De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Igitur Nero vitare secretos eius congressus,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Igitur Nero vitare secretos eius congressus,"— Transcript van de presentatie:

1 Igitur Nero vitare secretos eius congressus,
abscedentem in hortos aut Tusculanum vel Antiatem in agrum laudare quod otium capesseret. Dus vermeed Nero privé-ontmoetingen met haar, en terwijl zij vertrok naar haar park of naar haar villa in Tusculum of in Antium, prees hij haar, omdat zij rust nam. capesseret: verklaar de coniunctivus na quod, subjectieve reden igitur: waarvan is Nero’s handelwijze het gevolg? Van het optreden, de bemiddeling van Acte.

2 ubicumque haberetur, praegravem [eam esse] ratus
Postremo, ubicumque haberetur, praegravem [eam esse] ratus interficere constituit, hactenus consultans, veneno an ferro vel qua alia vi. Tenslotte menend dat zij te lastig was, waar zij ook maar verbleef, besloot hij haar te doden, terwijl hij slechts dit overwoog, of met gif of met het zwaard of met een of ander(e vorm van) geweld. Met welke woorden worden de diverse moordopties in het vervolg uitgewerkt? Citeer het Latijn. veneno: placuitque t/m corpus ferrum: ferrum t/m metuebat qua alia vi: obtulit t/m pietati

3 Sed inter epulas principis si daretur,
Placuit primo venenum. Sed inter epulas principis si daretur, referri ad casum non poterat tali iam Britannici exitio; En eerst stond vergif hem wel aan. Maar als het tijdens de maaltijd van de keizer werd gegeven, kon de zaak niet aan het toeval worden toegeschreven, door al een dergelijke dood van Britannicus; daretur: verklaar de coniunctivus potentialis

4 et ministros temptare arduum videbatur mulieris,
usu scelerum adversus insidias intentae; atque ipsa praesumendo remedia munierat corpus. en het leek moeilijk om dienaren om te kopen van een vrouw die door ervaring met misdaden op haar hoede was voor aanslagen; en zelf had ze door van te voren tegengif in te nemen haar lichaam immuun gemaakt. videbatur: deponens  schijnen, lijken praesumendo: gerundium in ablativus  door te Om welke drie redenen ziet Nero af van een moord met vergif? moord Britannicus is precedent moeilijk om medewerkers te krijgen Agrippina is immuun voor gif

5 quonam modo occultaretur, nemo reperiebat;
Ferrum et caedes, quonam modo occultaretur, nemo reperiebat; et ne quis illi tanto facinori delectus iussa sperneret, metuebat. Niemand kon bedenken op welke manier zwaard en moord geheim konden worden gehouden; en hij was bang dat iemand die voor een zo grote misdaad was uitgekozen, de bevelen zou saboteren. occultaretur: verklaar de coniunctivus afh. vraag/obliquus Waarom valt deze optie af? Geef twee redenen. geheimhouding is onmogelijk angst voor sabotage van de opdracht

6 Obtulit ingenium Anicetus libertus, classi apud Misenum praefectus
et pueritiae Neronis educator ac mutuis odiis Agrippinae invisus. De vrijgelatene Anicetus bood een vernuftig plan aan, commandant van de vloot bij Misenum en opvoeder van Nero tijdens zijn jeugd en gehaat bij Agrippina door wederzijdse haatgevoelens.

7 Ergo navem posse componi docet,
cuius pars ipso in mari per artem soluta effunderet ignaram: nihil tam capax fortuitorum [esse] quam mare; Dus zet hij uiteen dat er een (zodanig) schip kan worden gebouwd, waarvan een gedeelte, dat op zee zelf door een technische ingreep losgeraakt was, haar in zee liet vallen, zonder dat zij erop bedacht was: dat niets zo onderhevig was aan de wisselingen van het lot als de zee;

8 et si naufragio intercepta sit, quem adeo iniquum [futurum esse],
ut sceleri adsignet, quod venti et fluctus deliquerint? en als zij uit de weg was geruimd bij een schipbreuk, wie zou dan zo vijandig zijn dat hij aan een misdaad zou toeschrijven wat winden en golven hadden misdreven? futurum esse: inf. in de a.c.i. afhankelijk van docet Welke argumenten geeft Anicetus voor de geschiktheid van zijn plan? Agrippina zal niets vermoeden men zal de schuld aan de weersomstandigheden geven, niet aan Nero

9 Additurum [esse] principem
defunctae templum et aras et cetera ostentandae pietati. Dat de keizer verder opdracht zou geven voor een tempel voor de overledene en altaren en andere dingen om zijn liefde te tonen. Waarom moet Nero dit doen van Anicetus? Om elke verdenking van moord te vermijden.


Download ppt "Igitur Nero vitare secretos eius congressus,"

Verwante presentaties


Ads door Google