De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dus vermeed Nero privé-ontmoetingen met haar, en terwijl zij vertrok naar haar park of naar haar villa in Tusculum of in Antium, prees hij haar, omdat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dus vermeed Nero privé-ontmoetingen met haar, en terwijl zij vertrok naar haar park of naar haar villa in Tusculum of in Antium, prees hij haar, omdat."— Transcript van de presentatie:

1 Dus vermeed Nero privé-ontmoetingen met haar, en terwijl zij vertrok naar haar park of naar haar villa in Tusculum of in Antium, prees hij haar, omdat zij rust nam. Igitur Nero vitare secretos eius congressus, abscedentem in hortos aut Tusculanum vel Antiatem in agrum laudare quod otium capesseret. capesseret: verklaar de coniunctivus na quod, subjectieve reden igitur: waarvan is Nero’s handelwijze het gevolg? Van het optreden, de bemiddeling van Acte.

2 Tenslotte menend dat zij te lastig was, waar zij ook maar verbleef, besloot hij haar te doden, terwijl hij slechts dit overwoog, of met gif of met het zwaard of met een of ander(e vorm van) geweld. Postremo, ubicumque haberetur, praegravem [eam esse] ratus interficere constituit, hactenus consultans, veneno an ferro vel qua alia vi. Met welke woorden worden de diverse moordopties in het vervolg uitgewerkt? Citeer het Latijn. 1.veneno: placuitque t/m corpus 2.ferrum: ferrum t/m metuebat 3.qua alia vi: obtulit t/m pietati

3 En eerst stond vergif hem wel aan. Maar als het tijdens de maaltijd van de keizer werd gegeven, kon de zaak niet aan het toeval worden toegeschreven, door al een dergelijke dood van Britannicus; Placuit primo venenum. Sed inter epulas principis si daretur, referri ad casum non poterat tali iam Britannici exitio; daretur: verklaar de coniunctivus potentialis

4 en het leek moeilijk om dienaren om te kopen van een vrouw die door ervaring met misdaden op haar hoede was voor aanslagen; en zelf had ze door van te voren tegengif in te nemen haar lichaam immuun gemaakt. et ministros temptare arduum videbatur mulieris, usu scelerum adversus insidias intentae; atque ipsa praesumendo remedia munierat corpus. videbatur: deponens  schijnen, lijken praesumendo: gerundium in ablativus  door te Om welke drie redenen ziet Nero af van een moord met vergif? 1.moord Britannicus is precedent 2.moeilijk om medewerkers te krijgen 3.Agrippina is immuun voor gif

5 Niemand kon bedenken op welke manier zwaard en moord geheim konden worden gehouden; en hij was bang dat iemand die voor een zo grote misdaad was uitgekozen, de bevelen zou saboteren. Ferrum et caedes, quonam modo occultaretur, nemo reperiebat; et ne quis illi tanto facinori delectus iussa sperneret, metuebat. occultaretur: verklaar de coniunctivus afh. vraag/obliquus Waarom valt deze optie af? Geef twee redenen. 1.geheimhouding is onmogelijk 2.angst voor sabotage van de opdracht

6 De vrijgelatene Anicetus bood een vernuftig plan aan, commandant van de vloot bij Misenum en opvoeder van Nero tijdens zijn jeugd en gehaat bij Agrippina door wederzijdse haatgevoelens. Obtulit ingenium Anicetus libertus, classi apud Misenum praefectus et pueritiae Neronis educator ac mutuis odiis Agrippinae invisus.

7 Dus zet hij uiteen dat er een (zodanig) schip kan worden gebouwd, waarvan een gedeelte, dat op zee zelf door een technische ingreep losgeraakt was, haar in zee liet vallen, zonder dat zij erop bedacht was: dat niets zo onderhevig was aan de wisselingen van het lot als de zee; Ergo navem posse componi docet, cuius pars ipso in mari per artem soluta effunderet ignaram: nihil tam capax fortuitorum [esse] quam mare;

8 en als zij uit de weg was geruimd bij een schipbreuk, wie zou dan zo vijandig zijn dat hij aan een misdaad zou toeschrijven wat winden en golven hadden misdreven? et si naufragio intercepta sit, quem adeo iniquum [futurum esse], ut sceleri adsignet, quod venti et fluctus deliquerint? futurum esse: inf. in de a.c.i. afhankelijk van docet Welke argumenten geeft Anicetus voor de geschiktheid van zijn plan? 1.Agrippina zal niets vermoeden 2.men zal de schuld aan de weersomstandigheden geven, niet aan Nero

9 Dat de keizer verder opdracht zou geven voor een tempel voor de overledene en altaren en andere dingen om zijn liefde te tonen. Additurum [esse] principem defunctae templum et aras et cetera ostentandae pietati. Waarom moet Nero dit doen van Anicetus? Om elke verdenking van moord te vermijden.


Download ppt "Dus vermeed Nero privé-ontmoetingen met haar, en terwijl zij vertrok naar haar park of naar haar villa in Tusculum of in Antium, prees hij haar, omdat."

Verwante presentaties


Ads door Google