDERDEEL VAN DE PRAKTISCHE FILOSOFIE: AHOE MOET IK MIJN LEVEN INRICHTEN BWAT ZIJN VOOR MIJ GOEDE GEWOONTES? 6 uur 4 uur MODERNE MEDIA EN SCHOOL DIGITAALZELFPORTRET.NL

5 HET BOEK VERDWIJNT? TOTALE ONZIN NATUURLIJK Er wordt meer gelezen dan ooit. Maar niet meer met een boekie in een hoekie! WEBSITE VOOR OUDERS, COLLEGA´s EN LEERLINGEN Materiaal over jongeren en hun media (inf, soc, psy, fil) DOEL 1Ondersteunen ouders middels populaire teksten en films 2Informeren collega’s over onderzoek middels teksten en films 3Verzamelen reflectief materiaal voor leerlingen 4Presenteren eigen onderzoeksmateriaal JONGEREN, MODERNE MEDIA EN ONDERWIJS DIGITAALZELFPORTRET.NL WEBSITE BTn

6 OVER ONS MODERNE-MEDIA-GROEP JPT Ferry HaanEconomie, Onderwijsraad Jeroen KerstjensEconomie Bram TenhaeffNatuurkunde, Beta-coordinator BEOOGD LEDEN Jeroen de RuiterMuziek, Informatica, Johan HoekstraEngels, Informatica Tim JonkersAardrijkskunde Fleur KamphuisMuziek Tom van GreuningenICT-er, Maatschappijleer Michiel HalewijnICT-er, Wiskunde EERST WAT DOEN, DAN PAS UREN VRAGEN DIGITAALZELFPORTRET.NL

7 ORGANISEREN REFLECTIE AUTORITATIEVE OPVOEDINGSSTIJL Volwassenen en leerlingen zoeken samen naar goede regels... en handhaven die BASISSCHOOL MEDIAWIJSHEID Regels per leeftijdscategorie, diploma Veilig Internet MIDDELBARE SCHOOL REFLECTIE Leerling confronteren met eigen gedrag en moeilijke situaties Dwingen tot nadenken en keuzes maken ONDERBOUW Meeste problematische gedrag: de zes uur per dag Geleidelijk aan regels los laten en kleine reflectieve opdrachten BOVENBOUW Meeste leerlingen hebben stabiele set gewoontes Geen dwingende regels en grote reflectieve opdrachten

8 ONDERWIJS IN DE WAR VERWARRENDE TIJDEN IN ONDERWIJS OVER ICT weinig docenten met echt verstand van ICT-zaken weinig pedagogische en filosofische kennis rondom ICT techniek- pessimisten X techniek-utopisten docenten gaan prat op NIET lezen (anti-intellectualisme) STUDIEGEWOONTES LEERLINGEN VERANDEREN DOOR ICT SNEL ONDERGESCHOVEN ROL VAN KLASSIEKE VAARDIGHEDEN (LEZEN, SCHRIJVEN, REKENEN, TEKENEN EN LUISTEREN) NADRUK LEGGEN OP VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN BETEKENT OOK NADRUK OP REFLECTIE OP EIGEN GEWOONTEN ORGANISEREN REFLECTIE

9 BELANG GOEDE GEWOONTES ORGANISEREN REFLECTIE ARISTOTELES: DEUGDETHIEK belang van goede gewoontes ‘verstandigheid’ als midden tussen ‘denkkracht’ en ‘gevoel’ MARLI HUIJER DISCIPLINE disciplineren als goede gewoontes doen aannemen 50 er jaren autoritaire opvoeding hard op inhoud, zwak op relatie 70 er jaren vrije opvoeding hard op relatie, zwak op inhoud 90 er jarenautoritatieve opvoeding na onderhandelen regels handhaven PUBERTEITmoratorium van Eric Ericsson onder druk zoeken naar eigen goede gewoontes

10 ORGANISEREN REFLECTIE VAKKEN OF MENTORAAT? JAARKLASSENSYSTEEM onderwijs met vakken: ruim 200 jaar een groot succes MENTORAAT Individuele begeleiding daarnaast: al 50 jaar modderen VAKKEN  macht van CIJFERS voor opdrachten geallokeerde grotere reflectieve opdrachten MENTORAAT  cyclus van reflectie herhaling reflectie opdrachten in gespreksvorm VAKKEN EN MENTORAAT!

11 APENCULTUUR I INLEIDING: OPVOEDEN? 3 II OPZET Les 1 Identiteit 4 III ONDERWIJS EN ICT Les 2Leerlingen en moderne media 11 IV OUDE PROBLEMEN IN EN NIEUW JASJE Les 3Vrij of gedwongen? 16 Les 4Samen of alleen? 21 Les 5Kennis of mening? 26 Les 6Kiezen of denken? 31 V LEVENSKUNST Les 7Sokratisch gesprek over vriendschap 36 VI LITERATUURLIJST: WHO IS WHO IN IT? 41 VII NOTEN 43 VIII GOEDE PRESENTATIES MAKEN 44 IX STUDIEWIJZER 45 LESSENPLAN

12 GELEID OPSTEL OVER JOUW ICT-GEDRAG DIGITAAL ZELFPORTRET O1 TOETS OVER BOEKJE T 16 PRESENTATIES 10 MIN IN TWEETALLEN PRESENTATIES O2 50 PAGINA’S LEZEN  TOETS VAN 1 LESUUR CIJFER = O1 + O2 + T 3 APENCULTUUR CIJFERGEVING

13 1 ICT EN IK A DUS IK BEN B KLEREN MAKEN DE MAN C GENERATIE EINSTEIN D DIGITALE DEMENTIE Identiteit: worden wie je bent Kleine en grote identiteit Aristoteles: goede gewoontes Plato en het belang van inzicht ICT en onderwijs: gelovers en skeptici 1MIJN VRIENDEN EN IK 2VERTOON IK OOK WEL EENS BIZAR GEDRAG? APENCULTUUR

14 2 VRIJ OF GEDWONGEN? EICT EN IK FSKINNER, BIJGELOOF BIJ DE DUIF GCARR, HET ONDIEPE DE KERK VAN GOOGLE Pubers en hun apparaatjes: vrijheid of dwang Natuurwetten versus regels Skinner: bijgeloof bij de duif Determinisme of keuzevrijheid Levenskunst: de plicht wat van je leven te maken Over de status van regels: zelfdwang 3ICT EN IK 4VRIJ OF GEDWONGEN APENCULTUUR

15 3 SAMEN OF ALLEEN? H DAG VRIEND I PRIVACY: EEN DOOR JULLIE GENERATIE ONDERSCHAT BEGRIP? Catfishing Wat is vriendschap? Het moderne privacy begrip: Warren en Brandeis Privacy opgerekt: is dat erg The Circle van Dave Eggers 5SAMEN OF ALLEEN? APENCULTUUR

16 4 KENNIS OF MENING? JPLATO: DE MYTHE VAN DE GROT KKEEN: WAARHEID EN LEUGEN LCARR: HOE KOM IK HOOG BIJ GOOGLE? Kennis is macht Margreet IK VINDT... Plato’s redeneren Aristoteles waarnemen De wetenschappelijke methode: experimenteren en redeneren WWW: web van waan en wijsheid 6PLAGIAAT APENCULTUUR

17 5 KIEZEN OF DENKEN? M CARR: HET BOEK N CARR: GEVAREN VAN HET NET O HEEFT INTERNET ONZE MANIER VAN DENKEN VERANDERD? Hersenspul en hersenfuncties Twee soorten cognitieve activiteit Op school (helaas) vooral denken Het ondiepe Pubers 7KIEZEN OF DENKEN? APENCULTUUR

18 ROLVERDELING Gezamenlijke analyse fundamentele vraag Expliciteren van eigen waarden Onderzoek geldigheid en gemeenschappelijkheid waarden Gespreksleiderhandhaaft de orde, doet niet mee! Voorbeeldgeverconcrete voorbeelden Deelnemers gesprekvoorbeelden, ideeën kiezen SOKRATISCH GESPREK APENCULTUUR

19 UITLEG AHV PPT20 min WAT IS VRIENDSCHAP? AVBN OPSCHRIJVEN10 min BVBN UITLEGGEN10 min C1 VB UITKIEZEN10 min DDAT VB ANALYSEREN20 min DZOEKEN KERNBEWERING10 min NABESPREKEN20 min SOCRATISCH GESPREK OVER VRIENDSCHAP APENCULTUUR Leonard NelsonJos Kessels

20 VERHAAL VAN MICHELE DE WAARD VRIENDSCHAP IS... Op elkaar menen te rekenen omdat je intimiteiten hebt uitgewisseld... VERHAAL VAN MADHURI KRUITHOF ICT VRIENDSCHAP is gewone vriendschap APENCULTUUR RESULTATEN?

21 WEBSITE BTn DISCUSSIE REFLECTIE IN PLAATS VAN VERBIEDEN 1VAN REGELS NAAR REFLECTIE 2MEER VRIJHEID GEVEN 3MEER STEUN GEVEN: MEER ICT BIJ ALLE VAKKEN 4GROTE REFLECTIEOPDRACHTEN BIJ PAAR VAKKEN (Ne, Na, NLT?) 5ELK JAAR TELLEN BIJ MENTORAAT 6KLASSENGESPREKKEN IN MENTORAAT ONDERBOUW

22 WEBSITE BTn DISCUSSIE STEUN THE GAP: DIGITAL NATIVES X DIGITAL IMMIGRANTS Ervaringsfeit leraren: niveau leerlingen matig DANAH BOYD leerlingen leren op school weinig ICT-vaardigheden WAT DOEN WIJ? OP HET OOG HARTSTIKKE VEEL BETAPLUS 23H Robotica, Verdieping Office, Arduino, Lego league INFORMATICA BBHV keuze vak voor 3 groepen per jaarlaag NLT BBHV Tal van info modules ALLE VAKKEN ICT-ELEMENTEN HOE STEUNEN? Bij alle vakken meer sereuze ICT

23 WEBSITE BTn DISCUSSIE VRIJHEID LEERLINGEN ILLUSIE VAN VRIJHEID Mijn scherm is van mij, daar doe ik wat ik wil! FEITELIJKE ONVRIJHEID Ouders loeren mee op de schermen (helikopterouders) Leerlingen in 2015 veel onvrijer dan in 1990 of 1970 DANAH BOYD “Just be home before dark!” Wetten en ultrasone piepjes tegen hangjongeren We moeten ze meer vrijheid geven JPT EMOVO GEGEVENS BETER DAN ELDERS Problematisch gedrag met sociale media 8,9% (7,9  10,1) Problematisch gedrag met gamen 5,4% (7,0  3,9) BETERE CIJFERS DOOR LIBERALE KARAKTER SCHOOL?

24 WEBSITE BTn DISCUSSIE NIEUWE LEERRUIMTES ORALE FORMATIE Dorp Religie SCHRIFT FORMATIE Stad Wetenschap DIGITALE FORMATIE Wereld Digisfeer.. KRITIEK OP WETENSCHAP ONSTAAN NIEUWE LEERRUIMTES ESSAY VERVANGEN DOOR PERSOONLIJKER SCHRIJFVORM 1ICT steun 2Reflectieve teksten laten maken 3Betekenisvolle projecten op school

25 WEBSITE BTn EINDE


Download ppt "DE APENCULTUUR Levenskunst voor pubers Is reflectie goed voor pubers? Bram Tenhaeff 2015 3NLT-MODULE APENCULTUUR 1DIGITAALZELFPORTRET.NL 2ORGANISEREN REFLECTIE."

Verwante presentaties


Ads door Google