De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad"— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad

2 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad
Agenda Opbouwen lessen klaviervaardigheid Aanzet tot TVW Automatische tekstopmaak Evaluatie Leerplannen Jaarplannen Varia oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad

3 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad
Klaviervaardigheid Kladblok Driloefening Oefening Blindtypen en vingerzetting Printen oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad

4 Aanzet tot tekstverwerking
Vooraf instellen in Word Extra/Aanpassen Scheiding werkbalk standaard en opmaak Laatst gebruikte opdrachten Extra/Autocorrectie Hoofdletters Taal en spellingscontrole oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad

5 Aanzet tot tekstverwerking (2)
Basisregels bij het werken met Word "Gezond lui” Schermweergave: niet-afdrukbare tekens Opslaan Automatisering “Zuiver” intypen oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad

6 Aanzet tot tekstverwerking (3)
Snelheidsmeting Intypen tekst Verbeteren via Word Bestand “berekening snelheid” oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad

7 Automatische tekstopmaak Automatiseringsproces
Fase 1 Eenvoudig ontwikkeld sjabloon Aandacht voor “basics” Inleiding tot correctie- en revisietypen oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad

8 Automatische tekstopmaak Automatiseringsproces (2)
Fase 2 Eenvoudig ontwikkeld sjabloon Verfijning tekstopmaak Opmaakprofielen Regel- en alinea-einde Vaste spaties … Directe opmaak oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad

9 Automatische tekstopmaak Automatiseringsproces (3)
Fase 3 Normal.dot Opmaak aanpassen Marges Opmaakprofiel Standaard aanpassen Opmaakprofielen gebruiken en wijzigen oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad

10 Automatische tekstopmaak Automatiseringsproces (4)
Fase 4 Eigen tekstsjabloon maken Marges Alineaopmaak Kop- en voetteksten Hoofd- en subtitelopmaak Eigen tabelsjabloon maken Verticale centrering Idem oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad

11 Evaluatie: uitgangspunten
Zaak van de school (VG) Eva = begeleiden, pas daarna sanctioneren Kennis – vaardigheden – attitudes Meten – beoordelen - rapporteren oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad

12 Evaluatie: kwaliteitscriteria
Vertrek van de doelstellingen Verwachtingspatroon Kernvragen - detailvragen In principe geen uitbreiding op examen Vermijd lage cijfers en lage gemiddelden oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad

13 Evaluatie: proces - product
Procesevaluatie Productevaluatie Typsnelheid Houding, blindtypen en vingerzetting Gebruik van TVW (kennis en vaardigheden) Attitudes Typfouten Correctheid en lay-out Creativiteit Permanente evaluatie via check-list Zelfevaluatie via bijv. Typ-Top Snelheidsmeting (ondergeschikt) Toetsen Examens (kan maar hoeft niet) oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad

14 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad
Evaluatie: PE Werkt meestal met lijst van te bereiken doelen Kennis – vaardigheden – attitudes Met codes: ofwel ZG, enz. Na registratie: rapportering en remediëring Let op met attitudes vak versus school bij voorkeur niet verwerken in eindcijfer nuancering: aanleren klavier afzonderlijke rapportering oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad

15 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad
Leerplannen Nieuwe leerplannen 2004 2de graad TSO Handel (3) – Handel-Talen (2) 2de graad BSO Kantoor en Drukken (3) – Verkoop (2) Opm.: BSO (3) = TSO (2) 3de graad 3de jaar BSO Kantoor Let op: speciaal geval 2de graad TSO Toerisme oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad

16 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad
TSO Toerisme 2de graad 2 mogelijkheden Keuzevak LP TI (1) LP D/TI (2) TI LP 2004/ LP Ha-Ta 2004/015 Biologie combinatie LP 2002/111 oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad

17 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad
Jaarplan Doel: hulpmiddel bij evenwichtige verdeling van de leerstof Vuistregel 10 – 10 – 5 weken Noodzakelijke elementen Vak, klas, aantal lestijden per week, LP-nr. Door de lln gebruikte handboeken en cursussen Inhouden bij voorkeur chronologisch gerangschikt (volgens de geplande lessen) Verwijzing naar het LP Vordering Opmerkingen oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad

18 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad
Jaarplan (vervolg) Bij voorkeur nauwkeurige tijdsperiodes (niet DW1, periode 1, maar aantal lessen of weken aangeven) Evt. de geplande oefeningen en herhalingstoetsen Evt. in het JP te verwerken: afwezige leerlingen, agenda … oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad

19 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad
Varia Bijhouden documenten Overleg in vakkengroepen Ondersteunende teksten studiedag Cursusmateriaal oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad

20 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad
Veel succes … oktober 2004 GO - Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad


Download ppt "Studiedag Dactylografie/Tekstverwerking 2de graad"

Verwante presentaties


Ads door Google