De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeelsessie LOKO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeelsessie LOKO."— Transcript van de presentatie:

1 Personeelsessie LOKO

2 Doel van deze vorming Personeelsbeleid vaak zwak punt
Nood aan duidelijk afspraken voor iedereen Delen van goede praktijken, leren van de slechte

3 Help! De sfeer op ‘s meiers zit er goed in. Elke dag veel mandatarisen en coco-leden aanwezig. Een staflid geeft aan dat ze eigenlijk wel geen werk meer gedaan krijgen. Wat doe je? Een centraal staflid vraagt om thuis te werken. “Zo krijgt hij/zij meer werk gedaan.” Wat doe je? Een week voor LOKOmotion geeft de staf centraal aan op vakantie te willen. Wat doe je? Ithaka was wel erg zwaar. De staf cultuur vraagt bijkomende compensatie. Wat doe je?

4 Algemeen Stafleden zijn geen vrijwilligers
Een professionele staf vereist een professionele werkgever en een degelijke omkadering Goede afspraken maken het leven gemakkelijker Verlof Pauzes Werkuren Vorming

5 Help! (2) Een staflid klaagt bij zijn coördinator dat hij zijn/haar werk niet gedaan krijgt en vooral onbegrijpelijk vindt dat andere stafleden blijkbaar tijd genoeg hebben voor muziek en facebook op kantoor. Wat doe je?

6 1. Planning en opdrachten
Duidelijke taken afspreken Inschatten wat wordt gevraagd, wanneer en hoeveel tijd het kost Zonder goede doorstroom zijn cocobeslissingen waardeloos Stel deadlines op

7 1. Planning en opdrachten: tips
Maak taakomschrijvingen Wekelijkse afstemming van taken tussen cocolid en staf  Kan via een google doc met kalender & taken Bespreek op een coco ook wie wat doorgeeft aan de staf.

8 Help! (3) De kringcoördinator vraagt hulp aan de centrale en financiële staf. Deze geven echter aan zich met de exploitatie voor de pcc en met andere taken bezig te zijn. Wat doe je? Een staflid heeft bij de organisatie van evenement een bestelling gedaan voor materiaal boven het voorziene budget. Wat doe je?

9 2. Bewaken van het proces Continue opvolging van taken is vereist
Pas op niet automatisch enkel op de staf centraal terug te vallen Zoek een evenwicht tussen autonomie en aansturing. Waar is toestemming voor vereist? Terugkoppeling van de staf vereist beschikbaarheid coco

10 2. Bewaken van het proces: tips
Deel de agenda’s met de staf (centraal) Zorg dat je elke dag ‘bereikbaar’ bent op een vast moment voor je staf Bespreek wekelijks voortgang met je staf Bespreek met volledige staf ¾ wekelijks de toekomstige taken – coco opdrachten Las een vast personeelspunt in op de coco (bespreking verlof, taakafstemming, extra ondersteuning,…)

11 Help! (4) Een staflid is telkens aanwezig tijdens de werkuren. Telkens als je vraagt om bepaalde taken uit te voeren is er echter geen tijd of is het staflid ‘er nog mee bezig’. Wat doe je? Een staflid voldoet helemaal niet aan de vereisten die je hebt gesteld. Het lijkt beter niet met dit staflid verder te gaan, wat doe je?

12 3. Resultaten en feedback
Feedback geven doe je meteen Zonder afspraken vooraf kan je niet oordelen achteraf Feedback is geen evaluatie Evaluatie is essentieel voor ontslagprocedure Maar in de eerste plaats een hulpmiddel te verbetering! Feedback & evaluatie gaat in 2 richtingen!

13 3. Resultaten en feedback: tips
Geef feedback op je wekelijks overleg, wat is gelukt, wat niet, waarom? Bekijk het algemeen functioneren. Plan formele evaluaties in Een evaluatie moet vertrekken van wat al gezegd is. Als je nooit iemand op een fout hebt gewezen, is het niet gepast er opeens mee uit te pakken. Gebruik een evaluatie formulier (zie bijlage)

14 Tot slot, nog enkele algemene zaken
Afspraken afstemmen naar gelang de plaats waar de aansturing gebeurt (input, proces of output & feedback) Zorg voor een systematiek: zonder periodiciteit wordt in oude gewoontes hervallen! Geef waardering, voldoende kwalitatieve taken en creëer een gevoel van samenhorigheid. Luister en praat. Zorg dat je als cocolid zelf tegen bovenstaande regels geen fouten maakt. Een goed voorbeeld...

15 En dus morgen… Zorg ik dat binnen de coco alle afspraken duidelijk zijn Zorg ik voor systematisch overleg met mijn staf Plan ik feedback en evaluatie in


Download ppt "Personeelsessie LOKO."

Verwante presentaties


Ads door Google