De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Avenir de la Défense – Le personnel” “Toekomst Defensie – Het personeel ” Commissie Landsverdediging Commission de la Défense nationale 04 Fev/Feb 15.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Avenir de la Défense – Le personnel” “Toekomst Defensie – Het personeel ” Commissie Landsverdediging Commission de la Défense nationale 04 Fev/Feb 15."— Transcript van de presentatie:

1 “Avenir de la Défense – Le personnel” “Toekomst Defensie – Het personeel ” Commissie Landsverdediging Commission de la Défense nationale 04 Fev/Feb 15 Lt Gen Ph. GROSDENT

2  Raadgever van de Chef Defensie  Bepaling behoeftes (kwantitatief en kwalitatief)  Beheer en administratie van het personeel  Rekrutering en selectie (R&S) + Communicatie R&S  Opstelling van de wettelijke en reglementaire bepalingen i.v.m. het personeel  Organisatie van de dialoog met de sociale partners  Diversiteitsbeleid Bevoegdheden Dir Gen HR

3 Le Personnel - Agenda  Notion de “Personnel de la Défense” (quantitatif/qualititatif)  Le Défi  Pistes pour l’avenir

4 MilitairesCivilsTotal Service militaire obligatoire Plan Delcroix 1992 - 200042.5005.00047.500 Plan Stratégique 2000 - 2015--39.500 Plan Directeur 2003 - 201535.0002.72537.725 Plan De Crem 2010 - 201532.0002.00034.000 Accord gouvernemental 2011 => 2015 30.0002.00032.000 End State ???? Enveloppe de personnel de la Défense (Equivalents temps plein - FTE) Personnel de la Défense (1/3) Evolution des statuts: 1975, 2014

5 5 Mil:  Actief kader (01 Jan 14) : Beroepskader, hulpkader, beperkte duur (BDL: Beperkte Duur/Durée Limitée), Engagement Volontaire Militaire/ Vrijwillige Militaire Inzet (EVMI)  Reservekader: eigen statuut – Nieuw concept  Belgische Grondwet => Wetten, KB en MB + Reglementen Burgers:  Statutair – Contractueel: FOD P&O  Bijzondere Statuten (Mil aalmoezeniers en morele consulenten, onderwijzend personeel, ACOS IS, …)  Sociaal secretariaat (SHAPE) Personeel van Defensie (2/3)

6 6 Personeel van Defensie (3/3) Waar? => Componenten, Defensiestaf, in opleiding, maar ook: Internationale Organismen  België: NATO, EU, …  Buitenland: Structuren et Agentschappen van de NATO, de EU Bi- of multinationale overeenkomsten Diplomatie (Defensieattaché, Mil adviseur) Andere Departementen/Diensten in BEL  Parastatalen (CDSCA, NGI, IV-NIOOO) + Koninklijk Legermuseum  Parlementen en residentie Eerste Minister  Andere Kabinetten, Politie, Mil Huis van de Koning, … NIET beschikbaar (VOP, non-activiteit, deserteurs, …)

7 Personnel de la Défense 1.196 militaires du cadre de réserve (réserve active) 03 % 1.830 civils 05 % Situation au 01 Jan 15 : 36.257 personnes

8 Militaires du cadre actif Situation au 01 Jan 15 : 33.231 militaires Dans le budget mais hors enveloppe : 2.265 = 6,8 % Dans le budget et dans l’enveloppe : 30.512 = 91,8 % Hors budget et hors enveloppe : 454 = 1,4 %

9 Enveloppe van het militair personeel Verdeling per personeelscategorie Situatie op 01 Jan 15 : 30.512 militairen (30.174 FTE) 13.173 Onderofficieren 43,2 % 4.995 Officieren 16,4 % 12.344 Soldaten en matrozen 40,4 %

10 Enveloppe de personnel militaire Répartition par Force Musiciens : 190 = 0,6 % Force Terrestre : 19.127 = 62,7 % Force Aérienne : 7.837 = 25,7 % Marine : 1.813 = 5,9 % Service Médical : 1.545 = 5,1 % Situation au 01 Jan 15 : 30.512 militaires (30.174 FTE)

11 Militair personeel Verdeling mannen/vrouwen Situatie op 01 Jan 15 : 2.332 vrouwen = 8 % Officieren 11,6 % Soldaten en matrozen 7,1 % Onderofficieren 6,6 %

12 Enveloppe van het militair personeel Verdeling per taalregime Situatie op 01 Jan 15 : 30.512 militairen N 16.937 56 % F 13.575 44 % N 3.034 61 % F 1.961 39 % N 7.529 57 % F 5.644 43 % N 6.374 52 % F 5.970 48%

13 Personnel civil Répartition par catégorie de personnel Niv A : 24 % Niv D : 35 % Niv C : 25 % Niv B : 16 % Situation au 01 Jan 15 : 1.830 personnes (1.673 FTE) dont 796 femmes (43 %)

14 Pyramide des âges Sélection et Recrutement Attrition (départs non souhaités) Le grand défi dans le domaine du personnel: l’évolution quantitatve et qualitative des effectifs

15 D’ici 2025 => - 13.900 Mil = 46 % => - 6.700 OOffr = 51 % Volontaires Sous-officiers Officiers Pyramide des âges du personnel militaire (enveloppe)

16 Aantal Mil per graad

17 Niv D Niv C Niv B Niv A Leeftijdspiramide van het burgerpersoneel Tegen 2025 => - 745 Civ = 42 %

18 Evolutie van het aantal inschrijvingen

19 Attrition des militaires pendant la candidature (par année calendrier) Officiers Sous-officiers Volontaires Total

20 Maintien des effectifs militaires à 30.000 FTE Besoins en recrutement (taux d’attrition prévus)

21 Simulaties personeelsevolutie

22 Déficit en personnel par rapport au besoin actuel (Hypothèse: recrutement limité à 660 Mil et 50 civils par an) Militaires (sans les élèves) - Civils

23 Leeftijdspiramide Selectie en Rekrutering Attritie (niet gewenste vertrekken) De grote uitdaging in het personeelsdomein : de kwantitatieve en kwalitatieve evolutie van de effectieven Herziening van het ambitieniveau Nieuwe organisatiestructuur => Verlies aan capaciteiten???

24 Personeelskosten reduceren => minder Personeel!  Werving: ja, maar …  Externe mobiliteit  Rationalisation de l’Etat-major de Défense  Formation du personnel  Interne werving  Flexibiliteit: werken op afstand, …  Outsourcing: ja, maar… Pistes naar de toekomst toe Pistes pour l’avenir

25 De cijfers zijn voor de analisten wat de straatlantaarns zijn voor de dronkaards: ze dienen vaker als steun dan als verlichting!  Cijfers = inspiratie- en reflectiebron en geen doel op zich  Budget van 2 Mia euro => 50% personeel => 20.000 FTE ?  Bepalen van de rol van Defensie en de nodige middelen De gedachte van de dag!

26 “Avenir de la Défense – Le personnel” “Toekomst Defensie – Het personeel ” Commissie Landsverdediging Commission de la Défense nationale 04 Fev/Feb 15 Lt Gen Ph. GROSDENT


Download ppt "“Avenir de la Défense – Le personnel” “Toekomst Defensie – Het personeel ” Commissie Landsverdediging Commission de la Défense nationale 04 Fev/Feb 15."

Verwante presentaties


Ads door Google