De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad."— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad

2 oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad 2 Agenda Opbouwen lessen klaviervaardigheid Aanzet tot TVW Automatische tekstopmaak Evaluatie Leerplannen Jaarplannen Varia

3 oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad 3 Klaviervaardigheid Kladblok Driloefening Oefening Blindtypen en vingerzetting Printen

4 oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad 4 Aanzet tot tekstverwerking Vooraf instellen in Word Extra/Aanpassen  Scheiding werkbalk standaard en opmaak  Laatst gebruikte opdrachten Extra/Autocorrectie  Hoofdletters Taal en spellingscontrole

5 oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad 5 Aanzet tot tekstverwerking (2) Basisregels bij het werken met Word "Gezond lui” Schermweergave: niet-afdrukbare tekens Opslaan Automatisering “Zuiver” intypen

6 oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad 6 Aanzet tot tekstverwerking (3) Snelheidsmeting Intypen tekst Verbeteren via Word Bestand “berekening snelheid”

7 oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad 7 Automatische tekstopmaak Automatiseringsproces Fase 1 Eenvoudig ontwikkeld sjabloon Aandacht voor “basics” Inleiding tot correctie- en revisietypen

8 oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad 8 Automatische tekstopmaak Automatiseringsproces (2) Fase 2 Eenvoudig ontwikkeld sjabloon Verfijning tekstopmaak  Opmaakprofielen  Regel- en alinea-einde  Vaste spaties …  Directe opmaak ……

9 oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad 9 Automatische tekstopmaak Automatiseringsproces (3) Fase 3 Normal.dot Opmaak aanpassen  Marges  Opmaakprofiel Standaard aanpassen  Opmaakprofielen gebruiken en wijzigen

10 oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad 10 Automatische tekstopmaak Automatiseringsproces (4) Fase 4 Eigen tekstsjabloon maken  Marges  Alineaopmaak  Kop- en voetteksten  Hoofd- en subtitelopmaak Eigen tabelsjabloon maken  Verticale centrering  Idem

11 oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad 11 Evaluatie: uitgangspunten Zaak van de school (VG) Eva = begeleiden, pas daarna sanctioneren Kennis – vaardigheden – attitudes Meten – beoordelen - rapporteren

12 oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad 12 Evaluatie: kwaliteitscriteria Vertrek van de doelstellingen Verwachtingspatroon Kernvragen - detailvragen In principe geen uitbreiding op examen Vermijd lage cijfers en lage gemiddelden

13 oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad 13 Evaluatie: proces - product ProcesevaluatieProductevaluatie Typsnelheid Houding, blindtypen en vingerzetting Gebruik van TVW (kennis en vaardigheden) Attitudes Typfouten Correctheid en lay-out Creativiteit Permanente evaluatie via check-list Zelfevaluatie via bijv. Typ-Top Snelheidsmeting (ondergeschikt) Toetsen Examens (kan maar hoeft niet)

14 oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad 14 Evaluatie: PE Werkt meestal met lijst van te bereiken doelen Kennis – vaardigheden – attitudes Met codes: + + - ofwel ZG, enz. Na registratie: rapportering en remediëring Let op met attitudes –vak versus school –bij voorkeur niet verwerken in eindcijfer –nuancering: aanleren klavier –afzonderlijke rapportering

15 oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad 15 Leerplannen Nieuwe leerplannen 2004 2de graad TSO  Handel (3) – Handel-Talen (2) 2de graad BSO  Kantoor en Drukken (3) – Verkoop (2) Opm.: BSO (3) = TSO (2) 3de graad 3de jaar BSO Kantoor Let op: speciaal geval 2de graad TSO Toerisme

16 oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad 16 TSO Toerisme 2de graad 2 mogelijkheden KeuzevakLP TI (1)LP D/TI (2) TILP 2004/ LP Ha-Ta 2004/015 Biologiecombinatie LP 2002/111

17 oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad 17 Jaarplan Doel: hulpmiddel bij evenwichtige verdeling van de leerstof Vuistregel 10 – 10 – 5 weken Noodzakelijke elementen Vak, klas, aantal lestijden per week, LP-nr. Door de lln gebruikte handboeken en cursussen Inhouden bij voorkeur chronologisch gerangschikt (volgens de geplande lessen) Verwijzing naar het LP Vordering Opmerkingen

18 oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad 18 Jaarplan (vervolg) Bij voorkeur nauwkeurige tijdsperiodes (niet DW1, periode 1, maar aantal lessen of weken aangeven) Evt. de geplande oefeningen en herhalingstoetsen Evt. in het JP te verwerken: afwezige leerlingen, agenda …

19 oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad 19 Varia Bijhouden documenten Overleg in vakkengroepen Ondersteunende teksten studiedag Cursusmateriaal

20 oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad 20 Veel succes …


Download ppt "Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad."

Verwante presentaties


Ads door Google